Utbildningar

Diverse material för nedladdning

2022-06-01 Lilly Weblunch
2022-05-20 AT Uddevalla
2022-05-12 --- 13 Umeå: Uppdatering diabetes typ 2

Program
Patientfallen (kompendium)

1. Historik Klassifikation (powerpoint)
    Kap 1: Klassifikation
    bil Kap 7: C-peptid

2. Diabetes typ 2 (powerpoint)
    Kap 2: Diagnostiska P-Glu-nivåer
    bil Kap 7: Blodsockerbehandling typ 2

3. Patientfall typ 2 (powerpoint)
    bil kap 7: ”Blodsockerbeh. typ 2”
    Kap 5 ”Omhändertagande nyupptäckt”
    bil kap 5: ”Kostråd nyupptäckt”
    bil kap 6: ”Tre saker…”
    bil 36: ”Individuell vårdplan”
    bil kap 18: ”Kortisonbeh”
    bil kap 18: ”Kortisonbeh patientinfo”

4. Njuren (powerpoint)
    Kap 29: ”Njuren”

5. Rädda foten (powerpoint)
    Fotfallen (kompendium)
    Kap 32 Fötter, Sår

6. Lipidbehandling (powerpoint)
    Kap 27 ”blodfetter”
    bil kap 27: ”Pm Lipidbehandling”
    bil kap 27: ”Blodfetter och mat”
    

2022-05-06  Specialistsjuksköterskeprogrammet Uppsala
2022-04-28 VGR - Diabetes up to Date
2022-04-26 Lunchweb Astra
2022-04-13 DAG 2 Vårdhögskolan Väst Typ 2 diabetes
2022-04-07 Weblunch LIlly
2022-04-06 DAG 1 Vårdhögskolan Väst Typ 2 diabetes
2022-03-29 Webunch Astra
2022-03-21 Högskolan Kristianstad
220317 Weblunch Lilly
2022-03-09 Capio Mölndal
2022-03-03 Dr Dam
2022-03-02 Weblunch Astra
2022-02-04 Weblunch Astra
2022-02-01 Mariestad. Boehringer Ingelheim

2021-12-21 Weblunch Lilly
2021-12-14 Weblunch Astra
2021-12-10 Weblunch Lilly
2021-12-08 och15 Vårdhögskolan Väst
2021-12-07 Weblunch Astra
2021-12-03 Diabetesforum
2021-11-23 VHS Borås. Distriktssköterskor
2021-11-19 Boehringer - Gibraltargatan
2021-11-03 Lilly Weblunch
2021-10-27 Vårdhögskolan väst
2021-10-22 AT-läkare Fyrbodal - Uddevalla
0221-10-07 Astra weblunch
2021-10-06 ST-läkare Göteborg
2021-10-05 Capio VCT Axess (Boehringer)
2021-09-30 Lilly Lunchweb
2021-09-28 Sår och sårbehandling BMA091 7,5 hp
2021-09-28 Weblunch Astra
2021-09-23---24 Uppdatering diabetes typ 2 - Sthlm
2021-09-15 DISA Göteborg (Sanofi)
2021-09-02---03 Uppdatering diabetes typ 2 - Gbg
2021-05-21 VHS Uppsala - Äldre med diabetes
2021-04-21 Weblunch Boehringer Ingelheim
2021-04-07 Diabetessköterskor 0-15 p
2021-03-24 Närhälsan Mittenälvsborg
2021-03-23 Weblunch Astra Zeneca
2021-03-02 Weblunch Astra Zeneca
2021-01-27 AT Alingsås
2021-01-14 ST Allmänmedicin. Södra Älvsborg
2021-01-13 och 20 Om diabetes typ 1 (boende och daglig verksamhet)