Utbildningar

Diverse material för nedladdning

2024-03-01 Web (Astra)
2024-02-14 Svenska Läkarsällskapet (SLS) 2024-02-07 Herkules VCT (Boerhringer)
2024-01 Luleå. Uppdatering typ 2 Powerpoints i pdf:
 1. Nyupptäckt
 2. Typ2
 3. Insulin
 4. Sköra Äldre
 5. Klassifikation
 6. Lipider
 7. Njuren

2023-12-06 och 2023-12-13 Vårdhögskolan Väst
2023-12-05 Vrigstad (Lilly)

2023-12-01 Weblunch (Astra)
2023-11-28 Weblunch (Astra)
2023-11-15 Skövde Billingehus (Lilly)
2023-11-14 Vårdhögskolan i Borås 2023-11-09---10 Updatering typ 2 Göteborg

Powerpoint:
 1. Nyupptäckt
 2. Typ 2
 3. Insulin
 4. Sköra äldre
 5. Klassifikation
 6. Rädda Foten
 7. Njuren
 8. (Hyperlipidemi)

bil kap 7 Typ 2 Blodsockerbehandling 


2023-10-31 Högskolan Väst del 2

2023-10-26---27 Uppdatering typ 2 Stockholm

       Powerpoint:
 1. Nyupptäckt
 2. Typ 2
 3. Insulin
 4. Sköra äldre
 5. Klassifikation
 6. Rädda Foten
 7. Njuren

2023-10-24 Vårdhögskolan Väst. Del 1
2023-10-17 Diabeteskollegiet Trollhätan
2023-10-17 Weblunch (Astra)
2023-10-13 Uddevalla Fyrbodal
2023-10-11 Raddison Blue (LillY)
2023-10-04 Högsbo Vårdcentral
2023-09-26 Förlängd Lunch. VCT Nordstan Vänersborg
2023-09-22 Weblunch Astra

2023-09-20 Lunchweb Boehringer                  Bil Kostråd vid nyupptäckt diabetes
2023-09-08 Nätverksträff Uddevalla
2023-09-06 Lunch-Web Astra Zeneca
2023-06-14 Borås Novo
2023-06-01 Kvällsmöte Bayer
2023-05-31 Up-Date Diabetes.
2023-03-29 och 2023-04-05 Uppdragsutbildning Högskolan Väst
2023-03-28 Norrbotten - Länsdiabetesdagen
2023-03-24 AT Uddevalla
2023-03-22 Weblunch Astra
2023-03-21 Vänerparkens vårdcentral

2023-03-15 Weblunch Astra
2023-03-10 Läkargruppen Mölndalsbro
                    Distriktsläkarna  Kviberg
                    Distriktsläkarna Jungfruplatsen

2023-02-09 Weblunch Astra
2023-02-08 Vårdcentralen Nordstan

2023-01-25 Närhälsan Heimdal
2023-01-24 ST Allmänmedicin Estrad Alingsås
2022-12-07 och 2022-12-14 Vårdhögskolan Väst
2022-11-22
2022-11-10---11 Uppdatering typ 2 Göteborg
   
    Program
    Patientfallen (kompendium)
    Fotfallen

1. Historik Klassifikation (powerpoint)
    Kap 1: Klassifikation
    bil Kap 7: C-peptid

2. Diabetes typ 2 (powerpoint)
    Kap 2: Diagnostiska P-Glu-nivåer
    bil Kap 7: Blodsockerbehandling typ 2

3. Patientfall typ 2 (powerpoint)
    bil kap 7: ”Blodsockerbeh. typ 2
    Kap 5 ”Omhändertagande nyupptäckt”
    bil kap 5: ”Kostråd nyupptäckt”
    bil kap 6: ”Tre saker…”
    bil 36: ”Individuell vårdplan”
    bil kap 18: ”Kortisonbeh”
    bil kap 18: ”Kortisonbeh patientinfo”

4. Njuren (powerpoint)
    Kap 29: ”Njuren”

5. Rädda foten (powerpoint)
    Fotfallen (kompendium)
    Kap 32 Fötter, Sår
    Personcentrerat Vårdförlopp (SKR)


2022-11-09 Weblunch Astra

2022-11-08 Högskolan Väst. 0-15 p Dag 2
2022-10-27 Skaraborg Lokala diabetesrådet.
2022-10-26 Web-lunch Astra
2022-10-25 Högskolan Väst
2022-10-21 AT Uddevalla
2022-10-19 Närhälsan Område 4 VGR
2022-09-28 Avancerad sår åch sårvårdsutbildning VHS Mälardalen:
2022-09-18---19 Uppdatering typ 2 Stockholm

Program
Patientfallen (kompendium)
Fotfallen

1. Historik Klassifikation (powerpoint)
    Kap 1: Klassifikation
    bil Kap 7: C-peptid

2. Diabetes typ 2 (powerpoint)
    Kap 2: Diagnostiska P-Glu-nivåer
    bil Kap 7: Blodsockerbehandling typ 2

3. Patientfall typ 2 (powerpoint)
    bil kap 7: ”Blodsockerbeh. typ 2”
    Kap 5 ”Omhändertagande nyupptäckt”
    bil kap 5: ”Kostråd nyupptäckt”
    bil kap 6: ”Tre saker…”
    bil 36: ”Individuell vårdplan”
    bil kap 18: ”Kortisonbeh”
    bil kap 18: ”Kortisonbeh patientinfo”

4. Njuren (powerpoint)
    Kap 29: ”Njuren”

5. Rädda foten (powerpoint)
    Fotfallen (kompendium)
    Kap 32 Fötter, Sår
    Personcentrerat Vårdförlopp (SKR)

2022-06-01 Lilly Weblunch

2022-05-20 AT Uddevalla
2022-05-12 --- 13 Umeå: Uppdatering diabetes typ 2

Program
Patientfallen (kompendium)

1. Historik Klassifikation (powerpoint)
    Kap 1: Klassifikation
    bil Kap 7: C-peptid

2. Diabetes typ 2 (powerpoint)
    Kap 2: Diagnostiska P-Glu-nivåer
    bil Kap 7: Blodsockerbehandling typ 2

3. Patientfall typ 2 (powerpoint)
    bil kap 7: ”Blodsockerbeh. typ 2”
    Kap 5 ”Omhändertagande nyupptäckt”
    bil kap 5: ”Kostråd nyupptäckt”
    bil kap 6: ”Tre saker…”
    bil 36: ”Individuell vårdplan”
    bil kap 18: ”Kortisonbeh”
    bil kap 18: ”Kortisonbeh patientinfo”

4. Njuren (powerpoint)
    Kap 29: ”Njuren”

5. Rädda foten (powerpoint)
    Fotfallen (kompendium)
    Kap 32 Fötter, Sår
    SKR: Personcentrerat Vårdförlopp

6. Lipidbehandling (powerpoint)
    Kap 27 ”blodfetter”
    bil kap 27: ”Pm Lipidbehandling”
    bil kap 27: ”Blodfetter och mat”
    

2022-05-06  Specialistsjuksköterskeprogrammet Uppsala

2022-04-28 VGR - Diabetes up to Date
2022-04-26 Lunchweb Astra
2022-04-13 DAG 2 Vårdhögskolan Väst Typ 2 diabetes
2022-04-07 Weblunch LIlly
2022-04-06 DAG 1 Vårdhögskolan Väst Typ 2 diabetes
2022-03-29 Webunch Astra
2022-03-21 Högskolan Kristianstad
220317 Weblunch Lilly
2022-03-09 Capio Mölndal
2022-03-03 Dr Dam
2022-03-02 Weblunch Astra
2022-02-04 Weblunch Astra
2022-02-01 Mariestad. Boehringer Ingelheim