Utbildningar

Diverse material för nedladdning

2021-09-15 DISA Göteborg (Sanofi)
2021-09-14 Lilly Lunchweb
2021-09-02---03 Uppdatering diabetes typ 2 - Gbg
2021-05-21 VHS Uppsala - Äldre med diabetes
2021-04-21 Weblunch Boehringer Ingelheim
2021-04-07 Diabetessköterskor 0-15 p

2021-03-24 Närhälsan Mittenälvsborg
2021-03-23 Weblunch Astra Zeneca
2021-03-02 Weblunch Astra Zeneca
2021-01-27 AT Alingsås
2021-01-14 ST Allmänmedicin. Södra Älvsborg

2021-01-13 och 20 Om diabetes typ 1 (boende och daglig verksamhet)
2020-12-06 och 16 VHS Äldre med diabetes
2020-12-03 Abbot
2020-11-24 Vårdhögskolan Borås
2020-11-18 Boehringer Krokslätts vårdcentral
2020-11-17 Boehringer Masthuggets vårdcentral
2020-11-11 Astra Zeneca Lunchweb
2020-11-05--06 Uppdatering diabetes typ 2 UMEÅ
2020-10-28 Vårdhögskolan VGR 0-15 poäng
2020-10-20 Boehringer Gibraltargatan
2020-10-20 Astra Zeneca Lunchweb
2020-10-14 och15 NOVO Säröhus
2020-09-29 Astra Zeneca Lunchweb 2020-09-16 Astra Zeneca Lunchweb 2020-09-10 ST allmänmedicin - Fyrbodal
2020-09-09 Astra Zeneca Lunchweb
2020-08-28 Astra Zeneca LunchWeb
2020-08-21 AT Fyrbodal
2020-05-15 Distriktsläkare.com LunchWeb
2020-05-14 Astra Zeneca LunchWeb
2020-04-29 Högskolan Väst Typ 2
2020-04-15 Krokslätts Vårdcentral
2020-04-08 Högskolan Väst Typ2 (heldag 0-15p)
  1. Vad är diabetes typ 2, historik, klassifikation och patofysiologi
  2. Varför behandla? Vad ska vi behandla?
  3. Kost och motion
  4. Blodsockersänkande läkemedel typ 2
  5. Patientfall (fortsättning 29 april)
       Övriga handouts

2020-04-07 Diabetes, Njuren och blodtryck. Masthuggets vårdcentral. Boehringer Ingelheim

2020-04-03 VHS Uppsala "Äldre" med diabetes
  1. Behandlingsmål och blodsockerbehandling
  2. Akut sjukdom, kronisk njursvikt, kortison
  3. Fotsår
  4. Palliativ vård
  5. Individuell vårdplan (Valle 76 år)
       Övriga handouts

2020-03-10 Web astra Zeneca
2020-02-05 Web Astra Zeneca
2020-01-31 Närhälsan Mölnlycke
2020-01-30 REKdagen VGR
2020-01-22 Webföreläsning (Astra Zeneca)
2020-01-14 Närhälsan Backa Vårdcentral
2019-12-05 Web Astra Zeneca
2019-12-04 VHS TROLLHÄTTAN Äldre med diabetes
2019-11-29 Alingsås Nätverk Diabssk i VGR
2019-11-27 Distriktsköterskor Borås
2019-11-19 Kungälv
2019-11-13 Vårdhögskolan Trollhättan
2019-11-12 Web Astra Zeneca
2019-10-28 Tvååker
2019-09-19 vänersborg AT
2019-09-18 WEB-skolan Boehringer Ingelheim
2019-09-11 Förlängd lunch Stora Höga
2019-09-09
2019-05-22 Närhälsans Dietister Scandic Crown
2019-05-16 Webföreläsning Astra Zeneca
2019-04-12 Vårdhögskolan Uppsala
2019-04-02 Kville och Kortedala
2019-03-18 Webex
2019-03-13 Diabetologiskt vårmöte
2019-02-07 Insulinakademin
2019-02-05 Jönköping
2018-12-06 --- 2018-12-07 Kursdoktorn Gbg
2018-11-28 VHS Trollhätan Äldre med diabetes
2018-11-08---09 Distriktläkare.com Gbg
2018-10-24 Töreboda
2018-10-17----18 Stockholm. Uppdatering typ 2 tillsammans med Distriktsläkare.com.
2018-09-06 AT Vänersborg
2018-08-30 Insulinakademin (Lilly)
2018-05-24 Herrljunga

2018-05-23 Blodsockerbehandling typ 2
2018-05-09 Högskolan Väst
2018-05-08 Citykliniken Halmstad
2018-05-03 Vårdhögskolan Uppsala
2018-04-23 Sävelångens vct
2018-04-18 Högskolan Väst.
2018-03-28 REHAB Noltorp
2018-03-20 Gibraltargatans vårdcentral
2018-03-06 Skövde
2018-03-01 Brämaregården
2018-01 och 02 Alingsås kommun