Välkommen

diabeteshandboken.se är en problembaserad uppslagsbok för patienter och alla inom vården som kommer i kontakt med diabetespatienter. Gå till INNEHÅLL eller sök direkt på fritext:

1-3 dec

"Tips"

Översätter HbA1c till medelblodsocker och tvärtom.

NY Red Mona Landin Olsson. 490 sidor

Boken samlar det aktuella kunskapsläget om diabetes från forskning till kliniskt omhändertagande.

Kan beställas från Adlibris. 491.- kr

Instruktionsfilmer om hur man tar sina insulininjektioner bl a.

Senaste uppdateringar

Rekommendation för läkemedelsbehandling av hjärtsvikt med nedsatt systolisk vänster­kammarfunktion (Publicerat 2021-06-24) länk
LOK har i samråd med NPO hjärt- och kärlsjukdomar tagit fram en riktlinje för läkemedelsbehandling av hjärtsvikt med nedsatt systolisk vänsterkammarfunktion (HFrEF; heart failure with reduced ejection fraction).

Nyttiga länkar


Nationella Arbetsgruppen DIABETES.