Välkommen

diabeteshandboken.se är en problembaserad uppslagsbok för patienter och alla inom vården som kommer i kontakt med diabetespatienter. Gå till INNEHÅLL eller sök direkt på fritext:

NYTT: Immunmoduleraren teplizumab godkänd i USA för behandling av nyupptäckt diabetes typ1. Kunnat visat 2-årsdata med fördröjning eller förhindande av ytterligare betacellssvikt jämfört med placebo. Är detta ett paradigmskifte i behandlingen av typ 1 ???  

Angående restnoterarade läkemedel:

Tips: Läkemedelsverket uppdaterar dagligen en Excelfil med uppgifter om restnoterade läkemedel.

Ibland säger apotetekt att läkemedlet är restnoterat även om det kan finnas i lager på andra apotek i närheten: 

Gå in på FASS.se: Sök upp ditt läkemedel. I vänsterkolumnen finns en länk som heter "Lagerstatus. Gå in på den så ser du vilka apotek som har ditt läkemedel i lager. .

Tips:

Översätter HbA1c till medelblodsocker och tvärtom.

NY Red Mona Landin Olsson. 490 sidor

Boken samlar det aktuella kunskapsläget om diabetes från forskning till kliniskt omhändertagande.

Kan beställas från Adlibris. 491.- kr

Instruktionsfilmer om hur man tar sina insulininjektioner bl a.

Uppdateringar: