Välkommen

diabeteshandboken.se är en problembaserad uppslagsbok för patienter och alla inom vården som kommer i kontakt med diabetespatienter. Gå till INNEHÅLL eller sök direkt på fritext:

NY Red Mona Landin Olsson. 490 sidor

Boken samlar det aktuella kunskapsläget om diabetes från forskning till kliniskt omhändertagande.

Kan beställas från Adlibris. 491.- kr

Uppdatering Diabetes typ 2


Skräddarsydd kurs för allmänläkare. Med utgångspunkt från patientfall tar vi bl a upp nya läkemedel, insulinbehandling,värdet av kost och motion, diabetesfoten, diabetes i åldringsvården och diabetisk njursjukdom.


Stockholm: 22-23 April
Göteborg: 27-28 Maj (fullbokad)
 

distriktsläkare.com  -  diabeteshandboken.se 

"Tips"

Översätter HbA1c till medelblodsocker och tvärtom.

Ragnar Hanås utmärkta bok om typ 1 hos barn och unga vuxna finns att ladda ner i pdf-format

Instruktionsfilmer om hur man tar sina insulininjektioner bl a.

Har du en släkting med autoimmun (typ 1) diabetes? I TrialNet-studien kan du screenas och få reda på din risk att drabbas.

Nyheter

2021-02-21
2021-01-26
2020-11-06
2020-10-05 Åke Sjöholm Läkartidningen Utmärkt artikel som utifrån 5 patientfall beskriver betydelsen av rätt diabetesdiagnos för att erbjuda rätt behandling. 

2020-09-28 2020-08-31
 • PRISLISTAN Insulin Aspart (biosimilar till Novorapid) prisförhandlad och kostar ca 25% mindre än Novorapid.

2020-08-28
 • PRISLISTAN. Rybelsus. Den första perorala GLP-analogen prisförhandlad och tillgänglig.

2020-06-03 Bilaga kap 36
2020-05-06
2020-03-26
2020-03-24
2020-03-17
2020-03-16
2020-02-24
2020-01-14
2020-01-07 2019-12 2019-12-16
2019-11-07
2019-10-24
2019-10-14
2019-10-01
2019-09-19 2019-09-17
2019-09-19
2019-09-19
2019-09-01 2019-08-27

2019-08-06
 • Ny engångspruta Toujeo Doublestar. Kan dosera upp till 160E/injektion. Dosteg om 2 E. Se Prislistan

2019-06-20
2019-06-10
2019-06-02
2019-05-30
2019-05-02
2019-04-26
2019-04-23
 • Nu är Fiasp tillgängligt i ampuller till penna och flaska 10 ml till insulinpump (from 1 maj) till samma pris som Humalog. Se Prislistan
2019-04-08 Uppmaning från Australiensiska forskare. I en screeningstudie var förekomsten MODY 2,14% mot känd prevalens 0,7%


2019-02-07
2019-01-30
2018-12-28
2018-12-19
2018-12-08
2018-12-05
2018-11-30
2018-11-17 2018-11-17
2018-11-14 2018-11-09
2018-11-06
2018-11-04 2018-10-31
2018-10-27
 • Ozempic (semaglutide) NOVOs GLP1-RA för injektion en gång i veckan nu prisförhandlad. Tillgängligt på apoteket. 37.- kr per dag (oavsett dos 0,25, 0,5 eller 1 mg).
Uppdaterat: 
2018-10-26
2018-10-14
2018-10-14
2018-10-11
2018-10-10
Rapport från EASD. Dagens diabetes Anders Frid
2018-10-05 2018-10-04
2018-10-02
2018-09-02
2018-08-25
2018-08-24
2018-08-19
2018-08-16
2018-08-20
2018-07-21
 • CARMELINA. DDP4-hämmaren Trajenta uppnådde det primära utfallsmåttet, non-inferiority för 3P-MACE (kardiovaskulär död, icke-fatal hjärtinfarkt och icke-fatal stroke). Trajenta är därav, liksom de övriga DPP-4-hämmarna, kardiovaskulär säkert. Dagens Diabetes

2018-06-29
2018-06-21


2018-06-14
NYTT.
Bilaga till kap 27:

 • Blodfetter och mat. Praktiska tips Dietist Hillevi Sautter Diabetesmottagningen Alingsås Lasarett


2018-05-07


2018-05-04
VIDEO: Ny klassificering av diabetes i fem undergrupper


2018-04-09
Utvidgade terapiråd VGR


2018-04-09
Utvidgade terapiråd VGR:


2018-04-05

Metformin utsöndras enbart renalt och kan användas ned till ett GFR-värde på 30 ml/min, under förutsättning att dosen justeras efter aktuell njurfunktion.

Enligt nya rekommendationer ska metformin sättas ut inför undersökningar med jodkontrastmedel endast när GFR-värdet understiger 45 ml/min, dvs gränsen då risken för allvarlig kontrastmedelsnefropati anses öka.


2018-04-03


2018-03-22
Bilaga kap 32


2018-03-15

 
2018-03-14


2018-03-07


2018-03-02


2012-02-27


2018-02-22


2018-02-21


2018-02-15


2018-02-05


2018-01-31


Uppdaterat
2018-01-26


2018-01-25


2018-01-24

Diabetesportalen


2018-01-17


2018-01-15
Patientinfo att skriva ut. Bilaga till kap 20 utlandsresa:


2018-01-13


2018-02-07

Föredrag Henrik Borg. Dagens Diabetes


2018-01-07

Ulf Wallin. Dagens Diabetes


2017-12-20

Diabetesportalen


2017-12-18

Diabetesportalen.


2017-12-13

Dagens Medicin


Uppdaterat
2017-12-09


NYTT
2017-12-02

Kom gärna med synpunkter (kontakt)

2017-11-28


2017-11-17


2017-11-02

 • Prislistan: Sanofi har lanserat insulin LISPRO som är en biosimilar till Humalog med siginifikant lägre pris än andra direktverkande insuliner
 • Prislistan: Sanofi har också lanserat SULIQUA som är en kombination av  Lantus och Lyxumia i samma spruta. Nästan hälften av priset mot Xultophy. Dock finns inga direkta jämförande studier avseende effekt.


2017-10-31
NY: Bilaga till kap 8: Shoppingguiden Hillevi Sautter (dietist Alingsås lasarett).

2017-10-31

Läkartidningen


2017-10-18

Läkemedelsverkets expertgrupp


2017-10-05


2017-09-29


2017-09-21


2017-09-23


2017-09-23


2017-09-22


2017-09-19


2017-09-17


2017-09-15


2017-09-14


2017-09-13


2017-09-13


2017-09-13


2017-09-12


2017-09-12


2017-09-01

 • PRISLISTAN. Abasaglar sänker priset 5% på engångspennor om man skriver 10 istället för 5 pennor per uttag.


2017-08-24


2017-08-22


2017-08-10


2017-08-01


2017-07-28


2017-06-24


2017-06-21

 • Fiasp - Novonordiskt nya snabbare Novorapid (5-10 min) nu godkänt och prisförhandlat. Erhålls endast i engångspenna FlexTouch till samma pris som Humalog och Apidra. Prislistan uppdaterad. Pris ej klart för ampuller och flaska.


2017-06-18


Efter att under lång tid ha förhalat en önskvärd nationell samordning för användning av FGM kastar nu TLV in handduken.

2017-06-15


2017-06-13


2017-06-11


2017-06-08

Det råder konsensus från all diabetesprofession i världen om att avråda LCHF vid typ 1 diabetes. Alla som motsätter sig detta är antingen LCHF-förespråkande bloggare, läkare som är specialister inom annat eller på annat sätt involverad i LCHF.

2017-06-07


2017-06-012017-05-29


Endast mindre uppdateringar där man priroterat upp nya läkemedel av typen SGLT2-hämmare, GLP1-RA och DPP4-hämmare.

 • Jardiance och Victoza fått prio 3 i samband med hög risk för hjärt- kärlsjukdom. Alltså något man BÖR välja.
 • SGLT-2hämmare, GLP-1RA och DPP4-hämmare har fått prio 5 i tillägg till Metformin. Alltså fortsatt något lähgre än insulin och/eller SU/repaglinide.
 • Pioglitazone, SU, repaglinide, Akarbos och Insulin har ej värderats utan priorteringar kvarstår från 2015.

Avseende fetmakirurgi:
 • BMI > 40 kvarstår prio 4
 • BMI 35-40 sänkt prio från 6 till 5
 • BMI < 35 FoU. Bör inte erbjudas i rutinsjukvård
 

2017-05-16


2017-05-11


2017-05-10


2017-05-02


2017-04-25

Läkemedel (Orlistat), fysisk aktivitet, KBT, pulverdieter, olika koster, webapplikationer och appar samt kombinationer av olika metoder. Avgörande för framgång är att man intar mindre energimängd samt att patienten är följsam och uthållig (att metoden tilltalar patienten).

"Studien visar att det är nödvändigt att vården erbjuder behandling av fetma med metoder som är individuellt anpassade för att uppnå kalorirestrik­tion och följsamhet. Det krävs kompetens och kontinuitet i vården för att nå detta"

2017-04-24

HbA1c fortsätter att förbättras! Medelvärdet för HbA1c har de senaste fem åren sjunkit från 61,4 till 56,9 mmol/mol. samtidigt har antalet allvarliga hypoglykemier minskat från
2,8 procent till 2,1 procent. Troligen delvis pga bättre hjälpmedel med CGM och Pump.


2017-04-24

Endast små justeringar. DPP4 vid njursvikt.

2017-04-21


2017-04-13


Hjärt-kärlsjukdom och dödlighet har minskat kraftigt för personer med både typ 1- och typ 2-diabetes jämfört med den allmänna befolkningen under de senaste femton åren. När det gäller dödliga händelser är effekterna tydligast vid typ 1-diabetes. 

2017-04-11
Adherence of self-monitoring of blood


Conclusions: Less than 50% of patients in Sweden follow guidelines of SMBG ≥4 times per day, despite glucose meters and strips being generally available at no cost. This indicates a need for further support in performing SMBG and increased availability of other tools for glucose monitoring.

2017-04-10


2017-03-27


2017-03-21


2017-03-17

"Conclusions: FreeStyle Libre had a similar overall MARD as continuous blood glucose monitoring systems in earlier studies when studied in similar at-home conditions. The overall patient satisfaction was high."

2017-03-15


2017-03-05

Inte så stora förändringar. Metformin sjunkit i pris. Även tillagt kombinationsmedel innehållande Metformin och DPP4 respektive SGLT-2

2017-03-04


Jämför gärna med version 17.

Har fått mycket synpunkter på version 17. Allt från "jättebra" och enkelt till att det är för styrt och motverkar individualisering. Några alternativa förslag har dock inte inkommit ännu. Jag efterlyser MER SYNPUNKTER.

Synpunkter som kommit:

 • Att man inte bör lyfta fram en DPP4-hämmare som ensamt nummer 2
 • Att det är för många linjer. Motverkar individualisering
 • Att GLP-1RA bör komma in tidigare.
 • Att man inte bör skriva preparatnamn utan gruppamn (som i tidigare version).
 • Vissa behöver insulin direkt.
 • En del synpunkter på formuleringar
I version 18 har jag:
 • Valt att INTE lyfta fram DPP4 som alternativ 2 men hålla fast vid att man kan kombinera tabletter i större utsräckning innan man ger sig på injektionsbehandlng. Observera att det finns en tabell på sid 2 där fördelar och nackdelar med de olika preparaten framgår.
 • Främsta skälet är att det är ENKLARE och BILLIGARE med tabletter och tablettkombinationer.
 • Man bör överväga GLP-1RA innan man lägger till insulin.
 • Jag har valt att föreslå preparatnamn (efterfrågas av distriktsläkare) men lagt till grupptillhörighet.
 • Insulin direkt vid debut finns en mening om vilka som bör ha det. Men tanken är ju att det brukar kunna trappas ut insulin till förmån för annan behandling när man fått kontroll. Behöver ingen egen linje.
KONTAKTA MIG MED MER ÅSIKTER OCH GÄRNA ALTERNATIVA FÖRSLAG
 

2017-02-26


- Stockholm: 19-20 oktober
-
Göteborg: 9-10 november
- Malmö: 23-24 november


2017-02-22


2017-02-22


Första linjen.Metformin
Andra linjen: DPP-4
Tredje linjen: SGLT-2, Glitazone, SU
Fjärde linjen: GLP-1RA, Insulin (injektions-lm)

OBS detta är inte en officiell rekommendation från mig, någon kommitée eler annat utan endast ett diskussionsunderlag hur en mycket ENKEL agoritm skule kunna se ut. Läs begrunda och skicka GÄRNA synpunkter. Är detta användbart för en allmänläkare eller diabetessjuksköterska som inte har så stort diabetesintresse eller kunskap? Jag är medveten om att målsättningen att individualisera diabetesvården egentligen är oförenlig med en enkel algoritm av den typen jag skissat på. Förväntar mig synpunkter från läkare, sköterskor, läkemedelsindustrin m fl.

Tanken: DPP4 är enkelt och ofarligt, Kan kombineras med andra tabletter (lågrisk för hypo). Insulin ställer stora krav på mottagning, risk för hypo, ska titreras till målvärde med risk för hypo. GLP-1RA är väl dokumentereade men relTIVT dyra? Utöver algoritmen en tabell med hur man doserar, fördelar och nackdelar med de olika preparaten.


2017-02-21

Ulla Hellstrand Tang cyklar runt Sverige i sommar och har möten om diabetesfoten.

2017-02-17


E-hälsomyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att göra en förstudie om hur den nationella läkemedelslistan ska bli verklighet.

2017-02-16

Många diabetespatienter – men långt ifrån alla – som var fria från sjukdomen ett år efter fetmakirurgi var det också efter fem år. Andelen hade dock minskat ytterligare jämfört med tre år efter ingreppet, enligt en studie i NEJM.

2017-02-11


- 1.a linjen Metformin
- 2.a linjen övriga perorala
- 3.e linjen injektionsläkemedel

Läs begrunda och skicka GÄRNA synpunkter. Är detta användbart för en allmänläkare eller diabetessjuksköterska?


2017-02-10


2017-02-03


2017-01-25


Abstracts i JAMA:


En svensk studie av Marcus Lind och William Pollonsky m fl.  En cross over studie där patienterna var sin egen kontroll. Tiden med CGM resulterade i ett HbA1c i snitt 4,7 mmol/mol lägre.

En amerikansk randomiserad studie som visar på en minskning av HbA1c med 6,7 mmol/mol.

2017-01-27


2017-01-19


2017-01-17


Förslag till refensvärde för S-Testosteron. Skillnad föreligger mellan olika metoder internationellt vilket kräver vidare arbete för att implementera reusltaten av denna studie på 9000 patienter

2017-01-09


2017-01-08


- Individuellt blodocker- och HbA1c-mål
- Behandlingsalgoritm för farmakolgisk behandling - Fördelar och nackdelar med läkemedlen.
- Möjliga behandlingar vid olika grad av njursvikt
- Insättning av insulinbehandling (Basinsulin till
  natten, Måltidsinsulin, Mix eller basinsulin i
  endos eller tvådos)
- De olika insulinernas effektkurvor.


2017-01-08

Artikeln innehåller bl a ett förslag från ADA och EASD om hur hypoglykemier bör definieras och beskrivas i kliniska prövningar:

Nivå 1: “Glucose alert value” 3,9 mmol/l (70 mg/dl) eller lägre. Detta måste inte rapporteras i kliniska studier/prövningar.

Nivå 2: ”Serious, clinically important hypoglycemia” är 3,0 mmol/l (54 mg/dl) eller lägre. Ska rapporteras i kliniska prövningar.

Nivå 3: "Severe hypoglycemia” innebär allvarlig
kognitiv påverkan med behov av hjälp av annan person.


2016-12-05


2016-12-02


Den första vetenskapliga utvärderingen av diabeteshundars förmåga att upptäcka och varna för låga eller för höga blodsocker hos husse eller matte visar att precisionen är så där. I vart gäller det i jämförelse med vad en mätare för kontinuerlig blodsockermätning presterar och i vart fall för diabeteshundar utbildade i i USA, där utvärderingen har utförts.

2016-11-21


LDL-C is still viewed as the primary target for treatment in the prevention of cardiovascular disease1

2016-11-18


2016-11-14


2016-11-12


2016-11-12

2016-11-11


Av de som levt med typ 1 diabetes i mer än 50 år har nästan var tredje klarat sig utan allvarliga komplikationer. Och de har vissa gemensamma karaktäristiska: Lägre ålder, bättre blodsockerkontroll, lägre kroppsvikt och lägre nivåer av blodfettet triglycerider verkar vara skyddande mot komplikationer.

2016-11-10


2016-11-06


2016-11-05

Hälsoekenomisk analys som jämför de "nya" diabetesläkemedlen med SU och NPH-insulin (finns sammanfattning av abstract på svenska)

Lundqvist A, Andersson E and Steen Carlsson K. IHE-report 2016:9 (Institutet för Hälso och Sjukvårdseknomi, LUND)

2016-11-02


Data från Malmö-kost-cancer 17 års prospektiva data talar för att risken inte ökar vid rekommenderat sockerintag på 10% av energiintaget men om intaget ligger över 15% kan risken öka med 1/3. Data måste tolkas med stor försiktighet.

2016-10-31


2016-10-24


2016-10-24


2016-10-22


2016-10-18


2016-10-09


2016-10-01

De nya SGLT-2-hämmarna (Forxiga, Invokana och Jardiance) har inte bara viss diuretisk effekt utan de minskar även genomblödingen över gomeruli vilket gör att man bör tilfälligt pausa dom vid magsjuka eller undervätskning för att undvika risk för akut njursvikt, ketoacidos och laktatacidos.

2016-09-30

2016-09-22


2016-09-21


2016-09-20


2016-09-15

Studie med Medtronic 670G insulinpump som styr tillförseln av basinsuiln utifrån subkutan sensor men där man ger bolusdoser manuellt.  Enastående resultat under 3 månader i hemmiljö: HbA1c minskat med 5-6 mmol/mol utan några alvarliga hypoglyekmier eller ketoacidoser !!!

2016-09-14

EASD i Munchen. Rapport Anders Fridh i Dagens Diabetes

2016-09-16 dag 4

 • Behandling med semaglutid (veckorberedning av GLP-1) minskar den relativa risken för hjärinfarkt stroke eller kardiovaskulär död med 24 % på 2,1 år för en grupp med etablerad kärlsjukdom eller hög risk för kärlsjukdom. En smolk i bägaren är att behandlingsgruppen hade en ökad risk för tretinopati och blindhet, hur nu det ska tolkas.
 • Hypoteser kring SGLT-2 hämmarnas effekt på natriuresen och minskat glomerulärt tryck som orsak till effekter på njurprotektion och minskad kardiovaskulär mortalitet.
 • Nya snabbare insuliner


2016-09-15 dag 3

 • Gravida med typ 1 och samtidigt nefropati eller retinopati
 • Senaste nytt om GLP-1
 • Strålande resultat med sensorstyrt basinsulin i Medtronic 670G. 5-6 mmol/mol lägre HbA1c utan allvarliga hypos eller ketoacidos!


2016-09-14 dag 2

 • Nya bevis för värdet av tidig och aktiv intervention mot högt blodsocker
 • Liraglutid mot fetma
 • Värdet av rätt diagnos och individualiserad behandling
 • Gastric bypas


2016-09-13 dag 1

 • Claude de Bernard Lecture: Hur hitta nya vägar att förebygga komplikationer vid diabetes
 • Olivolja, vassleprotein och stenålderskost vid typ 2
 • Jämföresle av effekten mättat, omättat fett och kolhydrater på lipidvärderna.
 • Livskvalitet vid typ 1
 • Kostnader för diabetes
 • Nefropati


2016-09-12

Uppvärmning med företagssymposier

2016-09-12


2016-09-06


2016-08-22


2016-08-08


2016-08-01

Slutsats i artikeln: Om man utvecklar fetma uppstår permanenta omställningar i ämnesomsättningen och viktregleringen som motverkar varje försök till viktnedgång. Vill vi bekämpa fetman måste vi förhindra att människor blir feta. Har fetman väl etablerat sig blir den ofta permanent.

2016-07-25


2016-07-18

Behandling med rosuvastatin under 5,6 år av medelålders med måttligt förhöjd risk minskar risken för kardiovaskulär död, hjärtinfarkt eller stroke med 24%. Det motsvaar en absolut riskreduktion med ca 1%. NNT 91 under 5,6 år.

2016-07-07


2016-07-01


2016-06-29


2016-06-28


2016-06-14


2016-06-14

2016-06-13

In onset 1, after 26 weeks of randomised therapy, faster-acting insulin aspart showed statistically significantly greater HbA1c reduction versus NovoRapid® in adults with type 1 diabetes when dosed at mealtime ([95% confidence interval (CI)] -0.15 [-0.23; -0.07]). Faster-acting insulin aspart also showed comparable HbA1c reduction when dosed 20 minutes after starting a meal, compared with NovoRapid® dosed at mealtime ([95% CI] 0.04 [-0.04; 0.12])1.

2016-06-10


2016-05-27


2016-05-14


2016-05-02

 

2016-04-24

Behandling med lipidsänkande läkemedel minskade risken kardiovaskulär sjukdom och död med mellan 20-44% i åldersgruppen över 40 år utan tidigare känd hjärt kärlsjukdom.

2016-04-22

 • Tresiba sänker priset med 19% fr o m 1.e maj. Fortfarande 40% högre pris än billigaste glargin (Abasaglar) och mer än dubbelt så dyrt som NPH-insulin. Se Prislistan.


2016-04-12


2016-04-08


2016-04-08


2016-04-07


2016-04-07


2016-04-07

"Jag tror att vi är inne i ett skifte där det här inte går att stoppa. Om några år tror jag att alla patienter med typ 1-diabetes som vill, kommer att ha tillgång till kontinuerlig glukosmätning", säger Katarina Eeg-Olofsson, som är diabetesläkare på Sahlgrenska universitetssjukhuset och sitter med i Nationella programrådet för diabetes.

Ett förslag till nationellt vårdprogram öppnar för att ge många fler vuxna med typ 1-diabetes kontinuerlig glukosmätning. För landstingen innebär det dock en saftig nota.


2016-04-04


2016-04-04

Engelsk cohortstudie. Över 600 000 patientår. Visar på en liten riskökning för blåscancer med pioglitazone i storleksordningen 120/1 miljon jämfört med 90/1 milj för patienter med andra diabetesläkemedel. Dvs en absolut riskökning med 3/10 000 patientår. (0,03%). Samtidiga riskfaktorer var rökning, dos och duration.

2016-03-25


2016-03-24

 • Toujeo prisförhandlat och är 20% billigare än Lantus! Dock kan 10-18% högre dos krävas vilket gör att Abasaglar är den beredningsform med glargin som har lägst pris. Toujeo är samma substans som Lantus och Abasaglar (Glargin) men i koncentration 300 E/ml och har därför också en något längre duration.