2015-12-29

Vad är diabeteshandboken.se?

Ansvarig för innehållet i diabeteshandboken.se är Peter Fors. Jag är överläkare på medicinkliniken och ansvarig för diabetesmottagningen på Alingsås lasarett.

 

Jag har en bakgrund som distriktsläkare men är också specialist i allmän invärtesmedicin och ansvarig för diabetesmottagningen i Alingsås.

 

Ursprunget till diabeteshandboken var ett lokalt vårdprogram som vi utvecklade på Lerums vårdcentral i början på 90-talet som jag fick i uppgift att lägga ut på nätet. 

 

Diabeteshandboken är inget officiellt vårdprogram men utgår från Socialstyrelsens Nationella Riktlinjer, lokala vårdprogram och aktuella konsensusdokument. Sidan är en del av och stöds av:

 

Svensk Förening för Diabetologi (SFD)

 

Hemsidan generar inga inkomster, saknar reklamfinansiering och är ekonomiskt oberoende.

 

De PM som finns presenterade i diabeteshandboken används företrädesvis lokalt på Alingsås lasarett och i vårt närområde men kan naturligtvis användas av andra vårdgivare i Sverige efter eget tycke.

 

 

 

 

© Du får fritt skriva ut och kopiera vad du vill på hemsidan under förutsättning att materialet sprids gratis och att källan anges !

Nästan allt material finns att ladda ner i utskriftvänligt format (pdf). Klicka på länken "skriv ut som pdf" om den finns i början av kapitlet.