skriv ut som pdf

PRISLISTAN

Kostnader för blodsockersänkande farmaka

I alla riktlinjer förespråkas Metformin som förstahandsalternativ. Övriga preparat i verktygslådan kan användas som tillägg till eller som ersättning till Metformin om man inte tolererar det.

Vid val av farmaka måste man ta hänsyn till priset. Men priset måste relateras till säkerhet, kardiovaskulära fördelar, effekt på HbA1c, påverkan på vikt, risk för känningar. Ett dyrare läkemedel pris kan ändå betraktas som "kostnadseffektivt". Se gärna förslag till "enkel algoritm" vid val av läkemdele vid typ 2.

 

Finns flera preparat i samma ruta verkar dessa på samma verkningsmekanism (läkemdelsgrup) och kan i en aspekt därför betraktas som "utbytbara" även om de inbördes kan ha olika effekt på blodsocker, biverkningar eller andra förtjänster.
 

 Preparat Dos/dag  kr/dag    Indikation/fördel  Nackdelar/risker
 Metformin 2 g     0.86 kr

 Ingen signifikant viktuppgång.

 Inga allvarliga känningar.

 Sänker HbA1c ca 10 mmol/mol

 Troligen effekt på hjärt kärlsjuklighet

 Långtidsstudier finns (effekt, säkerhet)
 Alltid förstahandsval vid typ 2

 Risk för laktatacidos vid akut njursvikt

 Gastrointestinala biverkningar i form av

 gaser och lös avföring (dosberoende)

 Glimepiride 2 mg
4 mg
   0.71 kr
   1.42 kr

 Billigt, enkelt med endos

 Sänker HbA1c ca 10 mmol/mol

 Viktuppgång (2-3 kg)

 Risk för långdragna hypoglykemier
 Framförallt försiktighet hos gamla med
 nedsatt lever och njurfunktion

 Repaglinide

     6 mg

    12 mg

   2.13 kr

   4.26 kr

 Pedagogisk måltidsadministrering

 Sänker HbA1 ca 10 mmol/mol

 Tas till måltid

 Långtidsstudier saknas (effekt, säkerhet)
 Kvarstående men troligen minsre risk för
 hypoglykemier och viktuppgång.

 Glucobay   300 mg    7.11 kr

 Viktneutralt

 Inga allvarliga insulinkänningar
 Sänker HbA1c ca 5-8 mmol/mol

 Kräver strikt patientmedverkan.

 Gaser och diarréer

 Orlistat   360 mg  16.16 kr

 Sänker HbA1c 2-4 mmol/mol

 Viktnedgång ca 2 kg (i studier)

 Ej registrerat för långtidsbehandling.

 Behov av mycket strikt fettsnål kost

 Pioglitazone

  15 mg

 30 mg

  3.10 kr

  3.90 kr

 Sänker HbA1c ca 10 mmol/mol
 Inga allvarliga insulinkänningar
 Troligen effekt på hjärt kärlsjd

 Viktuppgång 2-3 kg.
 Vätskeretention.

 Kan utlösa eller förvärra hjärtsvikt.

 Ökad frakturrisk för kvinnor.

 Sitagliptin 
 Januvia

 Galvus
 Onglyza
 Trajenta
  100 mg
  100 mg

  100 mg
      5 mg
      5 mg
    1.10 kr
  11.95 kr

  12.70 kr
  11.95 kr
  11.95 kr
 Säkerhetsstudier finns.
 Inga allvarliga insulinkänningar
 Viktneutralt
 Sänker HbA1c 5-8 mmol/l
 Användbart vid njursvikt

 


(Risk för hjärtsvikt med Onglyza?)

 Janumet
 Komboglyz
 Jentaduetto

100mg/2g
   5 mg/2g
   5 mg/2g

 12.68 kr
 12.68 kr
 12.70 k
r

 Januvia+Metformin
 Onglyza+Metformin
 Trajenta+Metformin

 

 Forxiga
 Invokana

 Jardiance

 Steglatro
     10 mg
100 mg
300 mg
   10 mg
   25 mg
5 mg
15 mg
 14.00 kr
14.00 kr
18.00 kr
 14.00 kr
 16.00 kr
14.00 kr
14.00 kr

 Inga allvarliga insulinkänningar
 2-3 kg viktnedgång
 Sänker HbA1c 5-13 mmol/mol
 Minskad risk för kardiovaskulär sjukdom och totalmortalitet hos redan hjärt/kärlsjuk/kärlsjuka

 Svampinfektioner i underlivet

 Urinvägsinfektioner
 Dålig blodsockersänkande effekt vid nedsatt njurfunktion

 

 Xigduo
 Synjardy

 Segluromet
10 mg/2g
10 mg/2g
25 mg/2g
 5 mg/2g
15 mg/2g
 16.40 kr
 14.00 kr
 16.40 kr
 14.00 kr
 14.00 kr
 Forxiga+Metformin
Jardiance+Metformin

Steglatro+Metformin

 
 Qtera 
 Steglujan

 Glyxambi
5/10mg
5/100mg
15/100mg
10/5mg
26.00 kr
24.40 kr
24.40 kr
24.40 kr
Onglyza+Forxiga
Steglatro+Januvia

 Jardiance+Trajenta
 Byetta
 Bydureon
 Lyxumia
 Trulicity
 
 

Victoza

Ozempic


Rybelsus (peroralt)

   20 ug/d
     2 mg/v    20 ug/d  0.75mg/v
1,5 mg/v
3 mg/v
4,5 mg/v

  1,2 mg/d
  1,8 mg/d

 0,25mg/v
  0,5 mg/v
  1 mg/v
14 mg

  31.80 kr
  35.30 kr
  22.20 kr

 37.20 kr

  37.20 kr
37.20 kr
37.20 kr
33.40 kr
  50.00 kr
  37,22 kr
  37,22 kr
  37,22 kr
36,08 kr

 Inga allvarliga insulinkänningar
 2-4 kg viktnedgång
 Sänker HbA1c 8-19 mmol/mol
 Victoza i dosen 1,8 mg har visat på minskad mortalitet hos hjärt kärlsjuka, Trulicity har visat på minskad risk för kardiovaskulär sjukdom vid typ 2-diabetes och Ozempic på minskad risk för försämring i kardiovaskulär sjukdom för patienter som redan är hjärt kärlsjuka.


 

 Illamående.

Rybelsus måste intas minst 30 min före fast föda för att ha full effekt.

Apidra ampull
Fiasp ampull
Humalog ampull
Insulin Aspart ampull
Insulin Lispro ampull
Novorapid ampull
    40 E       7.50 kr
   7.50 kr
   7.50 kr
6.60 kr
6.20 kr
   8.80 kr

 Insulin nödvändigt för överlevnad hos typ 1
 Mycket potent

 Man kan alltid få ner blodsockret
 om man vågar öka dos

 

 Observera prisskillnader mellan utbytbara
 insuliner.

 

 

      

 Dosen ska titreras till mål
 Risk för insulinkänningar

 Viktuppgång 2 kg/10mmol HbA1c-
 Kan försvåra viktnedgång.

      
 Apidra Solostar
 Fiasp Flextouch
 Humalog KwikPen
 Humalog Kwikpen 200E/ml
 Insulin Aspart förfylld
 Insulin Lispro förfylld
 Novorapid Flexpen
   8.45 kr
   8,45 kr
    8.45 kr
    7.85 kr
6.60 kr
 6.75 kr
   8.80 kr
 Apidra flaska
 Fiasp flaska
 Humalog flaska
 Insulin Aspart flaska
 Insulin Lispro flaska
 Novorapid flaska
   8.00 kr
   8.00 kr
  8.00 kr
   7.00 kr 
  6.75 kr
  9.40 kr
 
 Humulin NPH ampull
 Insulatard ampull
   6.10 kr
   6.90 kr
 Humulin NPH  KwikPen
 Insulatard Flexpen
   6.90 kr
   6.90 kr

 Humalog mix 25 ampull

 Novomix 30 ampull

   8.40 kr
   8.80 kr

 Humalog mix 25 KwikPen
 Novomix 30 Flexpen

   9.40 kr
   9.40 kr

 Humalog mix 50 ampull

 Humalog mix 50 Kwikpen

   8,80 kr

   9,85 kr

 Abasaglar ampull
 Abasaglar Kwikpen 5-pack
 Abasaglar Kwikpen 10-pack
 Lantus ampull

 Lantus Solostar
 Toujeo Solostar 5-pack
 Toujeo Solostar 10-pack
 Toujeo Doublestar

  12.70 kr
  12.70 kr
  12.10 kr
  14.50 kr

  14.50 kr
  11.60 kr
  11.15 kr

 11.15 kr

Vid typ 1 och typ 2 med nattliga känningar eller önskemål om längre duration.
Abasaglar är en "biosimilar" till Lantus.
Toujeo är samma substans som Lantus (Glargin) i konc. 300E/ml.

Kan doseras upp till 160 E per inj.

Dyrare än NPHinsulin men kan oftast ges i endos och mindre risk för nattliga hypoglykemier


Toujeo har något längre duration än Lantus/Abasglar men kan kräva 10% högre dos för samma blodsockersänkande effekt som Lantus/Abasaglar.
 Levemir ampull
 Levemir Flexpen
  15.50 kr
  14.50 kr
Vid typ 1 eller typ 2 med nattliga känningar.
Vid typ 1-diabetes oftast 2 ggr per dag.

Dyrare än NPH-insulin men mindre risk för nattliga hypoglykemier.

Levemir kan kräva 40-50% högre dos än Lantus/Abasaglar.

 Tresiba ampull
 Tresiba Flextouch
 Tresiba Flextouch 200E/ml
  17.65 kr
 17.65 kr
 17.65 kr

Mycket långverkande insulin.
Ges en gång om dagen vid fri tidpunkt.

 40% högre pris än Abasaglar.
 Mer än dubbelt så dyrt som NPH-insulin.
 Suliqua
 (100E/33 ug)/ml
40E/13,2 ug 28.00 kr Kombination Lantus och Lyxumia i samma spruta Ger man samma mängd Lantus och Lyxumia i separata sprutor blir kostnaden 29.- kr
 Xultophy Flextouch
 (100E+3,6 mg)/ml

 
40E/1,44 mg   54.00 kr Kombination Tresiba/Victoza i samma spruta Ger man samma mängd Tresiba och Victoza i separata sprutor  blir kostnaden 61,80 kr