2021-09-14
Skriv ut som pdf

Utbytbara insuliner för subkutan injektion på vårdavdelningar

  • I läkemedelslistan skrivs det insulin in som patienten står på, alternativt ordineras enligt PM.
  • Sjuksköterska kan sedan utan dosjustering fritt byta insulin INOM varje grupp utan dosjustering
  • För samtliga dessa gäller också att sjuksköterska fritt kan byta mellan olika injektionspennor och injektionsvätska av respektive insulin.


Följande insuliner kan INTE bytas utan särskild läkarordination:

Fiasp
Actrapid
Levemir
Humalog mix 50
Toujeo
Tresiba
 


Terapigrupp diabetes VGR 2020-09-13 


Gäller efter godkännande av respektive huvudman/klinikledning