2024-03-13 version 42
Skriv ut som pdf

Blodsockerbehandling typ 2


Insulin

 • 1–2 kg viktuppgång vid sänkning av HbA1c 10 mmol/mol
 • Risk för hypoglykemier
 • 40 E insulin 7–10 kr/dag


NPH i 1-2 dos

Ofta klarar sig patienter med typ 2 med enbart basinsulin. De har en egen kvarstående insulinproduktion som ofta räcker till för måltiderna om man tillför en tillräcklig basdos.

 • Öka med 20-40 (50) % var 3.e dag !!!
 • Ofta kan insulindoserna sedan sänkas och ibland helt sättas ut.
 • Mät blodsocker Före frukost, före middag, före kvällsmat och inför natten.
 • Om man tvingats ta NPH-dos 2 ggr per dag kan Abasaglar/Toujeo övervägas som endos på morgonen.


Måltidsinsulin

Vid stigande värden efter måltid. Kan bero på relativ insulinbrist eller att betacellerna har svårt att svara på sockerstegringen..

 • Mät blodsocker före och efter varje måltid samt till natten eller kontinuerlig mätning med Freestyle Libre.
 • Utvärdera med värdet efter måltiden som helst ska vara samma som innan måltiden.
 • Om stegring efter en måltid bör man ta reda på vad patienten ätit (främst avseende kolhydratinnehållet)
 • Överväg sedan att öka måltidsdosen vid denna måltid.  


Insulinernas effektkurvor