2019-10-01 version 29
Skriv ut som pdf

Algoritm - Blodsockerbehandling typ 2

HbA1c- och blodsockermål (LMV 2017)


Insulin

NPH-insulin till natten

  • Mät blodsocker fastande på morgonen tills målvärde är uppnått.
  • Vid nattliga känningar dela NPH-dosen eller byt till Abasaglar/Toujeo.

Måltidsinsulin

  • Mät blodsocker före och efter varje måltid samt till natten.
  • Måltidsdosen styrs av kolhydratinnehållet i måltiden. Utvärderas med värdet efter måltiden

NPH eller Mix-insulin i 1-2 dos

  • Mät blodsocker morgon, middag, kväll
  • Om man tvingats dela NPH-dosen kan Abasaglar/Toujeo övervägas som endos på morgonen

Insulinernas effektkurvor