2021-01-10 version 31
Skriv ut som pdf

Algoritm - Blodsockerbehandling typ 2

HbA1c- och blodsockermål


Insulin

  • 1–2 kg viktuppgång vid sänkning av HbA1c 10 mmol/mol
  • 1 E sänker P-Glukos 100/dygnsdosen. Se insulin grundkurs kap 22
  • Risk för hypoglykemier
  • 40 E insulin 7–10 kr/dag

NPH-insulin till natten

  • Mät blodsocker fastande på morgonen tills målvärde är uppnått.
  • Vid nattliga känningar dela NPH-dosen eller byt till Abasaglar/Toujeo.

Måltidsinsulin

  • Mät blodsocker före och efter varje måltid samt till natten.
  • Måltidsdosen styrs av kolhydratinnehållet i måltiden. Utvärderas med värdet efter måltiden

NPH eller Mix-insulin i 1-2 dos

  • Mät blodsocker morgon, middag, kväll
  • Om man tvingats dela NPH-dosen kan Abasaglar/Toujeo övervägas som endos på morgonen

Insulinernas effektkurvor