2015-10-17
Skriv ut som pdf

Tre saker man måste kunna innan man börjar med insulin

1. Blodsockermätning

Tvätta alltid händerna före provtagning annars finns risk för felvärden
Blodsockerprov tages till att börja med PARVIS

 • Före måltid och 1-1½ timma efter måltid samt
 • Läggdags och nästa morgon.

 

Målet är att inom ca 1-3 veckor uppnå följande målvärden (ska ej gå för fort):

 • Fastande (före frukost): < 7-8 mmol/l
 • Under dagen: < 10 mmol/l
 • Vid läggdags: 7-10 mmol/l

Därefter individuellt mål: Optimalt 4-8 före måltid 6-10 efter måltid.

 

2. Injicera insulin

Målet är att insulinet ska hamna i underhudsfettet för att sen tas upp i blodet.

 

Snabbast tas insulinet upp i buken, därför ges snabb/måltidsinsulin och mixinsuliner där.

Mer långverkande insulin ges oftast i låret eller i skinkan för att få ett långsammare upptag.

 • Kolla att kanylen fungerar och töm den på luft genom att spruta ut 1-2 E insulin.
 • Lyft ett hudveck med två/tre fingrar
 • Stick in kanylen och injicera insulinet.
 • Vänta 10 sekunder innan du drar ut sprutan.
 • Tvättning eller plåster behövs inte

se Kap 14 Injektionsteknik och förvaring av insulin

 

3. Vad göra vid en insulinkänning

 • När blodsockret blir för lågt (<3,5-4) får man en (insulin)-känning. Symtom: darrighet, svettning, yrsel, matthet, koncentrationssvårigheter, huvudvärk, hungerkänsla, oro, irritation, dåsighet mm.
 • Om blodsocket går under 2 mmol/l får hjärnan inte tillräckligt med näring och man kan inte tänka logiskt och stannar liksom upp. Detta kan också utlösa ett epilepsi-liknande krampanfall.
 • Om blodsockret sjunker under 1 mmol/l blir man som regel medvetslös (insulinkoma).

 

Känner Du dig konstig: mät ett blodsocker! Om du inte har tillgång till en mätare: utgå ifrån att du har en känning.

 

Omededelbar åtgärd (vänta inte)

 • Tag 2-4 sockerbitar, druvsocker , ett glas mjölk eller ett glas juice. Symtomen skall försvinna inom 10 min.
 • Mät blodsockret igen.
 • Ta en smörgås och ett glas mjölk eller riktig mat.
 • Kontakta ansvarig läkare/sköterska i början tills du känner dig säkrare på hur du ska hantera en ev "känning"

Se kap 22 Akut hypoglykemi