2021-07-21

Skriv ut som pdf

RÄDDA FOTEN - Slutenvård

1. På Akuten

ABSOLUTA INLÄGGNINGSINDIKATIONER

 • Systeminfektioner: (Feber, CRP-stegring, höga blodsocker)
 • Djupa infektioner (misstanke om skelett, sen, led-engagemang eller abscess)
 • Akut ischemi med gangränhot (svarta illaluktande nekroser)

ANAMNES

 • När och HUR uppkom såret?
 • Behandling (avlastning, odlingar, antibiotika, omläggningar)
 • Smärta, smärtlindring. Vad är provat - hur fungerar den
 • Tidigare kärlutredd?
 • Nutrition och vätskeintag.
 • Blodsockerkontroll och behandling

STATUS

 • Storlek, lokalisation Infektionstecken: svullnad, rodnad, värme, sekretion, lukt, feber.
 • Ytligt eller djupt (Leta djupa sårhålor och fistelgångar med sond, sax eller pincett).
 • Om misstanke om djup abscess eller led eller senengagemang – ortopedremiss.
 • Gangrän? Eventuellt ankeltryck och bedömning av perifer cirkulation.

ORDINATIONER

 • Sätt ut Metformin, ACE-hämmare, ARB, diuretika och blodtrycksbehandling vid intorkning, njursvikt och lågt blodtryck. OBS följ Krea och Kalium
 • Iv Vätska vid behov (gärna glukos om patienten ätit dåligt)
 • Insulin enligt PM ?
 • Röntgen: CT Fot om misstanke djup abscess. Eventuellt slätröntgen med frågeställning osteit (svårtolkat och kan vara både falskt positivt och negativt). 

ANTIBIOTIKA

 • Blod och Sårodla innan antibiotika.
 • Perorala antibiotika: Dalacin (+ ev. Ciproxin), (Heracillin om staffar)
 • Intravenösa antibiotika: Pip-Taz eller Meronem (Ekvacillin om staffar)

2. På vårdavdelnigen

INFEKTION

 • Följ, feber och CRP. Bevaka odlingssvar.

NUTRITION/VÄTSKA

 • Förbättra perifer cirkulation (släpp upp blodtryck om lågt?)
 • Tillräckligt energi och vätskeintag
 • P-Glukos (justera insulindoser dagligen)

SMÄRTBEHANDLING SÅRVÅRD/OMLÄGGNING

 • Fotografera
 • Undersök dagligen såret med pincett, sond, leta fistelgångar
 • Infekterade sår skall DAGLIGEN RENSAS MEKANISKT (var aggressiv med sax, skalpell, slev)
 • Öppna alla dolda sårhålor, tvätta och spola rent
 • Värdera tecken på artrit, tenosynoviter, abscesser och osteit (frikostigt med ORTOPEDREMISS?)
 • Viktigast är att ha omläggningsmaterial i HELA sårhålan och tamponera fistelgångar
 • Skydda sårkanterna (Cavilon?). Svamp mellan tårna?
 • Skär gärna bort torra hyperkeratoser i sårkanterna

AVLASTNING

 • Avlasta maximalt med sängläge och rullstol första dygnen, belasta så lite som möjligt
 • Se över dag 1 vad patienten har för skor eller andra avlastningar. Om dom är funktionella och avlastar såret ska dom användas på avdelningen, annars kontakt med OTA
 • Lågmolekylärt heparin vid immobilisering.

ÖDEM

 • Oftast tecken på infektion. Men benödem skall behandlas beroende på orsak (diuretika, kompression med linda eller pumpstövel?)

 

KÄRLKIRURGI?

 • Kontroll av ankeltryck och bedöm perifer cirkulation?
 • Diskutera med kärlkirurg om dålig perifer cirkulation (telefon)

3. Inför hemgång

AVLASTNING

 • OTA-bedömning (skor, inlägg, ortos) Sjukskrivning
 • Kryckor, rullstol?

INFEKTION

Hur länge antibiotika, preparat och doser

 

SMÄRTBEHANDLING OMLÄGGNINGAR och SÅRVÅRD (samråd med sjuk/undersköterska)

 • Hur ofta (glesa ut när såret är rensat)
 • Hantering av sårfickor, fistelgångar, nekroser eller sårhålor
 • Omläggningsmaterial
 • Hur sköta sårkanter (mascererade? hyperkeratoser? svamp?)
 • Om vårdcentralen ska lägga om (ring vct och ordna tid)
 • Om patienten inte kan ta sig till vct ska HSV lägga om. Kontakta ansvarig sköterska. Om patienten inte har HSV måste det aviseras i KLARA SVPL.
 • SKRIFTLIG ordination (kopia på Sårjournalen) + foto DIABETESBEHANDLING
 • Nyinsatt insulin? Vem ger insulinet.
 • När mäta blodsocker? Vem mäter blodsockret
 • Om patienten inte har hemsjukvård måste det aviseras i KLARA SVPL
 • Vem följer upp doser (PAL)? När. Remiss?

 

ÅTERBESÖK SÅRKONTROLL

 • Remiss till diabetesfotmottagningen, vårdcentral och/eller rond på särskilt boende.