2016-03-03

Skriv ut som pdf

PM Insulinintoxikation

AKUTA åtgärder

 • Säkra fria luftvägar.
 • Syrgas, saturation > 95%.
 • Assisterad ventilation vid behov.

Medvetslös gravt påverkad patient

 • Skapa minst två fria venvägar!
 • Glukos 300 mg/ml iv tills patient vaknar, max 1 ml/kg kroppsvikt.
 • Tillkalla narkosläkare!

Medvetslös patient, om ej möjligt att etablera fri venväg

 • inj. Glukagon 1 mg im, effekt inom 5-10 minuter.
 • Tillkalla narkosläkare!

Vaken patient som inte kan äta eller dricka

 • Skapa minst två fria venvägar!
 • Glukos 100 mg/ml iv Initialt snabb, max 10 ml kg kroppsvikt/timme.
 • Om det beräknade kolhydratbehovet överskrider maxhastigheten på infusion krävs IVA-vård för infusion av Glukos 300 mg/ml via CVK.

Vaken patient som kan äta eller dricka:

 • Säkra fria venvägar!
 • Räkna ut patientens behov av kolhydrat och ge det i form av t.ex. Glucotabs, juice, mjölk eller liknade plus smörgåsar fördelad till beräknad tidsintervall (se nedan).
 • Mål: hålla P-Glu ≥ 5 mmol/l, kolla blodsockret var 15: de till 30: de minut.

Beräkning av kolhydratbehov

Tag faktorn 500 och dela med antalet enheter patienten tar per dygn (dygnsdos). Svaret ger ungefär det antal gram kolhydrat som måste tillföras för varje enhet patienten överdoserat sig med.

Exempel: Patienten tar normalt 30 E Lantus och 20 E Humalog per dag = 50 E. 500/50=10. Om han intoxikerat sig med 100 E insulin krävs 100x10=1000g kolhydrat.

 

 1000 ml 5%-ig Glukos iv 50 g kolhydrat
 1000 ml 10%-ig Glukos iv 100 g kolhydrat
 1000 ml 30%-ig Glukos iv i CVK 300 g kolhydrat

 10 Glucotabs 30 g kolhydrat
 1 skiva bröd 20 g kolhydrat
 1 glas juice/saft/läsk 2 dl 20 g kolhydrat
 1 glas mjölk 2 dl 10 g kolhydrat
 1 tesked socker 10 g kolhydrat

Under vilken tidsrymd skall det ges?

 • Intoxikaton med direktverkande insulin (t. ex. Novorapid, Humalog, Apidra, Actrapid). Ge kolhydraterna under 3-4 timmar.
 • Intoxikaton med NPH-insulin (t.ex. Humulin NPH, Insulatard, Insuman basal) Ge kolhydraterna under ca 8-10 timmar.
 • Intoxikation med Lantus eller Levemir. Ge kolhydraterna under 15-20 timmar.
 • Intoxikation med Tresiba kan kräva övervakning 2-3 dygn.

 

EXEMPEL: En patient injicerar av misstag 40 enheter Novorapid sc.

Hans vanlig insulinbehov/dygn är 50 enheter. Vi beräknar kolhydratkvoten till 1 E=10g (500/50). I detta exempel krävs alltså 400 g kolhydrater fördelad på 4-5 timmar för att häva insulineffekten

 

Vid intag av 40 enheter Insulatard sc kräver samma patient 400 g kolhydrater fördelad på 10 timmar.