2022-02-01 Sokar Khasro
Skriv ut som pdf

PM Hyperglykemiskt Hyperosmolärt Syndrom

Diagnos

HHS beror på relativ insulinbrist - men tillräckligt insulin finns för att förebygga lipolys - därför utvecklas ingen ketoacidos. Definitiva diagnostiska kriterier saknas.

Symtom och kliniska fynd

Lab

Fundera på utlösande faktorer

  • Annan akut sjukdom: Infektion (sepsis)? Cerebral händelse? Hjärtinfarkt? Kortisonbehandling? Akut hjärt-, njur-, pankreas- eller leversvikt? Trauma (brännskada, fraktur, operation)?
  • Låt inte funderingar på utlösande faktorer försena behandlingen.

Behandlingsmål

  • Grundstenen är REHYDRERING. Vätskebrist mellan 4-10 l, ges inom 48 timmar.
  • Långsam sänkning av P-Glukos med 1-3 mmol/l/h. Snabb sänkning av P-Glukos (>3 mmol/l/tim) kan innebära risk för hjärnödem.

På Akutmottagningen

  • Ringer-Acetat 1000ml första timmen.
  • Rapport och förflyttning till IVA/IMA.


På IVA/IMA

Vätska och elektrolyter

Insulin i sprutpump

Övrigt

Kontroller