2020-10-24

Skriv ut som pdf

PM Behandling av hyperlipidemi

ESCs Score
Beskriver risken för kardiovaskulär död inom 10 år:NDRs riskmotor (se www.ndr.nu)

Skattar den procentuella risken för en hjärt- kärlhändelse inom 5 år:

Icke farmakologisk behandling

Farmakologisk behandling

Farmakologisk behandling med statiner ska förskrivas till patienter med hög eller mycket hög risk för hjärt- och kärlsjukdom och kan övervägas till patienter med måttlig risk om det finns andra riskfaktorer.

Läkemedelsval

Indikation för behandling med PCSK-9 hämmare

När misstänka familjär hyperkolesterolemi

  • S-Kolesterol > 7,5 eller LDL < 5 (samtidigt ej förhöjda
  • Xantelasmata
  • Familjär anhopning av tidig hjärt- kärlsjukdom (< 50 - 60år)
  • Etablerad hjärt kärlsjukdom med behandlad hyperlipidemi och LDL < 2,5


Glöm inte (före remiss):

  • Tar dom sina läkemedel
  • Njursjukdom (akut njursvikt, nefrotiskt syndrom)
  • Hypotyreos