2021-03-17

Skriv ut som pdf

PM Farmakologisk behandling av hyperlipidemi


SAMMANFATTNING DIABETES TYP2:

  • De flesta med diabetes typ 2 kommer att hamna i gruppen HÖG RISK (enligt NDRs riskmotor) och bör behandlas till målvärdet LDL 2,5 mmol/l
  • Patienter med genomången hjärtinfarkt eller har en njursvikt grad IV (e GFR < 30) eller minst 3 andra riskfaktoreer klassas som MYCKET HÖG RISK och bör ha målvärdet LDL 1,8 mmol/l. 


RISKSKATTNING och BEHANDLINGSMÅL:

1. ESCs Score
Beskriver risken för kardiovaskulär död inom 10 år:

BEHANDLING


Icke farmakologisk:

Farmakologisk:

Farmakologisk behandling med statiner ska förskrivas till patienter med hög eller mycket hög risk för hjärt- och kärlsjukdom och kan övervägas till patienter med måttlig risk om det finns andra riskfaktorer.


Läkemedelsval


Indikation för behandling med PCSK-9 hämmare


När misstänka familjär hyperkolesterolemi

  • S-Kolesterol över 7,5 eller LDL över 5 (samtidigt ej förhöjda TG)
  • Xantelasmata
  • Familjär anhopning av tidig hjärt- kärlsjukdom (över 50 - 60år)
  • Etablerad hjärt kärlsjukdom med behandlad hyperlipidemi och LDL över 2,5


Glöm inte (före remiss):

  • Tar dom sina läkemedel
  • Njursjukdom (akut njursvikt, nefrotiskt syndrom)
  • Hypotyreos
  • Leverstatus