2019-11-07

Skriv ut som pdf

PM Behandling av hyperlipidemi

  • Farmakologisk behandling med statiner ska förskrivas till patienter med hög eller mycket hög risk för hjärt- och kärlsjukdom och kan övervägas till patienter med måttlig risk om det finns andra riskfaktorer.
  • De nya rekommendationerna utgår från en riskbedömning enligt NDRs riskmotor (se www.ndr.nu) som skattar den procentuella risken för en hjärt- kärlhändelse inom 5 år samt från ESCs Score som beskriver risken för kardiovskulär död inom 10 år:

Icke farmakologisk behandling

Farmakologisk behandling

Farmakologisk behandling med statiner ska förskrivas till patienter med hög eller mycket hög risk för hjärt- och kärlsjukdom och kan övervägas till patienter med måttlig risk om det finns andra riskfaktorer.

Läkemedelsval