2022-02-01 Sokar Khasro Alingsås Lasarett

Skriv ut som pdf

PM - Diabetiskt Keto Acidos (DKA)

DKA beror på insulinbrist, absolut eller relativ med utveckling av grav acidos som följd av ackumulering av ketoner.
 

Diagnos

Symtom och kliniska fynd

 Illamående

 Kräkningar

 Buksmärtor

 Muskelvärk

 Snabb, svag puls

 Lågt blodtryck

 Perifer kyla

 Vidgade pupiller

 Fokala neurologiska bortfall

 Acetondoft

 Djupandning (Acidos)

 Sänkt vakenhetsgrad

Lab

 P-Glu  > 11 mmol/l  Avgör inte svårighetsgraden!
 S-Na  sänkt
normalt
 Pseudohyponatremi pga utspädning
Hyperosmolaritet föreligger om 2xNa+ P-Glu > 310
 S-K  förhöjt  Samtidig och total intracellulär kaliumbrist !!!
 S-Krea  förhöjt  Intorkningsvärde
 Amylas  förhöjt  Falskt högt
 B-Hb  förhöjt  Intorkningsvärde
 B-LPK  förhöjt  Trots avsaknad av infektion
 Temp  ev sänkt  Trots eventuell infektion
 PH  sänkt  Acidos
 pCO2  sänkt  Vid metabol acidos
 BE < -3
 pO2 ev förhöjt
 B-Ketoner > 3 mmol/l
 P-Laktat < 4 mmol/l Fundera kring metformininducerad laktatacidos (står patienten på metformin och har samtidigt njursvikt?), cyanidförgiftning, sepsis, hypoxi, annan cirkulationssvikt (dålig perifer cirkulation) eller intoxikation med glykol eller metanol.

Fundera på utlösande faktorer

  • Infektion (sepsis)? Stroke? hjärtinfarkt? Hypertyreos? Kortisonbehandling? Behandling med SGLT-2-hämmare, Graviditetsillamående, Alkoholism? Akut hjärt-, njur-, pankreas- eller leversvikt? Trauma (brännskada, fraktur, operation), Inadekvat insulinbehandling? Insulinpumpavbrott?
  • Låt inte funderingar på utlösande faktorer försena behandlingen.

Behandlingsmål

  • Vätskebrist mellan 5-10 l ersätts inom 24 timmar.
  • Insulininfusion tills acidosen är hävd.
  • Ersätta total (intracellulär) kalium och glukosbrist trots förhöjt/normal S-K och förhöjt P-Glu vid diagnos

På Akutmottagningen

  • Ringer-Acetat 1000ml första timmen.
  • Rapport och förflyttning till IVA/IMA.


På IVA/IMA

Vätska och elektrolyter

Insulin i sprutpump

Har patienten en subkutan insulinpump tas den bort

Kontroller

Övrigt