2024-03-18 Sokar Khasro, Peter Fors, Alingsås Lasarett

Skriv ut som pdf

PM - Diabetisk KetoAcidos (DKA)

DKA beror på insulinbrist, absolut eller relativ med utveckling av grav acidos som följd av ackumulering av ketoner.
 

Diagnos

Symtom och kliniska fynd

Lab

Fundera på utlösande faktorer

Behandlingsmål

På Akutmottagningen


På IVA/IMA

Vätska och elektrolyter

Insulin i sprutpump

Har patienten en subkutan insulinpump tas den bort

Kontroller

Övrigt