2021-03-20
Skriv ut som pdf

patientinformation

Kortisonbehandling i högdos (tabletter) vid diabetes

Vid vissa sjukdomar (reumatiska sjukdomar, tarmsjukdomar, plötslig hörselnedsättning, yrsel, pareser, vissa neurologiska sjukdomar, i samband med cellgifter, tumörsjukdomar mm) erbjuds du att behandlas med höga doser kortison i tablettform.

En vanlig dos är 20-80 mg Prednisolon (eller liknande) på morgonen. Dessa doser kan kommer att kraftigt höja ditt blodsocker. Ska du ha kortisonbehandlingen en längre tid kommer du troligtvis att (övergående) behöva sätta in insulin eller kraftigt öka dina insulindoser (ibland så mycket som en dubblering).

Om man äter kortison på morgonen stiger P-Glukos långsamt under dagen till ett max efter ca 8-10 timmar för att sedan sjunka under kvällen under natten. 

Vad ska jag göra?

  • Ta kontakt med din ordinarie diabetessköterska eller läkare (om möjligt innan du startar kortisonbehandlingen).
  • Det åligger ansvarig läkare som sätter in kortison att också skriva remiss till din behandlande läkare om orsak till kortisoninsättning liksom dosering. Är du inneliggande kontaktas diabetesmottagningen.
  • Se till att du har en fungerande blodsockermätare.
  • Mät blodsocker MINST före frukost, före middag/kvällsmat (8-12 timmar efter kortisondosen) och innan läggdags. Skriv ner värdena, kortisondos och om du använder insulin vilka doser du tagit.
  • Kontakta din diabetesläkare eller diabetessköterska efter 1-2 dagar för att diskutera resultatet och om någon förändring måste göras i din behandling.
  • Råd om behandling: Kap 18 bilaga Diabetesbehandling vid kortison i högdos.