2016-02-25
Skriv ut som pdf

Insulinordination till Hemsjukvården

Mall att använda vid ordination när hemsjukvården tagit över ansvaret för blodsockermätning och insulin.
 
Uppgiften delegeras ofta till annan personal. Ordinationerna måste vara entydiga och helst inte gå att missförstå. Tipsa gärna om utmärkt Webutbildning för omvårdnadspersonal i kommunen "diabetes hos äldre"!
 
Bäst är att ordinera direkt i journaltext men du kan också hämta ner nedanstående mall i Wordformat och fylla i.

Exempel på olika patienter:

 1. Insulinbehandlad typ 2. Hjärtsvikt, haft stroke.
 
Kan äta och dricka men lite oförutsägbart matintag. Ska nutrieras med god energität mat och tillägg av näringsdrycker:

2. Dement underviktig, insulinkänslig typ 1
 
Vårdats för ketoacidos pga bristande insulinintag och bäckenfraktur pga hypoglykemi.