2024-06-29
skriv ut som pdf

När använda och hur tolka ketonmätning på vårdcentralen?

När kan en ketoacidos (syraförgiftning) uppstå?

 • Vid insulinbrist (nyupptäckt typ 1, missade insulindoser eller pumpkrångel).
 • Vid kolhydratbrist (svält eller mycket lågt intag av kolhydrater - strikt LCHF, långvarig fasta?).
 • Vid behandling med SGLT-2-hämmare (Forxiga eller Jardiance)

När ska man misstänka en ketoacidos

 • Blodsockret behöver inte vara alarmerande högt men ligger oftast över 10–15 mmol/l.
 • Ont i magen och kroppen, illamående och man känner sig ”urlakad”.
 • Symtomen påminner om magsjuka men kan vara ospecifika.
 • Lufthunger då kroppen försöker normalisera pH-värdet genom att vädra ut kolsyra.
 • Andedräkten kan lukta aceton eller päron.

När finns det anledning att kontrollera B-ketoner akut på vårdcentralen

 • Vid nyupptäckt diabetes eller höga blodsocker utan allvarligare symtom. Det kan bespara patienten en akut resa till sjukhusets akutmottagning där väntan kan bli lång. Gäller ej barn för de ska alltid till sjukhus oavsett B-ketoner.
 • Vid behandling med SGLT-2-hämmare och oklara symtom.
 • Mätning av ketoner i urin (U-Ketoner) är inte ett tillförlitligt alternativ då det inte speglar den aktuella förekomsten av ketoner i blod (B-Ketoner). Risken för ketoacidos kan både underskattas och överskattas.

Avsaknad av B-ketoner utesluter inte att patienten är allvarligt sjuk

 • Högt blodsocker som beror på relativ insulinbrist förekommer också vid andra akuta tillstånd:  Hyperosmolärt syndrom (grav vätskebrist), sepsis, cirkulationskollaps, akut njursvikt med eller utan metformininducerad laktatacidos mm.

Förslag till tolkning av B-Ketoner:

Använd gärna vanliga patientnära mätare

 • Använd gärna vanliga patientnära mätare
 • Glucomen Aero och Galileo (gratis mätare). Ketonstickor (16.– kr)
 • Provet är endast en vägledning till handläggning på samma sätt som kontroll av patientnära blodsocker.
 • Provet är ett akutprov och det finns ingen anledning att skicka det till centrallaboratorium.