2020-12-14

Skriv ut som pdf

PM
Diabetiskt Keto Acidos (DKA) och
Hyperglykemiskt Hyperosmolärt Syndrom (HHS)

Vid misstanke: Kontrollera P-Glukos, Syra-bas och Elstatus, Hb, LPK, S-Laktat och CRP med akutsvar. B-Ketoner om möjligt (U-Ketoner meningslöst) Defintion:

•       pH < 7,3
•       B-ketoner > 3 mmol/l
•       P-Glukos > 11 mmol/l
 
Vid DKA och HHS skall behandling inledas på akutmottagningen och patienten förflyttas till IVA. Överväg annan orsak till metabol acidos (metformininducerad laktatacidos med njursvikt, sepsis eller intoxikation av metanol eller glykol) men låt inte funderingar kring differentialdiagnoser eller utlösande faktorer fördröja behandlingen med vätska
 
På akutmottagningen
 
1.      Ringer-Acetat eller isoton NaCl med högsta dropptakt
2.      Rapport och förflyttning till IVA

 

 

Kliniska tecken

 Illamående

 Kräkningar

 Buksmärtor

 Muskelvärk

 Snabb, svag puls

 Lågt blodtryck

 Perifer kyla

 Vidgade pupiller

 Fokala neurologiska bortfall

 Acetondoft

 Djupandning (Acidos)

 Sänkt vakenhetsgrad

Lab

 P-Glu  > 11 mmol/l  Avgör inte svårighetsgraden!
 S-Na  sänkt
normalt
 Pseudohyponatremi pga utspädning
Hyperosmolaritet föreligger om 2xNa+ P-Glu > 310
 S-K  förhöjt  Samtidig och total intracellulär kaliumbrist !!!
 S-Krea  förhöjt  Intorkningsvärde
 Amylas  förhöjt  Falskt högt
 B-Hb  förhöjt  Intorkningsvärde
 B-LPK  förhöjt  Trots avsaknad av infektion
 Temp  ev sänkt  Trots eventuell infektion
 PH  sänkt  Acidos
 pCO2  sänkt  Vid metabol acidos
 BE < -3
 pO2 ev förhöjt
 B-Ketoner > 3 mmol/l
 P-Laktat < 4 mmol/l Fundera kring metformininducerad laktatacidos (står patienten på metformin och har samtidigt njursvikt?), cyanidförgiftning, sepsis, hypoxi, annan cirkulationssvikt (dålig perifer cirkulation) eller intoxikation med glykol eller metanol.

På Akutmottagningen

  1. Ringer-Acetat eller isoton Nacl med högsta dropptakt.
  2. Rapport och förflyttning till IVA

På IVA

Insulin i sprutpump

Lispro (Actrapid Apidra, Humalog eller Novorapid)
iv 1 E/ml

Påbörjas först när S-Kalium > 3,3 (se nedan under vätska och elektrolyter)
 
Vid DKA: 0,1 E/kg kroppsvikt/h
Vid HHS: 0,05E/kg kroppsvikt/h
 
Styrs efter terapeutiskt svar med målet att P-Glu skall sjunka ca 4 mmol/timme.
När P-glukos < 15 ge Glukos iv (se nedan)
Övergång till sc insulin när patienten börjat äta och acidosen är hävd

Vätska och elektrolyter

 Ringer-Acetat

 därefter:

 därefter:

 2 liter första timmen

 1 liter/tim i 3-6 tim

 ca 0.5 liter/tim

 

 Totalt vätskebehov ca 0,1 liter/kg dvs ca 5-10 liter första dygnet.

 Cave hjärtsvikt !

 Kalium

 20 mmol/l Kalium i droppet om S-K 3-5 mmol/l

 40 mmol/l Kalium i droppet om S-K < 3 mmol/l.

 

 Ofta deficit på ca 200 - 400 mmol Kalium.

 Cave njurinsuff 

 Bikarbonat

 100 mmol vid pH < 6.9 och hotande cirkulationskollaps.

 Kan behöva upprepas. Kontrollera om syra-bas

 Glukos (2,5-5%)

 2.5-5% (1liter/3-4 tim) vid P-Glu 10-15 mmol/l.

 Ersätter då Ringer-Acetat

Kontroller

 P-glukos  Initialt varje timme
 Elstatus  Initialt varannan timme
 Syra-bas vid Acidos  Initialt varannan timme