2017-01-19
skriv ut som pdf

Intyg/Certificate/Certificado

Rörande/Regarding/Relativos:Intyg:

Denna person är dagligen i behov av insulininjektioner och måste därför ständig ha tillgång till insulin med tillhörande sprutor och nålar. 


Certificate:

This person is in daily need of insulin injections and is therefore obliged to bring insulin, syringes and needles.


Certificado:

Esta persona se encuentra en necesidad diaria de inyecciones de insulina y por lo tanto debe conducir a la insulina, jeringas y agujas.Datum/Date/Fecha:_______________________________
 
Undertecknat av/Signed by/ Firmado por:
 
 
 
_______________________________________________