2017-01-19
Skriv ut som pdf

Intyg/Certificate/Certificado

Rörande/Regarding/RelativosIntyg:

Denna person är dagligen i behov av insulin som han/hon tillför med hjälp av en insulinpump. Han/hon måste därför ha ständig tillgång till sin insulinpump som sitter kopplat till en nål på kroppen samt insulin med tillhörande sprutor och nålar i reserv.
 

Certificate:

This person is in daily need of insulin and is for that using an insulin pump.
He/she is therefore obliged to have the pump attached to the body at all time.
He/she also needs to bring insulin, syringes and needles in case of pump failure. 
 

Certificado:

Esta persona se encuentra en los requerimientos diarios de insulina, y por lo tanto utiliza una bomba de insulina. En caso de fallo de la bomba también necesitan las jeringas y agujas persona.


 

Datum/Date/Fecha:_______________________________
 
Undertecknat av/Signed by/ Firmado por:
 
 
 
_______________________________________________