2019-01-10

Skriv ut som pdf

Insulinpump som krånglar

MISSTÄNK ALLTID - TILLS DESS MOTSATSEN ÄR BEVISAD, ATT ILLAMÅENDE, KRÄKNINGAR, ONT I MAGEN ELLER ONT I MUSKLERNA HAR ORSAKATS AV EN KETOACIDOS !!!

En insulinpump tillför endast snabbverkande insulin. Patienten saknar basinsulin och kan inom 4-5 timmar hamna i en svår hyperglykemi och ketoacidos. Ett läckage i infusionssetet leder inte till att pumpen larmar och är omöjligt att se med blotta ögat! Vid ett oförklarligt högt sockerläge (över 15 mmol/l) och samtidigt oklara symtom skall ketoacidos alltid misstänkas. Om man har möjlighet kan man kontrollera ketoner i blod eller urin.

Tolkning av ketonmätning

Urin  BlodÅtgärd

 +(++)

 0,6-1,5

Ge extra dos med penna eller spruta. Rikligt med dryck

P-Glu >15: ge 5% av dygnsdosen P-Glu >20: ge 10% av dygnsdosen Kontroll av P-Glu och ketoner efter 2-3 timmar, Upprepa !

 ++ (+)

 1,5-3,0

Koppla bort pumpen Ge Snabb-Insulin med penna el spruta Dryck: ½-1 liter per timme

Ge omedelbart 20 % av dygnsdosen som snabbinsulin sc samt Återgå till tidigare insulinregim (se nedan) Vid illamående, kräkningar: AKUT till sjukhus ! Annars Kontroll av P-Glu och ketoner efter 2-3 timmar Upprepa!
 ++++ > 3>3,0 Koppla bort pumpen Drick det du kan !  Ge omedelbart 20 % av dygnsdosen som snabbinsulin scKontakta akutmottagningen!!!

Översättning av pumpdos till subkutan injektion

 Är inte tidigare insulinregim känd översätts pumpens doser enligt:

 

Pumpdos Översatt till sc injektion
 Programmerad basaldos per dygn

 Ge denna dos som långverkande insulin uppdelat på en eller två doser.

 (Humulin NPH, Insulatard, Insuman basal, Lantus eller Levemir)

 Måltidsdoser

 Ges som snabbverkande måltidsinsulin.

 (Apidra, Humalog, Novorapid, Actrapid)

På Akutmottagningen

Kontrollera:

P-Glukos, Syra/Bas, Na, K, Krea och CRP.