2019-09-25

Skriv ut som pdf

Insulin vid Total Parenteral Nutrition (TPN)

Mål

Syftet med TPN är att tillföra kroppen hela (eller del av) det samlade energi och närings-behovet genom intravenös infusion. Under tiden infusion går kommer blodsockret att stiga och många med diabetes kommer att kräva extra insulin för att kunna tillgodogöra sig energin.
 
Målet är att sikta på blodsockret runt 10 mmol/l och försöka undvika värden över 14.
 

Kost/tablettbehandlade och patienter med enbart NPH-insulin eller mixinsulin.

  • Eventuella insulindoser som vanligt.
  • TPN sätts på 14-16 timmar.
  • Kontrollera blodsockret före TPN och därefter var 4.e timme under tiden infusionen går
  • Extra Snabbinsulin sc enligt:

 

P-Glukos Insulin
  > 22 mmol/l12 E
  > 18 mmol/l  8 E
  > 14 mmol/l  6 E
  > 10 mmol/l  4 E

  • Räkna ihop antal Enheter insulin som givits under dagen
  • Ge detta antal enheter insulin som NPH-insulin (Humulin NPH, Insuman basal eller Insulatard) nästa dag 1 timme före infusionsstart.
  • Mät ånyo P-glukos var 4.e timme, ge extra snabbinsulin sc som ovan och öka sedan dosen NPH-insulin nästa dag med motsvarande antal enheter.

Patienter med Basinsulin och måltidsinsulin

Dessa patienter kommer nu att ersätta sina måltider under dagen med TPN vilket kan bli besvärligt.
 
Att fortsätta ge måltidsdoser som vanligt leder lätt till ett svängande blodsocker.
Att bara öka basdosen kan ge upphov till nattliga hypoglykemier eftersom basanaloger (Abasaglar, Lantus Toujeo, Tresiba) har minst 24-timmars effekt.
 
Enklast är att ge doserna som vanligt och mäta blodsocker som ovan var 4.e timme för att se om TPN kräver mer insulin (vilket det oftast gör för en patient som normalt äter dåligt). Man kan sedan räkna ihop patientens totala dygnsbehov av insulin (ordinarie doser + extradoser) och sedan antingen öka både på basdosen och måltidsdoserna eller sätta till en extra dos NPH-insulin på morgonen.