2015-12-14

Skriv ut som pdf

Insulin vid Total Parenteral Nutrition (TPN)

  • TPN sätts på 14-16 timmar.
  • NPH-insulin (Humulin NPH, Insuman basal eller Insulatard) ges sc 1 timme före infusionsstart.
  • Vid tidigare insulinbehandling, starta med ¾ av tidigare dygnsdos
  • Om patienten tidigare inte haft insulin ges 12 E
  • P-Glukos kontrolleras var 4.e timme • Extra Apidra, Humalog eller Novorapid sc enligt:

 

P-Glukos  Insulin
  > 22 mmol/l 12 E
  > 18 mmol/l   8 E
  > 14 mmol/l   6 E
  > 10 mmol/l   4 E
> 7 mmol/l   2 E

 

  • Justering av NPH-insulin till nästa infusion:

 

       Räkna ihop antal Enheter extra Novorapid som givits föregående dygn.

       Öka sedan NPH-dosen med det antalet enheter nästkommande dygn