2015-12-14

Skriv ut som pdf

Insulin vid behov - Inneliggande patient

Används efter läkarordination vid

 • Akuta sjukdomar som tillfälligt (högst 1-2 dagar) kräver extra insulintillförsel såsom infektioner, trauma, stroke, gangrän, gastroenterit, och kortisonbehandling
 • Därefter bedömning från dag till dag

Används INTE vid

 • Diabetisk Keto Acidos (DKA) eller Hyperglykemiskt Hyperosmolärt Syndrom (HHS), se särskilt PM.
 • Vid allmänt dåligt reglerat sockerläge och insulininställning vid nyupptäckt diabetes. Gör individuell bedömning dag för dag.
 • Akut dålig patient där vi snabbt vill normalisera blodsockret.

1. Kost-, tablett, enbart basinsulin eller mixinsulin

 • Fortsatt grundbehandling.
 • Om patienten inte äter skall iv Glukos 10 % ordineras.
 • Extra till huvudmåltider (frukost, lunch, middag):
 • P-Glukos
  Extra Ordination till måltiden
> 17 mmol/l   14 E Apidra, Humalog eller Novorapid sc
> 12 mmol/l   10 E Apidra, Humalog eller Novorapid sc
> 10 mmol/l     6 E Apidra, Humalog eller Novorapid sc

 

Extra kvälls och nattetid och ny kontroll efter 4 timmar

P-Glukos   Extra Ordination
> 20 mmol/l     6 E Apidra, Humalog eller Novorapid sc
> 15 mmol/l     4 E Apidra, Humalog eller Novorapid sc

 

2. Insulin i flerdos (med måltidsinsulin)

 • Om patienten inte äter skall iv Glukos 10 % ordineras
 • Öka måltidsdosen (frukost, lunch, middag):

 

 P-Glukos   Öka måltidsdosen
> 17 mmol/l   50 % Apidra, Humalog eller Novorapid sc
> 12 mmol/l   25 % Apidra, Humalog eller Novorapid sc
> 10 mmol/l   10 % Apidra, Humalog eller Novorapid sc

 

Extra kvälls och nattetid och ny kontroll efter 4 timmar

P-Glukos   Extra Ordination
> 20 mmol/l   6 E Apidra, Humalog eller Novorapid sc
>15 mmol/l   4 E Apidra, Humalog eller Novorap  id sc