2024-05-28
Skriv ut som pdf

Beslutsstöd:
Högt blodsocker vid annan akut sjukdom

Används 1:a dygnet efter läkarordination vid

  • Akut hjärtinfarkt, instabil kranskärlsjukdom, trauma, infektioner, gangrän, gastroenterit, kortisonbehandling, stroke mm

Används inte vid

Mål

  • Att tillgodose vätskebehov, reglera elektrolyter samt att sänka blodsockret och förbättra cirkulation och nutritionen.

Vätska och elektrolyter

  • Buffrad Glukos (25 g glukos per liter) kopplas på 8 timmar

Om S-kalium < 4,5 tillsätts 20 mmol kalium.

Om S-kalium < 3,5 tillsätts 40 mmol kalium.

Andra mediciner

  • Pausa övriga blodsockersänkare (speciellt metformin och SGLT-2-hämmare), ACE-hämmare och ARB.
  • Fundera över nyttan (eller skadan) av andra stående mediciner såsom diuretika, blodtrycksänkare, digitalis mm

Blodsockermätning

 • Kontroll av P-Glukos var 4.e timme (inte oftare)

Extra insulin

 Beroende på uppmätt blodsockervärde ges var fjärde timme extra insulin enligt schema. Om patienten är mycket insulinkänslig (t ex en typ 1-diabetiker med en total dygnsdos mindre än 25 E) bör "halverad dos" användas.

 

P-glukos Insulindos Halverad dos
> 22 mmol/l 12 E 6 E
> 18 mmol/l   8 E  4 E
> 14 mmol/l   6 E 3 E
> 10 mmol/l   4 E 2 E