2017-11-09
Skriv ut som pdf

Hur gör man en glukosbelastning

Indikationer:

  • P-glukos  fastande mellan 6,1 – 6,9, klinisk misstanke om diabetes eller nedsatt glukostolerans eller slumpmässigt plasma glukos >= 9.
  • Provet ska vara taget med HemoCue (inte mätare för eget bruk).

 

Utförande av glukosbelastning:

  • Efter 12 timmars fasta tas ett kapillärt p-glukos (HemoCue).
  • Patienten får sedan dricka 75 g glukos löst i 250 – 350 ml vatten på högst 5 min. (Glukos beställs från apoteket.)
  • Efter 2 timmar tas ett nytt P-glukos på HemoCue.

 

Diagnostiska P-glukosnivåer:

  • Om P-glukos efter 2 timmar är < 8,9 räknas patienten som frisk.
  • Om P-glukos mellan 8,9 och 12,1 föreligger en nedsatt glukostolerans. Vid värden >= 12,2 diabetes.

 

Se även: Kap 2 Diagnostiska P-Glukosnivåer