2015-12-20

Skriv ut som pdf

Checklista återbesök

Skriv ut - Fyll i det du kan innan besöket - Komplettera tillsammans med patienten

 Diagnos:

 Typ1

 Typ 2

 sekundär?

 
 Duration:

 Debutår

 

 
     

 Ögonfoto:

 

 När foto?

 Progress/Regress?

 

 
 Njurar:

 Krea

 U-Alb/Krea-kvot

 ACE-hämmare?

 

 
 Hjärta- Kärl:

 Angina

 Hjärtinfarkt

 Stroke, infarkt?

 ASA?
 AK-behandling

 
 Fötter:

 Cirkulation?

 Neuropati?

 Såranamnes,

 Fotvård?

 
 Övrigt:

 Komplikationer

 Socialt, ekonomiskt

 

 

 
     
 HbA1c:

 Behandling:

 Individuellt mål?

 Problem?

 

 
 Blodsockermätning:

 Fastevärden?

 Postprandiella värden?

 Svängande socker?

 Känningar?

 
 Vikt:

 Över/undervikt?

 Bukfetma?

 Viktförändring?

 

 

 Kost:

 Alkohol:

 Motion:

 Problem
 Vanor?

 

 

 

 
 Rökning:

 Hur mycket ?

 Slutade när?

 
 Blodtryck (mål):

 < 140/85
 < 130/80 vid nefropati

 Behandling

 

 
 Blodfetter (mål)

 Statin till högrisk
 Se NDR Riskmotor.
 S-Kol < 4,5 mmol/l

 S-LDL < 2,5 mmol/l
 S-LDL < 1,8 mmol/l 
 (vid etablerad kärlsjd)