2020-03-24

Skriv ut som pdf

Checklista återbesök

Skriv ut - Fyll i det du kan innan besöket - Komplettera tillsammans med patienten

 Diagnos:

 Typ1

 Typ 2

 sekundär?

 Duration:

 Debutår

 

 Ögonfoto:

 

 När foto?

 Progress/Regress?

 

 Njurar:

 Krea

 U-Alb/Krea-kvot

 ACE-hämmare?

 

 Hjärta- Kärl:

 Angina

 Hjärtinfarkt

 Stroke, infarkt?

 ASA?
 AK-behandling

 Fötter:

 Cirkulation?

 Neuropati?

 Såranamnes,

 Fotvård?

 Övrigt:

 Komplikationer

 Socialt, ekonomiskt

 

 

 HbA1c:

 Behandling:

 Individuellt mål?

 Problem?

 

 Blodsockermätning:

 Fastevärden?

 Postprandiella värden?

 Svängande socker?

 Känningar?

 Vikt:

 Över/undervikt?

 Bukfetma?

 Viktförändring?

 

 Kost:

 Alkohol:

 Motion:

 Problem
 Vanor?

 

 

 

 Rökning:

 Hur mycket ?

 Slutade när?

 Blodtryck:
  <65 år
  65-80år
  >80 år


<130/80
< 140/80
150-160/90 

 Blodfetter (mål)

 Statin till högrisk
 Se NDR Riskmotor.
 S-Kol < 4,5 mmol/l

 S-LDL < 2,5 mmol/l
 S-LDL < 1,8 mmol/l 
 (vid etablerad kärlsjd)