2021-01-10

Skriv ut som pdf

Checklista bedömning av sår (öppenvård)

Akut remiss för slutenvård? (Akuten)

  • Infekterat sår med feber + CRP-stegring
  • Misstänkt abscess
  • Sen eller ledengagemang
  • Akut gangränhot

Checklista för bedömning och behandling (öppenvård)

 AVLASTNING 

 Hur har såret uppkommit?

 Hur kan det avlastas?

 Sängläge, rullstol, kryckor

 Skor, Inlägg, OTA,

 Sjukskrivning. 

 ÖDEM 

 Venös insuff (DVT?)

 Hjärt/njursjukdom?

 Infektion?

 Charcotfot?

 Linda, stödstrumpor, flowthrone

 Utredning? Farmaka

 Odling

 Röntgen

 

 INFEKTION

 Rodnad, svullnad, värmeökning

 Sekretion

 Lukt

 Undersök HELA sårhålan

 CRP?

 Öppna och revidera

 Mekanisk rengöring

 Odla ALLTID

 Antibiotika?

 CIRKULATION

 Ankeltryck under 80?

 Otydliga pulsar i dopplern?

 Hyperemisk fot som vitnar i högläge?

 Smärtor behöver ej förekomma 
 Rökare?

 Remiss till kärlkirurg

 Ring gärna och diskutera

 Pausa blodtrycksmediciner? 

 NUTRITION

 Vätskebalans 

 Intag av näring och dryck?

 P-Glukos?

 Tecken på intorkning?

 Blodtryck/puls? 

 (Temporär?) Insulinbehandling

 Dryck

 Extra Näringsintag 

 SMÄRTA 

 Inflammatorisk

 Neuropatisk

 Ischemisk 

 Farmaka

 Lokal smärtlindring?

 (ej NSAID vid bensvullnad, hjärtsvikt eller njursvikt) 

 OMLÄGGNING

 Undersök HELA SÅRET
 
Fas i sårläkningen?

 (inflammatorisk eller ganulation)

 Penetrera hela sårets djup.

 Sårfickor

 Sårkanterna (omgivande hud) 

 INFLAMMATORISK fas: Daglig mekanisk rengöring

 GRANULATIONSFAS: Glesa ut och skydda sårytan.

 Kontakt med HELA sårytan

 Håll såret lagom fuktigt

 Vårda sårkanterna

 UPPFÖLJNING 

 Tät uppföljning vid debut

 Försök få till kontinuitet  

 Vem, var när?

 DOKUMENTATION till den som följer upp!