2015-12-12
Skriv ut som pdf

4 Debutsymtom

Klassiska

 • Trötthet
 • Törst
 • Viktnedgång (ofrivillig)
 • Ökade urinmängder
 • Dimsyn
 • Muskelkramper

 

Mindre klassiska

 • Buksmärtor
 • Gikt
 • Tandlossning
 • Ofrivillig barnlöshet
 • Genital klåda och svamp
 • Torrhet i hud och slemhinnor
 • Infektiösa hudsjukdomar
 • Upprepade urinvägsinfektioner

 

Debut med komplikationer (typ 2)

 • Fotsår, nedom ankeln
 • Proteinuri
 • Kärlkramp
 • Hjärtinfarkt
 • Retinopati
 • Smärtor i fötter eller perifer känselnedsättning (perifer sensorisk neuropati)
 • Ortostatism eller erektil dysfunktion (autonom neuropati)