2015-12-15
Skriv ut som pdf

25 Narkos och kirurgi

  • Planeringen av narkos och kirurgi går ut på att minimera risken för hypoglykemi (pga fasta) samt minimera risken för hyperglykemi och ketos (pga av stressfaktorn).
  • Förutom kontrollen av blodsockervärden är det viktigt att ha en god vätske- och elektrolytbalans.
  • Dåligt reglerad diabetes innebär en kraftigt ökad perioperativ risk. Endast i undantagsfall kan vi acceptera ett P-Glucos över 15 mmol/l före operation.
  • Postoperativt är en god blodsockerkontroll viktig för att uppnå bästa möjliga läkning. Perioperativt bör man eftersträva ett P-Glu på mellan 4-12 mmol/l.

 

Följande används på Alingsås lasarett: