2015-12-13
Skriv ut som pdf

18 Andra farmaka som påverkar blodsockret

Farmaka som kan utlösa diabetes eller allvarligt försämra kontrollen av blodsockret

 

 Kortison

 Peroralt eller iv kortison (Betapred, Prednisolon, Solucortef etc)
 höjer blodsockret kraftigt 
 och kan utlösa diabetes.
 För behandling vid högdos kortison:

 

 Bilaga: patientinformation: Kortisonbehandling i högdos
 Bilaga: Diabetesbehandling vid kortisonbehandling i högdos.


 Injektion i leder, inhalation mot astma eller krämer kan leda till
 mindre höjningar av P-Glukos. Brukar i de flesta fall inte märkas
 men vissa patienter får förhöjda blodsocker efter lokala injektioner
 som kan sitta i någon vecka eller två.

 Neuroleptika

 Kan leda till viktuppgång och typ 2-diabetes.

 Därutöver är vissa av den nya generationens neuroleptika diabetogena.

 Zyprexa och Leponex kan hos vissa patienter leda till mycket höga
 blodsockervärden 
 och det finns även fall av ketoacidos beskrivna.
 Abilify mindre benägenhet till detta

 Adrenalin  Ges endast akut och den blodsockerhöjande effekten är övergående.

 

 

Farmaka med mindre påverkan av P-Glukos som kan ha viss klinisk relevans

 

 Oselektiva betablockerare

 

 Kan maskera hypoglykemisymtom (adrenerga symtom)

 Kan också blockera glukosfrisättning från levern vid hypoglykemi

 Selektiva betablockerare  Kan maskera hypoglykemisymtom (adrenerga symtom)
 Påverkar inte glukosfrisättning från levern
 Tiaziddiuretika  Höjer blodsockret marginellt
 Kan hos enstaka patienter ge en signifikant blodsockerstegring
 B2-stimulerare  Höjer blodsockret marginellt
 ACE-hämmare  Sänker blodsockret marginellt
Könshormoner

 P-piller

 Medel vid klimakteriet

 Testosteron

Statiner  Höjer blodsockret marginellt
 Kan hos enstaka patienter ge en signifikant blodsockerstegring