2015-12-13

13 Hjälpmedel

Detta innefattar en mängd olika hjälpmedel. Pennor för injektion, sprutor, kanyler, blodprovstagare, teststickor, lancetter, pumpar och utrustning till pump, utrustning för kontinuerlig blodsockermätning (CGM) mm.

De flesta hjälpmedel förskrivs på hjälpmedelskort och expedieras av apoteken medan en del beställs direkt från företagen och eller distribueras på annat sätt. Här gör man olika i olika landsting och olika landsting har också upphandlat olika hjälpmedel.

Följande länkar kan ge svar på era frågor:

 
Kap 12 Insulin

Vilka insulinsorter som finns i vilka pennor, ampuller och flaskor samt lämpliga pennor till olika ampuller. Lämplig mängd att förskriva på receptet

 

FASS Detaljerade uppgifter om insulinerna.
Centrum för läkemedelsnära produkter Västra Götaland, Beställning och upphandling
Västernorrland 2015
Östergötland 2014-2016
Dalarna - aug 2016
Västmanland


Ge gärna tips om fler användbara länkar