2023-10-09
Skriv ut som pdf

12 Insulinerna

Insulinernas effektkurvor

För en framgångsrik insulinbehandling och dosjustering är det helt nödvändigt att ha kunskap om när de olika insulinerna har effekt. Skriv ut nedanstående bild och ha den på skrivbordet eller sätt upp den på väggen. Använd den i mötet med patienten!

Skriv ut den som pdf

Förskrivning av insulin och hjälpmedel

Insulin är ett läkemedel och skall alltid förskrivas på recept. Det levereras antingen i 3 ml ampuller (att använda i en insulinpenna), i förfyllda 3 ml pennor eller i 10 ml flaskor (att använda till insulinpump eller dra upp i vanlig spruta).

 

Om man förskriver en ampull krävs också att man har tillgång till en insulinpenna som skall förskrivas på hjälpmedelskort. I listan nedan framgår vilka pennor som kan användas till de olika insulinerna.

 

Till både förfyllda pennor och vanliga flergångspennor krävs också att man förskriver kanyler. Alla kanyler kan användas till alla insulinpennor (standard).

 

Se kap 13 Hjälpmedel

 

Olika landsting har upphandlat olika hjälpmedel. Se även kap 13 Mer om hjälpmedel

Direktverkande insuliner (måltidsinsulin)

  Insulin   Förpackning   Passande injektionsutrustning
  Apidra   Ampull 3 ml
  Solostar 3 ml
  Flaska 10 ml

  Allstar PRO, Junior STAR

  Förfylld 

  Pump, Engångsspruta

  Aspart   Ampull 3 ml
  Solostar 3 ml
  Flaska 10 ml

  Allstar PRO, Junior STAR

  Förfylld

  Pump, Engångsspruta

  Fiasp   Ampull 3 ml
  Flextouch 3 ml
  Flaska 10 ml
  Novopen
  Förfylld
  Pump, Engångsspruta
  Humalog

  Ampuller 3 ml

  KwikPen 3 ml
  Kwikpen 200E/ml 3 ml

  Kwikpen Junior 3 ml
  Flaska 10 ml

  Humapen Savio och Luxura

  Förfylld
  Förfylld
  Förfylld - Kan dosera halva enheter
  Pump, Engångsspruta

  Lispro   Ampull 3 ml
  Solostar 3 ml
  Flaska 10 ml

  Allstar PRO, Junior STAR

  Förfylld

  Pump, Engångsspruta

  Novorapid   Ampuller 3 ml
  FlexPen 3 ml (förfylld)
  Flaska 10 ml

  Novopen

  Förfylld
  Pump, Engångsspruta

Apidra, Humalog och Novorapid är i praktiken utbytbara även om de inte har exakt samma molekyl eller effektduration. Fiasp är ett mer snabbverkande Novorapid. Effekten sätter in 5-10 min tidigare. Durationen lika lång. Vid övergång från direktverkande till Fiasp behöver troligen ingen dosjustering göras. De förfyllda pennorna är likvärdiga och enkla. Däremot är inte priserna identiska. För aktuell prisläge se: Prislistan. 

Snabbverkande insuliner (måltidsinsulin)

  Insulin   Förpackning   Passande injektionsutrustning
  Actrapid   Ampuller 3 ml   Novopen
  Humulin Regular   Ampuller 3 ml
  Flaska 10 ml
  Humapen Savio och Luxura
  Pump, Engångsspruta

 

Dessa insuliner är identiska med mänskligt insulin

Medellångverkande insuliner NPH (basinsulin)

  Insulin   Förpackning   Passande injektionsutrustning
  Humulin NPH   Ampuller 3 ml
  KwikPen 3ml 
  Flaska 10 ml

  Humapen, Savio och Luxura

  Förfylld
  Engångsspruta

  Insulatard   Ampull 3 ml
  FlexPen 3ml
  Novopen
  Förfylld

 

NPH = "Neutralt Protamininsulin Hagedorn".  Humaninsulin blandat med Protamin. Måste rullas eller vändas 10 ggr innan injektion. Insulinerna är likvärdiga. Pga priskonkurrens dock skillnader i pris (se Prislistan)

Långverkande insulinanaloger (basinsulin)

  Insulin   Förpackning   Passande injektionsutrustning
  Abasaglar   Ampull 3 ml
  Kwikpen 3 ml
  Humapen, Savio och Luxura
  Förfylld
  Lantus   Ampull 3 ml
  Solostar 3 ml
  Flaska 10 ml

  Allstar PRO, Junior STAR

  Förfylld
  Engångsspruta

  Toujeo 300E/ml   Solostar 1,5 ml
  Double star 3 ml
  Förfylld
  Förfylld
  Levemir   Ampuller 3 ml
  FlexPen 3 ml 

  Novopen

  Förfylld

  Tresiba   Ampuller 3 ml
  Flextouch
  Flextouch 200 E/ml
  Novopen
  Förfylld
  Förfylld

 

Dessa insuliner är inte utbytbara. Lantus/Abasaglar/Toujeo har en längre duration och kan oftast ges i endos. Toujeo är inget annat än Lantus i koncentrationen 300E/ml istället för 100E/ml vilket ger ett långsammare upptag och längre duration (se bild ovan). Levemir har en kortare effektduration och behöver oftast ges i tvådos (vid typ 1-diabetes). Levemir har inte samma effekt/E som övriga insuliner och man behöver ofta ca 10-15% högre dos för att uppnå samma blodsockersänkande effekt. Abasaglar, Lantus, Toujeo och Levemir kostar ungefär dubbelt så mycket som NPH-insulin.

Tresiba har en effekt som sträcker sig upp emot 3 dygn. Om man ger insulinet varje dag bygger man upp en "steady state" efter ungefär 3 dygn. Ändrar man en dos slår den inte ut fullt förrän efter 3 dygn. Tresiba kostar 3 gånger så mycket som NPH-insulin.

 

Blandinsulin (direktverkande + NPH)

   Insulin %   Förpackning   Passande injektionsutrustning
  Humalog Mix 25
  (Humalog/NPH)

 

25/75

  Ampuller 3 ml

  KwikPen 3 ml (förfylld)
  Flaska 10 ml

  Humapen Savio och Luxura

  -
  Engångsspruta

  Humalog Mix 50
  (Humalog/NPH)
50/50   Ampuller 3 ml
  KwikPen 3 ml (förfylld)
  Humapen Savio och Luxura
  -

  NovoMix 30

  (Novorapid/NPH)

30/70   Ampuller 3 ml
  FlexPen 3 ml (förfylld)
  Novopen
  -

 

Humalog mix 25 och Novomix 30 kan anses likvärdiga och utbytbara. Pennorna också likvärdiga varför man kan väja det billigaste alternativet. Se Prislistan. Humalog mix 50 innehåller  50% direktverkande insulin.

Måste rullas eller vändas 10 ggr innan injektion

Hur mycket insulin ska jag förskriva?

Normalt skriver man så mycket insulin som förbrukas på en tremånadersperiod (med fyra uttag). Nedan följer en liten lathund för hur mycket insulin som går åt under 3 månader med utgångspunkt från dygnsförbrukning.

 

Dygnsdos Beräknad åtgång per tremånadersperiod
  10 E
  20 E
  30 E
  40 E
  50 E
1 x (5 x 3ml)
2 x (5 x 3ml)
2 x (5 x 3ml)
3 x (5 x 3ml)
3 x (5 x 3ml)
  60 E
  70 E
  80 E
  90 E
100 E
4 x (5 x 3ml)
5 x (5 x 3ml)
5 x (5 x 3ml)
6 x (5 x 3ml)
6 x (5 x 3ml)