2023-12-15
Skriv ut som pdf

12 Insulinerna

Insulinernas effektkurvor

För en framgångsrik insulinbehandling och dosjustering är det helt nödvändigt att ha kunskap om när de olika insulinerna har effekt. Skriv ut nedanstående bild och ha den på skrivbordet eller sätt upp den på väggen. Använd den i mötet med patienten!

Förskrivning av insulin och hjälpmedel

Insulin är ett läkemedel och skall alltid förskrivas på recept. Det levereras antingen i 3 ml ampuller (att använda i en insulinpenna), i förfyllda 3 ml pennor eller i 10 ml flaskor (att använda till insulinpump eller dra upp i vanlig spruta).

Om man förskriver en ampull krävs också att man har tillgång till en insulinpenna som skall förskrivas på hjälpmedelskort. I listan nedan framgår vilka pennor som kan användas till de olika insulinerna.

 

Till både förfyllda pennor och vanliga flergångspennor krävs också att man förskriver kanyler. Alla kanyler kan användas till alla insulinpennor (standard).

 

Se kap 13 Hjälpmedel

 

Olika landsting har upphandlat olika hjälpmedel. Se även kap 13 Mer om hjälpmedel
 


Direktverkande insuliner (måltidsinsulin)


Snabbverkande insuliner (måltidsinsulin)


Medellångverkande insuliner NPH (basinsulin)


Långverkande insulinanaloger (basinsulin)


Blandinsulin (direktverkande + NPH)


Hur mycket insulin ska jag förskriva?