2017-11-30
Skriv ut som pdf

PM Utbytbara insuliner på vårdavdelningarna (Alingsås lasarett)

Det pågår en konkurrens mellan de olika insulinföretagen vilket innebär att sjukhuset kan spara en hel del pengar om vi använder det billigaste insulinet.

I läkemedelslistan skrivs det insulin in som patienten står på, alternativt ordineras enligt PM. Har patienten med sig eget insulin skall detta användas.

Medicinansvarig sjuksköterska kan fritt byta insulin (inom varje grupp) enligt nedan oavsett vad som står i läkarordinationen.

Direktverkande
 • Apidra
 • Humalog
 • Novorapid
 • Lispro
 • Fiasp (?) se nedan
Basinsuliner
 • Humulin NPH
 • Insuman Basal
 • Insulatard
Mix-insuliner
 • Humalog mix 25
 • Novomix 30
Glargin
 • Abasaglar
 • Lantus

Följande insuliner kan INTE bytas utan särskild läkarordination:

 • Fiasp kan troligen bytas E för E med Apidra, Humalog Lispro eller Novorapid.
 • Levemir
 • Humalog mix 50
 • Tresiba
 • Toujeo


Diabetesansvarig läkare                                                               
Peter Fors                                                                    2017-11-30

Gäller efter godkännande av respektive klinikledning