Välkommen

diabeteshandboken.se är en problembaserad uppslagsbok för patienter och alla inom vården som kommer i kontakt med diabetespatienter. Gå till INNEHÅLL eller sök direkt på fritext:

"Tips"

Översätter HbA1c till medelblodsocker och tvärtom.

Beräkna:

Nyheter

2018-01-15
Patientinfo att skriva ut. Bilaga till kap 20 utlandsresa:


2018-01-13
Bilaga kap 7 Algoritm för blodsockerbehandling typ 2. Ver 25.

2018-02-07
Hemsjukvård vid typ 1 diabetes. Föredrag Henrik Borg. Dagens Diabetes

2018-01-07
Ätstörningar vid diabetes. Ulf Wallin. Dagens Diabetes

2017-12-20
Vägen mot typ 1 diabetes - de tre stegen. Alla som utvecklar typ 1-diabetes (T1D) bär på gener i HLA systemet på kromosom 6 som ökar risken för typ 1-diabetes. Diabetesportalen

2017-12-18
Nydebuterad typ 1 diabetes lika vanlig hos vuxna som hos barn. Diabetesportalen.

2017-12-13
Stöd för att viktnedgång förbättrar typ 2-diabetes. Soppor och shakes under tre månader fick personer med typ 2-diabetes att gå ner i vikt och gå i remission. Dagens Medicin

Uppdaterat
2017-12-09

Kap 5 Omhändertagande nyupptäckt
Kap 6 Farmakologisk behandling vid debut

NYTT
2017-12-02
Kap 38 Diabetesbehandling i palliativ vård.

Kom gärna med synpunkter (kontakt)

2017-11-28
Hälsoekonomisk utvärdering av FreeStyle Libre för typ 1 och 2 diabetes med tabeller och figurer i full text. TLV. Dagens Diabetes

2017-11-17
TLVs hälsoekonomiska utvärdering av Freestyle Libre T1DM och T2DM. Underlag för beslut i landstingen. Dagens Diabetes

2017-11-02
Prislistan: Sanofi har lanserat insulin LISPRO som är en biosimilar till Humalog med siginifikant lägre pris än andra direktverkande insuliner

Prislistan: Sanofi har också lanserat SULIQUA som är en kombination av  Lantus och Lyxumia i samma spruta. Nästan hälften av priset mot Xultophy. Dock finns inga direkta jämförande studier avseende effekt.

2017-10-31
NY: Bilaga till kap 8: Shoppingguiden Hillevi Sautter (dietist Alingsås lasarett).

2017-10-31
Inflammation och ateroskleros – sista pusselbiten är på plats
Inflammation är en aktör vid ateroskleros: nya fynd kan ge ny måltavla för effektiv läkemedelsterapi.
Läkartidningen

2017-10-18
Läkemedelsbehandling för glukoskontroll vid typ 2-diabetes
– behandlingsrekommendation
Läkemedelsverkets expertgrupp

2017-10-05
Vuxna med typ 1-diabetes
Nationellt vårdprogram för behandling med insulinpump, CGM och FGM.
SKL

2017-09-29
Uppföljning från DEVOTE visar på samband mellan allvarliga hypoglykemier och totalmortalitet hos hjärt- kärsjuka typ 2-diabetiker. Medscape.

2017-09-21
Olämpliga styråtgärder har skapat dagens vårdkris. Sjukhusläkaren

2017-09-23
eDiabetologNytt höstnumret finns nu online utan lösenord

2017-09-23
"Djupt bekymrad. Detta är inte värdigt”. Fredrik Löndahl ordf patientorganisationen uttalar sig om TLV och diabeteshjälpmedel. "Vi behöver tänka nytt" Dagens Diabetes

2017-09-22
Socialstyrelsens uppföljning: Diabetesvården har ännu inte nått målen.

2017-09-19
bil kap 7 Uppdatering: Algoritmer blodsockerbehandling typ 2.

2017-09-17
SBU ska kartlägga kunskapsläget kring värdebaserad vård. Sjukhusläkaren

2017-09-15
EASD Tilläggsterapi i form av GLP 1-analogen exenatid (Byetta) innebär ingen kardiovaskulär fördel för patienter som hade typ 2-diabetes och en varierad riskbild för hjärt-kärlsjukdom, enligt resultat från studien Exscel. Dagens Medicin

2017-09-14
EASD Akarbos (Glucobay) ger inget kardiovaskulärt skydd. Dagens Medicin.

2017-09-13
Den finska staden Seinäjoki har fått kurvorna för barnfetma att vända neråt. Andelen feta eller överviktiga barn i flera åldersgrupper har minskat de senaste åren Läkartidningen

2017-09-13
EASD. Toscastudien. Ingen ökad hjärt-kärlrisk med pioglitazon. Dagens Medicin
Abstract Lancet

2017-09-13
EASD. Fiasp® significantly improved overall blood sugar control in type 1 diabetes long-term. Dagens Diabetes

2017-09-12
EASD. Långtidsblodsocker ratas vid diabetesscreening. Svensk studie. DAgens Diabetes

2017-09-12
Lipidsänkare minskar relativ risk med 19% för hjärt-kärlhändelse vid typ 1. Christel Hero EASD. Dagens Medicin

2017-09-01
PRISLISTAN. Abasaglar sänker priset 5% på engångspennor om man skriver 10 istället för 5 pennor per uttag.

2017-08-24
90 000 patienter i Norden med T2DM. CVD-Real Nordic. SGLT-2-hämmare gav 47% minskad dödlighet. The Lancet Diabetes & Endocrinology. Dagens Diabetes

2017-08-23
Second Swedish Diabetes Summit
November 21-22, 2017, Wallenberg Conference Center, Gothenburg


2017-08-22
Det är dags för nästa steg i diabetesvården. debattartikel i Dagens Samhälle. Lars-Åke Levin, Stig Attvall och Lena Norhammar

2017-08-10
Min erfarenhet av FIAsp. Hans Jönsson Diabethics

2017-08-01
NDRs expert Staffan Björck går emot Socialstyrelsen. T2D patienter ska ha bättre målblodtryck. Nu! Dagens Diabetes

2017-07-28 EU-kommissionen godkänner utökad indikation för Victoza (liraglutide). "motverkar kardiovaskulära händelser vid T2DM". Dagens Diabetes

2017-06-24
Bil kap 7. Algoritmer för Blodsockerbehandling typ 2. Uppdaterad ver 20

2017-06-21
Fiasp - Novonordiskt nya snabbare Novorapid (5-10 min) nu godkänt och prisförhandlat. Erhålls endast i engångspenna FlexTouch till samma pris som Humalog och Apidra. Prislistan uppdaterad. Pris ej klart för ampuller och flaska.

2017-06-18
TLV har diskvalificerat sig själv som hälsoekonomisk utredare. Debattinlägg, Jan Bolinder, prof, Karolinska Dagens Diabetes

Efter att under lång tid ha förhalat en önskvärd nationell samordning för användning av FGM kastar nu TLV in handduken.

2017-06-15
Mer detaljer om Canvas studien. Dagens medicin

Hela artikeln i NEJM

2017-06-13
Rapport från ADA: Canvasstudien: 14% mindre risk för CVD, hjärtsvikt 33%, njurskada 40%. Kommentar Peter Nilsson. Dagens Diabetes

2017-06-11
Rapport från ADA: Artificial pancreas, closed loops for T1DM is Now Coming Up soon. Dagens Diabetes

2017-06-08
Fallbeskrivningar, LCHF, barn och Typ 1 diabetes Diabethics
Det råder konsensus från all diabetesprofession i världen om att avråda LCHF vid typ 1 diabetes. Alla som motsätter sig detta är antingen LCHF-förespråkande bloggare, läkare som är specialister inom annat eller på annat sätt involverad i LCHF.

2017-06-07
Nyupptäckt mekanism som kan förklara den försämrade betacellsfunktionen vid typ 2 Diabetesportalen

2017-06-01
Barnläkarföreningen uppdaterar sitt vårdprogram om barndiabetes. Ansluter sig till ISPAD med svenska kommentarer och tillämpning.


2017-05-29
Socialstyrelsens uppdaterade riktlinjer 2017.

Endast mindre uppdateringar där man priroterat upp nya läkemedel av typen SGLT2-hämmare, GLP1-RA och DPP4-hämmare.

 • Jardiance och Victoza fått prio 3 i samband med hög risk för hjärt- kärlsjukdom. Alltså något man BÖR välja.
 • SGLT-2hämmare, GLP-1RA och DPP4-hämmare har fått prio 5 i tillägg till Metformin. Alltså fortsatt något lähgre än insulin och/eller SU/repaglinide.
 • Pioglitazone, SU, repaglinide, Akarbos och Insulin har ej värderats utan priorteringar kvarstår från 2015.

Avseende fetmakirurgi:
 • BMI > 40 kvarstår prio 4
 • BMI 35-40 sänkt prio från 6 till 5
 • BMI < 35 FoU. Bör inte erbjudas i rutinsjukvård
 

2017-05-16
"Då byggde föräldrarna en egen utrustning med larm" SVT

"Blir det fel kan du döda ditt eget barn". Johnny Ludvigsson, professor i pediatrik vid Linköpings universitet. Dagens Diabetes

2017-05-11
Recension av Peter Jihdes Bok Diabetes - En Match för Livet. Dagens Diabetes

2017-05-10
SGLT2 Inhibitors and Cardiovascular Risk: Lessons Learned From the EMPA-REG OUTCOME Study. Diab Care May 2017. Kopia Dagens Diabetes

2017-05-02
Nya rön kan förklara fördelar med fleromättat fett. Diabetesportalen

2017-04-25
Genomgång av vetenskapliga studier rörande metoder för viktminskning utan kirurgi. Läkartidningen.
Läkemedel (Orlistat), fysisk aktivitet, KBT, pulverdieter, olika koster, webapplikationer och appar samt kombinationer av olika metoder. Avgörande för framgång är att man intar mindre energimängd samt att patienten är följsam och uthållig (att metoden tilltalar patienten).

5 frågor till Björn Eliasson. Läkartidningen
"Studien visar att det är nödvändigt att vården erbjuder behandling av fetma med metoder som är individuellt anpassade för att uppnå kalorirestrik­tion och följsamhet. Det krävs kompetens och kontinuitet i vården för att nå detta"

2017-04-24
Årsrapport NDR/BARN/Swedediabkids pdf.
HbA1c fortsätter att förbättras! Medelvärdet för HbA1c har de senaste fem åren sjunkit från 61,4 till 56,9 mmol/mol. samtidigt har antalet allvarliga hypoglykemier minskat från
2,8 procent till 2,1 procent. Troligen delvis pga bättre hjälpmedel med CGM och Pump.


2017-04-24
version 19 av "ENKEL ALGORITM för behandling av diabetes typ 2.
Endast små justeringar. DPP4 vid njursvikt.

2017-04-21
Föräldrar hackar sina barns insulinpumpar vilket utsätter barnen för fara. Dagens Medicin

2017-04-13
Minskad dödlighet och hjärt-kärlsjukdom hos personer med diabetes i Sverige. NDR/NEJM. Aidin Rawshani et al

Hjärt-kärlsjukdom och dödlighet har minskat kraftigt för personer med både typ 1- och typ 2-diabetes jämfört med den allmänna befolkningen under de senaste femton åren. När det gäller dödliga händelser är effekterna tydligast vid typ 1-diabetes. 

2017-04-11
Adherence of self-monitoring of blood
glucose in persons with type 1 diabetes in Sweden.
BMJ. Peter Moström, Elsa Ahlén, Henrik Imberg, Per-Olof Hansson, Marcus Lind

Conclusions: Less than 50% of patients in Sweden follow guidelines of SMBG ≥4 times per day, despite glucose meters and strips being generally available at no cost. This indicates a need for further support in performing SMBG and increased availability of other tools for glucose monitoring.

2017-04-10
Införande av medicintekniska produkter. Kunskapsdokument från SKL. TLVs hälsoekonomiska analys på CGM/FGM Dagens Diabetes

2017-03-27
Big Real Data 300 000 T2DM patients. SGLT2-hämmare 51% reduced deaths. Dagens Diabetes

2017-03-21
Nytt: Bilaga kap 27 PM Lipidbehandling typ 1

2017-03-17
Svensk studie visar att Libre har samma precision som CGM. Diabetes Technology & Therapeutics
 
"Conclusions: FreeStyle Libre had a similar overall MARD as continuous blood glucose monitoring systems in earlier studies when studied in similar at-home conditions. The overall patient satisfaction was high."

2017-03-15
Bil kap 26: PM behandling med Enalapril som förstahandspreparat.

2017-03-05
PRISLISTAN uppdaterad.
Inte så stora förändringar. Metformin sjunkit i pris. Även tillagt kombinationsmedel innehållande Metformin och DPP4 respektive SGLT-2

2017-03-04
Ny version 18 av "ENKEL ALGORITM för behandling av diabetes typ 2.

Jämför gärna med version 17.

Har fått mycket synpunkter på version 17. Allt från "jättebra" och enkelt till att det är för styrt och motverkar individualisering. Några alternativa förslag har dock inte inkommit ännu. Jag efterlyser MER SYNPUNKTER.

Synpunkter som kommit:

 • Att man inte bör lyfta fram en DPP4-hämmare som ensamt nummer 2
 • Att det är för många linjer. Motverkar individualisering
 • Att GLP-1RA bör komma in tidigare.
 • Att man inte bör skriva preparatnamn utan gruppamn (som i tidigare version).
 • Vissa behöver insulin direkt.
 • En del synpunkter på formuleringar
I version 18 har jag:
 • Valt att INTE lyfta fram DPP4 som alternativ 2 men hålla fast vid att man kan kombinera tabletter i större utsräckning innan man ger sig på injektionsbehandlng. Observera att det finns en tabell på sid 2 där fördelar och nackdelar med de olika preparaten framgår.
 • Främsta skälet är att det är ENKLARE och BILLIGARE med tabletter och tablettkombinationer.
 • Man bör överväga GLP-1RA innan man lägger till insulin.
 • Jag har valt att föreslå preparatnamn (efterfrågas av distriktsläkare) men lagt till grupptillhörighet.
 • Insulin direkt vid debut finns en mening om vilka som bör ha det. Men tanken är ju att det brukar kunna trappas ut insulin till förmån för annan behandling när man fått kontroll. Behöver ingen egen linje.
KONTAKTA MIG MED MER ÅSIKTER OCH GÄRNA ALTERNATIVA FÖRSLAG
 

2017-02-26
Diabetesutbildning under hösten: diabeteshandboken.se i samarbete med Distriktsläkare.com. Datum klara:


- Stockholm: 19-20 oktober
-
Göteborg: 9-10 november
- Malmö: 23-24 november


2017-02-22
Rapport från ATTD-Möte om ny teknik i diabetesvården. Paris 15-18/2. Pumpar, Kontinuerlig mätning, Closed Loop, noggranhet, användbarhet och säkerhet med nya produkter. mm Dagen Diabetes

Mycket fullmatat och intressant !!!


2017-02-22
NYTT. Förslag till förenklad algoritm för diabetesbehandlng typ 2. (Ver 17)

Första linjen.Metformin
Andra linjen: DPP-4
Tredje linjen: SGLT-2, Glitazone, SU
Fjärde linjen: GLP-1RA, Insulin (injektions-lm)

OBS detta är inte en officiell rekommendation från mig, någon kommitée eler annat utan endast ett diskussionsunderlag hur en mycket ENKEL agoritm skule kunna se ut. Läs begrunda och skicka GÄRNA synpunkter. Är detta användbart för en allmänläkare eller diabetessjuksköterska som inte har så stort diabetesintresse eller kunskap? Jag är medveten om att målsättningen att individualisera diabetesvården egentligen är oförenlig med en enkel algoritm av den typen jag skissat på. Förväntar mig synpunkter från läkare, sköterskor, läkemedelsindustrin m fl.

Tanken: DPP4 är enkelt och ofarligt, Kan kombineras med andra tabletter (lågrisk för hypo). Insulin ställer stora krav på mottagning, risk för hypo, ska titreras till målvärde med risk för hypo. GLP-1RA är väl dokumentereade men relTIVT dyra? Utöver algoritmen en tabell med hur man doserar, fördelar och nackdelar med de olika preparaten.


2017-02-21
Hoj17 för bättre fothälsa vid diabetes. Diabetesföreningen.

Ulla Hellstrand Tang cyklar runt Sverige i sommar och har möten om diabetesfoten.

2017-02-17
Förstudie om läkemedelslistan på gång. Läkartidningen

E-hälsomyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att göra en förstudie om hur den nationella läkemedelslistan ska bli verklighet.

2017-02-16
Bra femårsresultat efter fetmakirurgi vid diabetes. Dagens Medicin

Många diabetespatienter – men långt ifrån alla – som var fria från sjukdomen ett år efter fetmakirurgi var det också efter fem år. Andelen hade dock minskat ytterligare jämfört med tre år efter ingreppet, enligt en studie i NEJM.

2017-02-11
NYTT förslag till enklare BEHANDLINGSALGORITM för diabetes typ 2 (ver 16)

- 1.a linjen Metformin
- 2.a linjen övriga perorala
- 3.e linjen injektionsläkemedel

Läs begrunda och skicka GÄRNA synpunkter. Är detta användbart för en allmänläkare eller diabetessjuksköterska?


2017-02-10
EMA:s säkerhetskommitté (PRAC) varnar för att en ökad risk för tåamputationer har observerats i studier av patienter med hög risk för hjärt-kärlsjukdom som använder diabetesläkemedlet kanagliflozin. Även andra läkemedel av samma typ SGLT-2-hämmare (dapagliflozin och empagliflozin) omfattas av  varningen. Läkemedelsverket.

Blankett för ANMÄLAN om läkemedelsbiverkan LMV

2017-02-03
Diabetetolognytt 1-2 2017

2017-01-25
Äntligen. Två välgjorda studier som visar på en signifikant lägre HbA1c hos typ 1-patienter med CGM (kontinuerlig blodsockermätning) och insulinsprutor. JAMA.

Sammanfattning av studierna på svenska Hans Jönsson i Diabethics

Abstracts i JAMA:

Continuous Glucose Monitoring vs Conventional Therapy for Glycemic Control in Adults With Type 1 Diabetes Treated With Multiple Daily Insulin Injections. The GOLD randomized clinical trial. JAMA 24 januari

En svensk studie av Marcus Lind och William Pollonsky m fl.  En cross over studie där patienterna var sin egen kontroll. Tiden med CGM resulterade i ett HbA1c i snitt 4,7 mmol/mol lägre.

Effect of Continuous Glucose Monitoring on Glycemic Control in Adults With Type 1 Diabetes Using Insulin Injection. The DIAMOND Randomized Clinical Trial. JAMA 24 januari.

En amerikansk randomiserad studie som visar på en minskning av HbA1c med 6,7 mmol/mol.

2017-01-27
Potentiel risk för ischemisk njurskada vid samtidig användning av SGLT-2 hämmare och NSAID eller jodhaltiga kontrastmedel. Diabetes Care

2017-01-19
Diabeteshandboken. Uppdaterade intygsmallar för utlandsresa. Svenska, Engelska och Spanska
kap 20 Utlandsresa:
Intygsmall - Insulinsprutor
Intygsmall - Insulinpump

2017-01-17
Landmark Study Defines Normal Ranges for Testosterone Levels DGNews

Förslag till refensvärde för S-Testosteron. Skillnad föreligger mellan olika metoder internationellt vilket kräver vidare arbete för att implementera reusltaten av denna studie på 9000 patienter

2017-01-09
Metabol kirurgi är en effektiv behandling vid typ 2-diabetes. Torsten Olbers, Mikael Rydén. Läkartidningen.

2017-01-08
Ny algoritm (ver 14) - farmakologisk behandling typ 2. Bilaga kap 7


- Individuellt blodocker- och HbA1c-mål
- Behandlingsalgoritm för farmakolgisk behandling - Fördelar och nackdelar med läkemedlen.
- Möjliga behandlingar vid olika grad av njursvikt
- Insättning av insulinbehandling (Basinsulin till
  natten, Måltidsinsulin, Mix eller basinsulin i
  endos eller tvådos)
- De olika insulinernas effektkurvor.


2017-01-08
Aktuellt om hypoglykemier vid behandling av diabetes. Dagens Diabetes.

Artikeln innehåller bl a ett förslag från ADA och EASD om hur hypoglykemier bör definieras och beskrivas i kliniska prövningar:

Nivå 1: “Glucose alert value” 3,9 mmol/l (70 mg/dl) eller lägre. Detta måste inte rapporteras i kliniska studier/prövningar.

Nivå 2: ”Serious, clinically important hypoglycemia” är 3,0 mmol/l (54 mg/dl) eller lägre. Ska rapporteras i kliniska prövningar.

Nivå 3: "Severe hypoglycemia” innebär allvarlig
kognitiv påverkan med behov av hjälp av annan person.


2016-12-05
FDA approves Jardiance, indication reduction of cardiovascular death in adults T2DM. Dagens Diabetes

2016-12-02
Är diabeteshunden att lita på? Diabetesportalen.

Den första vetenskapliga utvärderingen av diabeteshundars förmåga att upptäcka och varna för låga eller för höga blodsocker hos husse eller matte visar att precisionen är så där. I vart gäller det i jämförelse med vad en mätare för kontinuerlig blodsockermätning presterar och i vart fall för diabeteshundar utbildade i i USA, där utvärderingen har utförts.

2016-11-21
Nya riktlinjer för behandling av lipider ESC (European Society of Cardiology) 2016.

LDL-C is still viewed as the primary target for treatment in the prevention of cardiovascular disease1

2016-11-18
Vad vet vi om orsaken till typ 1-diabetes. Anna Wiberg doktorand Uppsala Universitet. Diabetesportalen.

2016-11-14
OGTT identifierar riskindivider för ny hjärtinfarkt/stroke. Viveca Ritsinger, avhandling. Karolinska.

2016-11-12
Ledtalsrekommendation 2016. Antal pat/diabetessköterska på vårdcentral T2DM, barndiabet- och vuxendiabet mott T1DM. 400/200/70. Dagens Diabetes

2016-11-12
Kap 29 Uppdatering av vilka blodsockersänkande läkemedel som kan användas vid olika grader av njursvikt (tabell). diabeteshandboken.se

2016-11-11
Lusduna glargin från MSD (biosimilar till Lantus och Abasaglar) godkänd av EMA (Europeiska Läkmedelsmyndigheten). EMA

2016-11-11
Utan komplikationer - trots mer än 50 år med diabetes. Diabetesportalen.se

Av de som levt med typ 1 diabetes i mer än 50 år har nästan var tredje klarat sig utan allvarliga komplikationer. Och de har vissa gemensamma karaktäristiska: Lägre ålder, bättre blodsockerkontroll, lägre kroppsvikt och lägre nivåer av blodfettet triglycerider verkar vara skyddande mot komplikationer.

2016-11-10
Novos nya snabbare Novorapid (FiAsp) godkänt av europeiska läkemedelsmyndigheten EMA

2016-11-06
RÖD BOK Om lågt blodsocker vid diabetes. (10 fakta som alla borde veta om lågt blodsocker) (pdf) Nationella Diabetes Teamet

2016-11-05
Hälsoekenomisk analys som jämför de "nya" diabetesläkemedlen med SU och NPH-insulin (finns sammanfattning av abstract på svenska)

"The costs of diabetes in 2020 and 2030 − A model analysis comparing innovative glucose lowering treatments in second line following European and American guidelines compared to current standard of care."
Lundqvist A, Andersson E and Steen Carlsson K. IHE-report 2016:9 (Institutet för Hälso och Sjukvårdseknomi, LUND)

2016-11-02
Samband mellan sockerintag och risk för hjärtkärlsjukdom. Diabetesportalen.

Data från Malmö-kost-cancer 17 års prospektiva data talar för att risken inte ökar vid rekommenderat sockerintag på 10% av energiintaget men om intaget ligger över 15% kan risken öka med 1/3. Data måste tolkas med stor försiktighet.

2016-10-31
Internationella riktlinjer för bästa metoderna för bästa injektionsteknik. Anders Fridh m fl Diabetesportalen

Orginalartikeln: New Insulin Delivery Recommendations. Mayo

2016-10-24
HbA1c och varför olika HbA1c vid samma medel-P-Glukos? Hans Jönsson Dagens Diabetes

2016-10-24 NYTT
Bilaga till kap 10 Felkällor vid HbA1c-mätning. diabeteshandboken.se

2016-10-22
Årets Diabetolog 2016. Stefan Särnblad, Örebro och Katarina Eeg-Olofsson, Göteborg. Dagens Diabetes

2016-10-18
Metformin kan användas vid eGFR ner till 30 ml/min enligt EMA - Europeiska läkemedelsmyndigheten.  Läkemedelsverket.

2016-10-09
Nytt nummer av Diabetolognytt 7-8-2016) online

2016-10-01
Uppdatering kap 24 Magsjuka.

De nya SGLT-2-hämmarna (Forxiga, Invokana och Jardiance) har inte bara viss diuretisk effekt utan de minskar även genomblödingen över gomeruli vilket gör att man bör tilfälligt pausa dom vid magsjuka eller undervätskning för att undvika risk för akut njursvikt, ketoacidos och laktatacidos.

2016-09-30
"Autoimmun diabetes". Intressant artikel om diskussion kring ny klassifikation av diabetes. Diabethics

2016-09-22
Rekommenderade blodtrycksmål vid typ 2-diabetes bör kvarstå. debattartikel i Läkartidningen

Replik: Svaga evidens för dagens blodtrycksmål. Staffan Björck m fl.

Slutreplik från Mattias Brunström och
Stark evidens för dagens blodtrycksmål


2016-09-21
Handbok för insulinpumpanvändare. Detlef Hess Borås

2016-09-20
Dubbel så hög risk att dö inom 15 år om man får diabetes typ 2. Studie från Kronoberg. Diabetesportalen

2016-09-15
Safety of a Hybrid Closed-Loop Insulin Delivery System in Patients With Type 1 Diabetes. JAMA

Studie med Medtronic 670G insulinpump som styr tillförseln av basinsuiln utifrån subkutan sensor men där man ger bolusdoser manuellt.  Enastående resultat under 3 månader i hemmiljö: HbA1c minskat med 5-6 mmol/mol utan några alvarliga hypoglyekmier eller ketoacidoser !!!

2016-09-14
Mer än häften av patienter med typ 1 mäter blodsocker färre än fyra gånger per dag. EASD Dagens Medicin


EASD i Munchen. Rapport Anders Fridh i Dagens Diabetes

2016-09-16 dag 4

 • Behandling med semaglutid (veckorberedning av GLP-1) minskar den relativa risken för hjärinfarkt stroke eller kardiovaskulär död med 24 % på 2,1 år för en grupp med etablerad kärlsjukdom eller hög risk för kärlsjukdom. En smolk i bägaren är att behandlingsgruppen hade en ökad risk för tretinopati och blindhet, hur nu det ska tolkas.
 • Hypoteser kring SGLT-2 hämmarnas effekt på natriuresen och minskat glomerulärt tryck som orsak till effekter på njurprotektion och minskad kardiovaskulär mortalitet.
 • Nya snabbare insuliner


2016-09-15 dag 3

 • Gravida med typ 1 och samtidigt nefropati eller retinopati
 • Senaste nytt om GLP-1
 • Strålande resultat med sensorstyrt basinsulin i Medtronic 670G. 5-6 mmol/mol lägre HbA1c utan allvarliga hypos eller ketoacidos!


2016-09-14 dag 2

 • Nya bevis för värdet av tidig och aktiv intervention mot högt blodsocker
 • Liraglutid mot fetma
 • Värdet av rätt diagnos och individualiserad behandling
 • Gastric bypas


2016-09-13 dag 1

 • Claude de Bernard Lecture: Hur hitta nya vägar att förebygga komplikationer vid diabetes
 • Olivolja, vassleprotein och stenålderskost vid typ 2
 • Jämföresle av effekten mättat, omättat fett och kolhydrater på lipidvärderna.
 • Livskvalitet vid typ 1
 • Kostnader för diabetes
 • Nefropati


2016-09-12 dag 0

Uppvärmning med företagssymposier

2016-09-12
Använding av Freestyle Libre minskar hypoglykemier vid välkontrollerad diabetes typ1. Jan Bolinder m fl. Lancet

2016-09-06
Intensive Diabetes Care Extends Life in T2DM. Steno Study follow-up 21 years. Diabetologia. Dages Diabetes

2016-08-22
Gravida fick bättre glukoskontroll med automatiserat system. NEJM. Dagens Medicin

2016-08-08
Lower SBP gives lower CV events in T2DM. NDR outcome. BMJ. Kommentar Peter Nilsson. Dagens Diabetes.

2016-08-01
Därför är det svårt att gå ner i vikt Så gick det för deltagarna i »Biggest loser« Per Videhult, Läkartidningen

Slutsats i artikeln: Om man utvecklar fetma uppstår permanenta omställningar i ämnesomsättningen och viktregleringen som motverkar varje försök till viktnedgång. Vill vi bekämpa fetman måste vi förhindra att människor blir feta. Har fetman väl etablerat sig blir den ofta permanent.

2016-07-25
Fler än vart tredje barn under fem år som insjuknar i typ 1 diabetes i ENGLAND får sin diagnos så sent att de är svårt sjuka när de kommer till sjukhus. Diabetesportalen

2016-07-18
Ny evidens för nyttan av primärpreventiv lipidsänkning. Läkartidningen

Behandling med rosuvastatin under 5,6 år av medelålders med måttligt förhöjd risk minskar risken för kardiovaskulär död, hjärtinfarkt eller stroke med 24%. Det motsvaar en absolut riskreduktion med ca 1%. NNT 91 under 5,6 år.

2016-07-07
ADA. Can Diabetes Classification Be Fine-Tuned? Petter Storm. Swedish Study. ANDIS (Dagens Diabetes, NEJM

2016-07-01
Effekt och upplevelse av FGM Flash Glucose Monitoring hos patienter med typ 1-diabetes En kvantitativ och kvalitativ studie, Anette Groth. Dagens Diabetes

2016-06-29
Gastric Bypass minskar hormonell response av hypoglykemi. Svensk studie. Dagens Diabetes.

2016-06-28
TLV utvärderar hälsoekonomiskt kontinuerlig glukosmätare CGM/FGM som pilot för ordnat införande av medicinteknisk produkt. Dagens Diabetes

2016-06-14
Empagliflozin (Jardiance) minskar risken för njursvikt hos hjärtsjuka med typ 2-diabetes. Nya data från EMPA REG. NEJM

2016-06-14
Patienter med typ 2-diabetes och hög risk för hjärt-kärlsjukdom fick minskad sådan risk om de behandlades med Liraglutide (Victoza). Dagens Medicin.

Hela artikel i NEJM.

2016-06-13
Nytt snabbverkande Novorapid i fas 3-studie. Pressrealese NovoNordisk

In onset 1, after 26 weeks of randomised therapy, faster-acting insulin aspart showed statistically significantly greater HbA1c reduction versus NovoRapid® in adults with type 1 diabetes when dosed at mealtime ([95% confidence interval (CI)] -0.15 [-0.23; -0.07]). Faster-acting insulin aspart also showed comparable HbA1c reduction when dosed 20 minutes after starting a meal, compared with NovoRapid® dosed at mealtime ([95% CI] 0.04 [-0.04; 0.12])1.

2016-06-10
Senaste nummer av Diabetolognytt. Läs online. Bl a artiklar om om LCHF till barn? Ögon, CGM och Blodtrycksmål. Dagens Diabetes

2016-05-27
Låt föräldrar till Diabetesbarn vabba vid inskolning /utbildning av ny personal i skola/fsk. Skriv under namninsamling. Min Kampanj. Tina Linder

2016-05-14
Uppdatering: Statistik förskrivning CGM/FGM och insulinpump i Sverige. diabethics.com

2016-05-02
LCHF kost 20-50 g/d kolhydrater ger inga fördelar vid T2DM. Konferens i Lund. Pamela Dyson, Oxford. Dagens Diabetes

2016-04-24
Association Between Use of Lipid-Lowering Therapy and Cardiovascular Diseases and Death in Individuals With Type 1 Diabetes. Dagens Diabetes

Behandling med lipidsänkande läkemedel minskade risken kardiovaskulär sjukdom och död med mellan 20-44% i åldersgruppen över 40 år utan tidigare känd hjärt kärlsjukdom.

2016-04-22
Tresiba sänker priset med 19% fr o m 1.e maj. Fortfarande 40% högre pris än billigaste glargin (Abasaglar) och mer än dubbelt så dyrt som NPH-insulin. Se Prislistan.

2016-04-12
Stark korreltion mellan förskrivning av nya hjälpmedel (CGM/FGM och pump) och måluppfyllelse HbA1c. Jämförelse mellan landstingen i Sverige. Hans Jönsson Diabethics.com

2016-04-08
Åtta punkter för bättre diabeteskontroll vid T2DM. Kerstin Berntorp, SFSD Sthlm 8/4. Dagens Diabetes

2016-04-08
NYTT: patientinfo: Bilaga kap 17 Lönar det sig att sluta röka om man har diabetes? Publicerad med tillstånd av Erik Bøg Hansen Vara vct

2016-04-07
NYTT: KOLHYDRATDGUIDE (pdf) - Så här mycket kohydrater bränner du under ett träningspass. Publicerad med tilstånd av Stig Mattsson Dietist.

2016-04-07
Riskfyllt ge lchf-kost till barn med diabetes. Michael Rydén Dagens Nyheter

2016-04-07
"Mätning utan stick på frammarsch". Angående Kontinuerlig blodsockermätning (CGM). Dagens Medicin.

"Jag tror att vi är inne i ett skifte där det här inte går att stoppa. Om några år tror jag att alla patienter med typ 1-diabetes som vill, kommer att ha tillgång till kontinuerlig glukosmätning", säger Katarina Eeg-Olofsson, som är diabetesläkare på Sahlgrenska universitetssjukhuset och sitter med i Nationella programrådet för diabetes.

Ett förslag till nationellt vårdprogram öppnar för att ge många fler vuxna med typ 1-diabetes kontinuerlig glukosmätning. För landstingen innebär det dock en saftig nota.


2016-04-04
Version 10: Försök till algoritm blodsockerbehandling vid typ 2. Bilaga till kapitel 7.

2016-04-04
BMJ: Pioglitazone use and risk of bladder cancer: population based cohort study

Engelsk cohortstudie. Över 600 000 patientår. Visar på en liten riskökning för blåscancer med pioglitazone i storleksordningen 120/1 miljon jämfört med 90/1 milj för patienter med andra diabetesläkemedel. Dvs en absolut riskökning med 3/10 000 patientår. (0,03%). Samtidiga riskfaktorer var rökning, dos och duration.

2016-03-25
Nationellt vårdprogram för insulinpump och kontinuerlig glukosmätning. Efter svar från första remissomgång. NPR och SKL. Dagens Diabetes

2016-03-24
Toujeo prisförhandlat och är 20% billigare än Lantus! Dock kan 10-18% högre dos krävas vilket gör att Abasaglar är den beredningsform med glargin som har lägst pris. Toujeo är samma substans som Lantus och Abasaglar (Glargin) men i koncentration 300 E/ml och har därför också en något längre duration.

Prislistan uppdaterad.

2016-03-11
Optimalt HBA1C för äldre (80+). Fyra randomiserade kontrollerade studier (RCT). Abstract JAMA. Dagens Diabetes.

Lämpliga HbA1c-mål för patienter över 80 år ska individualiseras men föreslås:
HbA1c (IFCC): 58-75 mmol/mol
HbA1c (DCCT): 7,5 - 9 %
Medelblodsocker: 9,3 -12 mmol/l


2016-03-09
Beräkna medelblodsocker utifrån HbA1c och tvärtom, enda konvereteraren på svenska.. Diabethics.com

2016-03-07
Victoza har i LEADER-studien visat på signifikant lägre risk för kardiovaskulär död, hjärtinfarkt och stroke. Studien kommer att presenteras på ADA i juni 2016.

2016-03-07
I december beslutade landstinget Kronoberg om breddinförande av Freestyle Libre till Typ 1. Intervju med ansvariga. Heja Kronoberg. Nu öppnar jag resebyrå Diabethics.com

2016-03-05
Diabetesförbundets tidning ALLT OM DIABETES i nytt format. Nr 1/2016 med tema om stress. Bli medlem och få tidningen i brevlådan.

2016-03-04
Pappor klarar sig – men stress drabbar mammor till barn med type 1 diabetes. Caisa Lindström. Avhandling Örebro. Dagens Diabetes

2016-02-29
Blodtrycksmål 2016 för blodtryck vid diabetes. Dagens Diabetes. Prof Peter Nilsson och Johan Jendle

2016-02-28
NYTT: bilaga kap 36: Insulinordination till Hemsjukvården

2016-02-27
Barn med typ 1 diabetes 8,5 år gammalt och LCHF-kost. Omhändertas enligt LVU. Dagens Diabetes

2016-02-27
Bra blodtryck är viktigt för patienter i Sverige även i år 2016. Veckans artikel i BMJ open, Umeå-forskar-studie. Dagens Diabetes

2016-02-25
Blodtrycksbehandling kan öka risk för hjärt–kärldöd vid diabetes. Läkartidningen

2016-02-20
Lästips: Sonja Danielsson 89 år har skrivit en bok om sina erfarenheter som distriktsköterska i glesbygd 1947-88. "Vi Ville Hälsa". Ett stycke nutidshistoria och perspektiv på dagens sjukvård.

2016-02-17
IRIS-studien: Pioglitazone förhindrade återinsjuknande i hjärtinfarkt och stroke. Dagens Medicin. Artikeln i fultext NEJM

2016-02-15
Normoglykemisk ketoacidos, ett allvarligt tillstånd, förekommer bland annat som biverkan av SGLT-2 hämmare och LCHF vid T1DM. Dagens Diabetes

2016-02-09
Faster acting fast insulin for better control of the postprandial glucose as well as in pump treatment Dagens Diabetes

Novo Nordisk. Tillsats av NIkotinamid (vit B3) och L-Arginin till insulin aspart (Novorapid) Troligen på marknaden tidigast 2018?

2016-02-09
Rapport från ATTD 2016 Milano Italien 4-6/2 Pump, CGM och diabetesbehandling. Mycket läsvärd och bra sammanfattning av den nya tekniken. Från ATTD i Milano av Stig Attvall. Dagens Diabetes

2016-02-04
Koppling mellan antipsykotika och typ 2-diabetes hos unga. Läkartidningen.

Lång tids behandling och behandling med olanzapin (Zyprexa) sticker ut som extra riskfaktorer.

2016-02-04
ATTD Teknik, CGM- och pumpmöte, modern diabetesbehandling. Alla abstracts online fritt. Dagens Diabetes

2016-01-31
Uppdaterad Version Vårdprogram Insulinpump-CGM, Nationellt Programråd Diabetes, SKL. Remiss-version till landstingen. Dagens Diabetes

2016-01-31
Nytt nr av Diabetolognytt on line. Framtiden är här 2016.

2016-01-21
Brist på kapacitet i vården kan göra diabetiker blinda. Dagens Medicin

Nollvisionen om att inga diabetiker ska bli blinda av sin sjukdom kan vara hotad. Färre och färre patienter gör regelbundna ögonbottenundersökningar, visar färsk statistik.

2016-01-20
Ett effektivare resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården. Betänkande från Göran Stiernstedt till Statsrådet Gabriel Byström. Hela rapporten för nedladdning.

Lyfter fram problem och förslag på lösningar rörande:

 • Splittrad styrning med ekonomiska incitament på detaljfrågor istället för strukturer.
 • Underdimensionerad primärvård.
 • Fokus på "industriell logik" med fokus på "flöden"
 • Bristande kontinuitet i patientkontakterna
 • Överbeläggningar/brist på vårdplatser innebär inte bara dålig patientsäkerhet och arbetsmiljö men innebär också ett ineffektivitetsproblem.
 • Verksamhetsstöden är dåliga (läs datorsystem)
 • Personalen avkrävs administrativt arbete som inte skapar mervärde i vården


2015-12-29
Metformin minskade inte HbA1c hos unga med typ 1. JAMA. Läkartidningen.

Metformin som tillägg till insulin minskade inte HbA1c hos överviktiga ungdomar med typ 1-diabetes. Däremot gav metformin minskad daglig dos insulin samt lägre BMI jämfört med placebo. Det visar en randomiserad studie presenterad i JAMA.

2015-12-07
Varningarna för ketoacidos och allvarliga urinvägsinfektioner vid behandling med SGLT2-hämmare bör tas på allvar. FDA. Dagens Diabetes.

2015-12-07.
Ny säkerehetsstudie: GLP-1-analogen Lixisenatide inte visat ökad risk för hjärtkärl-händelser. NEJM. Dagens Diabetes

2015-11-18
Forskning kring varför blodsockret momentant förbättras efter en gastric bypas? Diabetesportalen

2015-11-03
Diabetesdödligheten vid typ 2 diabetes lägre - och effektivare behandlingar på väg. Marcus Lindh Dagens Diabetes

2015-10-31
Uttalande från amerikanska endokrinologer rörande risk för ketoacidos vid användande av sk SGLT-2-antagonister (Forxiga, Invokana och Jardiance): Inga förändringar i nuvarande rekommendationer (Dagens Diabetes):

"The experts concluded that the prevalence of DKA is infrequent and the risk-benefit ratio
overwhelmingly favors continued use of SGLT-2 inhibitors with no changes in current
recommendations"


2015-10-29
Region Skåne storsatsar politiskt på typ 2 diabetes 2016. Dagens Diabetes.

2015-10-20
Hur göra med nya biosimilar Abasaglar (glargin). Svensk förening för Diabetologi. Dagens Diabetes

2015-10-16
Under vardagliga betingelser gav en helautomatisk insulinpump typ 1-diabetiker bättre blodsockerkontroll, jämfört med dagens mest avancerade system. Det visar en ny studie i New England Journal of Medicine. Dagens Medicin

2015-10-10
DiabetologNytt nr 5-6. Läs direkt på nätet

2015-09-30
Nationella Diabetes Registret. Ny hemsida (äntligen!)

2015-09-30
Sammanfatting. Rapport EASD Stockholm 2015. Internetmedicin.
Stig Attvall.

2015.0925
EASD. Powerpointbilder för nedladdning. Dagens Diabetes

2015-09-18
EASD dag 4
Anders Frid Dagens Diabetes

2015-09-17
EASD dag 3

 • EMPA REG Outcome
 • Trippebehandling vid debut?

Anders Frid Dagens Diabetes

2015-09-17
EMPA-Reg Outcome presenterades idag på EASD och visade en effekt på kardiovaskulär död och hjärtsvikt men inte stroke eller hjärtinfarkt i en högriskpopulation. Mekanismen oklar.

"Det här är en genombrottsstudie" Lars Rydén i Dagens Medicin

2015-09-16
EASD dag 2
Anders Frid Dagens Diabetes

2015-09-16
Inkretinläkemedel förorsakar inte pankreascancer enligt 7 år lång dansk fall/kontrollstudie.
EASD Medscape.

2015-09-15
Föredrag om betacellen och monogen diabetes (MODY). Andrew Hattersley. EASD Virtual meeting

2015-09-15
EASD dag 1:
Anders Frid. Dagens Diabetes

2015-09-14
EASD dag 0:
Nyheter från läkemedelsindustrin.
Anders Frid Dagens Diabetes

2015-08-28
SGLT-2-hämmaren Jardiance visat på färre hjärt-kärlkomplikationer jfrt placebo i 3 årsstudie. Dagens Diabetes

Resultaten ska presenteras på EASDs kongress på torsdag (17/9) och får betraktas som både glädjande och viktigt om fynden håller för granskning och kan upprepas. 

2015-08-19
Dödligheten i hjärt-kärlsjukdomar har minskat i Sverige. Diabetesportalen

"De förbättrade siffrorna beror till största delen på förändrade riskfaktorer i den friska befolkningen, och i mindre utsträckning på behandlingar och förändringar hos de som redan är sjuka. Det visar en studie vid Sahlgrenska akademin."

2015-07-28
Hur patienterna på Skaraborgs sjukhus (Skövde) sänkte andelen med HbA1c över 70 från 30% till 13%. Dagens medicin

2015-06-12
Sämre läkarkontinuitet och färre läkarbesök efter vårdvalet för patienter med diabetes i Skåne Läkartidningen

2015-06-02
Konstgjord pankreas ska testas kliniskt på 8 patienter. En implanterbar behållare med levande alfa och betaceller operas in under huden.

2015-05-20
Barn med hög risk att utveckla typ 1-diabetes verkar utveckla ett skyddande immunförsvar när de fått insulin via munnen. Dagens Medicin

2015-04-24
Ny Diamydstudie (diabetes"vaccin")
Är du mellan 18-30 år, nyligen fått typ 1 och bor i närheten av Linköping?

2015-04-20
Webbutbildning för vård av äldre med diabetes Riktar sig till omvårdnadspersonal i kommunen. Utgår från Vårdprogram äldre och diabetes. Nationella programrådet - diabetes - SKL

2015-04-13
Screening för typ 2-diabetes gav inte bättre överlevnad. Dagens Medicin Carl Magnus Hake

"Att masstesta friska personer för dold typ 2-diabetes kan bromsa sjukdomsförloppet men leder inte till bättre tioårsöverlevnad, enligt en ny stor forskningsöversikt som publiceras i tidskriften Annals of Internal Medicine"

2015-03-30
"Bra diabetesvård kan bli ännu bättre". Fredrik Löndahl, ordf patientorganisationen Svenska Diabetesförbundet.

2015-03-25
Ett smart insulin ska kunna läsa av blodsockret. Tord Ajanka Diabetesportalen

2015-03-19
SvT - Öppet Arkiv - 
Ronden:  50 år med insulin.
Sändes mars 1971

2015-03-18
Socialstyrelsen föreslår sänkta gränsvärden för graviditetsdiabetes. Läkartidningen.
Se Hela dokumentet (SoS)

2015-02-28
Diapedia (på engelska). En oberoende lärobok om diabetes som uppdateras regelbundet från EASD (European Association for the Study of Diabetes)

"Diapedia is an open-access, peer-reviewed, unbiased and up-to-date knowledge base about all aspects of diabetes mellitus."

2015-02-25
Tidiga tecken hos små barn förutspår typ 1 diabetes. Åke Lernmark. Diabetesportalen

2015-02-17
Bättre diabetesvård kan rädda liv. Nya Nationella Riktlinjer nu online. Socialstyrelsen

2015-02-11
Stor metaanalys stöder blodtrycksmålet <140/85 vid typ 2-diabetes. Skäl kan dock finnas för lägre blodtrycksmål hos yngre för att förebygga stroke, retinopati och njursjukdom. Dagens Medicin

2015-01-22
Data från prospektiv norsk studie visar att ökad hjärtrisk vid diabetes kan modifieras med hög fysisk aktivitet. Diabetologia

2015-01-08
Metformin är underförskrivet till patienter med mild till moderat nedsatt njurfunktion. Databasstudie publicerad i Medscape.

Studien stöder ADA/EASD uttalande 2015: "Many practitioners would continue to prescribe metformin even when the eGFR falls to less than 45 to 60 mL/min/1.73 m 2, perhaps with dose adjustments to account for reduced renal clearance of the compound. One criterion for stopping the drug is an eGFR of <30 mL/min/1.73 m2. Of course, any use in patients with [chronic kidney disease] mandates diligent follow-up of renal function."

2015-01-08
How to live until 90 – Factors predicting survival in 75-year-olds from the general population. Studie från Västerås publicerad i Healthy Aging Research.

Studien talar för att daglig fysisk aktivitet, som cykling och promenader, har mycket större betydelse för överlevnaden än man tidigare trott. Däremot hade etablerade riskfaktorer som diabetes, fetma och dåliga kolesterolvärden ingen eller liten inverkan på 15-årsöverlevnaden

2014-12-10
Jimmy fick insulinceller transplanterade. Diabetesportalen

2014-12-09
Hur gör man ett fotstatus? Instruktionsvideo bl a. distriktsläkare.com

2014-12-04
Socialstyrelsens öppna jämförelser 2013. Diabetes sid 88

2014-12-02
Anmäl dig till SFDs vårmöte i Örebro 7-8 maj 2015. Programmet kommer bl a att handla om:

 • Barn och föräldrar till barn med diabetes
 • Graviditetsdiabetes
 • Ny teknik med pumpar och kontinuerlig blodsockermätning
 • Konsekvenser av Socialstyrelsens nya nationella riktlinjer
 • Fördelar och nackdelar med fetmakirurgi
 • Hur bedöma risken för hjärt kärlsjukdom med hjälp av NDRs riskmotor.

2014-11-26
Trajenta, en ny DPP-4-hämmare godkänd av TLV och prisförhandlad. Effekt och pris bedömt likvärdigt med Januvia. Se Prislistan

2014-11-13
Nu gratis att registrera sig och använda Diasend Personal. Fritt att tanka över mätare, pump eller CGM till "Molnet" och använda Diasend för analys eller överföring till mottagningen.

2014-11-11
Vårdvalet har gynnat friska och trängt undan sjuka och motverkat pririteringsutredningens etiska principer. Rapport från Riksrevisionens granskning i Västra Götaland och Skåne

2014-11-05
Räddad insulinproduktion efter behandling med stamceller. Diabetesportalen

2014-10-26
Att förebygga aterosklerotisk hjärtsjukdom med läkemedel. Uppdaterad information från Läkemedelsverket nr 5 2014

2014-10-22
Barndiabetesfondens 25-årsjubileum. Prof Johnny Ludvigsson ser 25 år Framåt och Bakåt. Framsteg och bakslag inom diabetesforskningen typ 1 DM barn Referat i Diabetesportalen

2014-10-20
Evidensbaserad medicin – triumfer och problem. Begränsningarna upptäcks i den kliniska vardagen. Prof Göran Nilsson Läkartidningen

2014-10-19
Kortfattat vårdprogram diabetes (Fickfolder) från Sörmland uppdaterad.

2014-10-02
Nya rön om mekanismerna bakom utvecklingen av typ 2 diabetes. Studier på enäggstvillingar i Lund. Genetik, epigenetik och fett och glukosmetabolismen. Emma Nilsson Diabetesportalen.

2014-09-16
Njursjukdom dödar i det tysta. Bättre blodtrycksbehandling har radikalt förbättrat prognosen för patienter med diabetes. Intervju med "legenden" Hans-Henrik Parving. Dagens Medicin

2014-09-16
LDL döms ut som riskfaktor för hjärt- kärlsjukdom hos patienter med typ 1-diabetes. Katarina Eeg Olofsson Sahlgrenska. EASD. Dagens Medicin


2014-08-25
Diabetesformen MODY - Hur många missar vi? Diabetesportalen

2014-06-24
Nya rekommendationer om hjärtkärlsprevention från Läkemedelsverket. (Läkartidningen). Nya blodtrycksmål. Lipidbehandling utifrån skattad risk från SCORE eller NDR. Läkemedelsverkets hela dokument.

2014-06-18
Preliminära nya nationella riktlinjer från SoS.

2014-06-17
Nya guidelines från ADA angående behandling av typ 1 hos vuxna. Typ1 är inte i första hand en barnsjukdom och man kan inte okritiskt applicera studier som ör gjorda för typ 2.

2014-06-04
Mer än varannan med nydiagnostiserad typ 2-diabetes får ingen utbildning. Diabetesförbundet

2014-05-08
diabetesappar.se. Populära appar för diabetes.

2014-04-13
Årsrapport från NDR 2013 nu ONLINE

2014-04-01
Ska vi som i USA avskaffa LDL-målen och istället utgå från kardiovaskulär risk vid farmakologisk behandling med statiner? Debattinlägg i Läkartidningen

2014-03-22
Empagliflozin (Jardiance). Lillys och Boerhinger Ingelheims SGLT2-hämmare godkänd av EMEA. Medscape

2014-03-21
SU (när metformin inte räcker till) är lika effektivt, innebär längre tid till insulinbehov och är mycket billigare än andra nya läkemedel. Retrospektiv studie i Diabetes Care. Medscape.

2014-03-21
Stor amerikansk randomiserad studie (GRADE) med 5000 deltagare planeras för att jämföra fördelar och nackdelar med olika diabetesbehandlingar.

2014-03-20
Mutation som skyddar mot typ 2-diabetes? Diabetesportalen

2014-03-15
27 - 28 mars: Allmänmedicinska kunskapsdagarna: Diabetes, KOL, hjärtsvikt och cancer. Arrangemang av Dagens Medicin.

2014-02-21
Instruktionsfilmer om injektionsteknik på flera olika språk (för sjukvård och patienter på förskriven behandling):  www.medicininstruktioner.se

2014-02-15
Nationella programrådet har tagit fram: Behandlingstrategier för patienter med HbA1c över 70 - Vårdprogram äldre med diabetes samt Grupputbidlningsmaterial för primärvården. SKL

2014-02-08
Fler och bättre insulinproducerande celler efter fetmakirurgi. Studie på 4 grisar i Lund. Diabetesportalen

2014-02-01
Testosteronebehandling till män över 65 år ökar risken för hjärtinfarkt med 30% på 3 månader. Medscape

2014-01-24
D-vitamin till i övrigt friska bedöms som utan effekt för att förebygga hjärtinfarkt, stroke, cancer eller höftfrakturer enligt metaanalys i Lancet. Medscape

2014-01-24
Internetmedicin finns nu som app till iPhone, Smartphone och surfplatta. Gå till Mac Appstore eller Google Play.

2014-01-22
Gemensamt möte Endokrinologi och Diabetes. Helsingborg 9-11 april. Anmäl dig nu!

2013-12-06
Fenofibrate (Lipantyl) godkännt i Australien på indikation diabetsretinopati vid typ 2. Medscape.

2013-12-03
Socialstyrelsens öppna jämförelser för 2012. Socialstyrelsen

2013-12-03
HbA1c blir kompletterande metod för diagnostik av diabetes. Läkartidningen

2013-11-22
Stärkt roll för statiner vid primär prevention av hjärt–kärlsjukdom. Peter Nilsson Läkartidningen

2013-11-20
Vårdgivares fortbildning skall fortsättningsvis betalas av arbetsgivaren. Nytt avtal mellan SKL, LIF, Swedsih Labtec och Swedish Medtec

2013-11-11
Dags att rita om diabeteskartan? ANDIS-projektet i Skåne syftar till att klassificera diabetes bättre och skräddarsy behandlingen. (Diabetesportalen)

2013-11-04
Tarmbakterier orsak till diabetes, hjärtkärlsjukdom, demens och cancer? (Diabetesportalen)

2013-10-28
​Stor studie ska avgöra om vitamin D förebygger diabetes (Diabetesportalen)

2013-10-18
Läkemedelskommitéen (expertgrupp) i Stockholm anser att det nya långverkande basinsulinet Tresiba (degludec) inte är kostnadseffektivt. Man ifrågasätter också om det leder till färre hypoglykemier än Lantus (glargin). "Enda skillnaden är priset" (Janusinfo)

2013-10-09
Ordf i SFSD Britt-Marie Carlsson avliden efter kort tid sjukdom. Vi saknar henne!

2013-09-24
Den direkta förbättringen av blodsockret direkt efter gastric bypas beror troligen på dieten. Samma effekt uppnås med samma diet (500 kcal/dag) på icke opererade patienter.  (Medscape)

2013-09-23
Ny SBU-rapport. Många olika kostråd kan ha effekt mot fetma
(SBU).

2013-09-20
Varför skadas blodkärlen vid diabetes? Anna Zetterqvist (Diabetesportalen)

2013-09-12
Ny stor svensk studie ska undersöka om C-peptid har någon positiv effekt att förebygga nervskador vid typ 1-diabetes. Rekrytering av patienter pågår (Tord Ajanki Diabetesportalen)

2013-06-17
Vad är det som gäller för körkortsinnehavet vid diabetes? Information från Transportstyrelsen. Lars Englund och Birgitta Stener (Diabetolognytt)


2013-05-08

Rökstopp lönar sig även om man går upp i vikt. (Clair et al JAMA mars 2013)


2013-05-06

Graviditetsdiabetes ökar risken för insjuknande av typ 1 senare i livet. Om man har antikroppar och graviditetsdiabetes är risken 50 %. Charlotta Nilsson (Diabetesportalen)


2013-04-23

Dubbel RAS-blockad (ACE-hämmare + ARB) är inte bättre än fulldos ACE-hämmare eller ARB för att förebygga njursvikt vid typ 2-diabetes. (Am Journal of Kidney disease 2013)


2013-04-17

Fettrika måltider kräver större insulindos

(Tord Ajanka Diabetesportalen)


2013-03-19

Grupputbildning för typ 2-diabetes på vårdcentral. För att underlätta arbetet för dig som planerar och leder grupputbildningar har det regionla diabetesrådet i Västra Götaland tagit fram ett utbildningspaket. I paketet ingår, utöver trycksaker även bildspel, övningar, utvärderingsformulär och förslag på inbjudan.


2013-02-21

(3 artiklar i Diabetolognytt 1-2 2013)


2013-02-21

DIskussion: Hur sätta upp ett individuellt mål för HbA1c. Artikel av Lena Landstedt-Hallin, överläkare Danderyds Sjukhus.

(Diabetolognytt nr 1-2 2013


2013-02-17

Medelshavskost bäst vid typ 2-diabetes. Studie avseende viktnedgång och påverkan på LDL-kolesterol. Genomgång av studier och jämförelse med LCHF, GI och "proteinrik kost" (American Journal of Clinical Nutrition)


2013-01-11

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s kommitté för läkemedelssäkerhet, PRAC (Pharmacovigilance Risk Assessment Committee), drar slutsatsen att riskerna överväger nyttan med läkemedlet Tredaptive vid behandling av förhöjda blodfetter. Pressrealese från Läkemedelsverket. Försäljningen upphör 18 januari


2012-09-10
Novonorm finns nu som generika (Repaglinide) och är inte dyrare än de billigaste SU-preparaten (Glimepiride)

Actos patent har gått ut. Förskriver vi generika (Pioglitazone) så är priset 3.10 per dag istället för 11,50 (30 mg).