Välkommen

diabeteshandboken.se är en problembaserad uppslagsbok för patienter och alla inom vården som kommer i kontakt med diabetespatienter. Gå till INNEHÅLL eller sök direkt på fritext:

"Tips"

Översätter HbA1c till medelblodsocker och tvärtom.

Har du en släkting med autoimmun (typ 1) diabetes? I TrialNet-studien kan du screenas och få reda på din risk att drabbas.

Instruktionsfilmer om hur man tar sina insulininjektioner bl a.

Nyheter

2018-10-09
2018-11-06
2018-11-04 2018-10-31
2018-10-27
 • Ozempic (semaglutide) NOVOs GLP1-RA för injektion en gång i veckan nu prisförhandlad. Tillgängligt på apoteket. 37.- kr per dag (oavsett dos 0,25, 0,5 eller 1 mg).
Uppdaterat: 
2018-10-26
2018-10-14
2018-10-14
2018-10-11
2018-10-10
Rapport från EASD. Dagens diabetes Anders Frid
2018-10-05 2018-10-04
2018-10-02
2018-09-02
2018-08-25
2018-08-24
2018-08-19
2018-08-16
2018-08-20
2018-07-21
 • CARMELINA. DDP4-hämmaren Trajenta uppnådde det primära utfallsmåttet, non-inferiority för 3P-MACE (kardiovaskulär död, icke-fatal hjärtinfarkt och icke-fatal stroke). Trajenta är därav, liksom de övriga DPP-4-hämmarna, kardiovaskulär säkert. Dagens Diabetes

2018-06-29
2018-06-21


2018-06-14
NYTT.
Bilaga till kap 27:

 • Blodfetter och mat. Praktiska tips Dietist Hillevi Sautter Diabetesmottagningen Alingsås Lasarett


2018-05-07


2018-05-04
VIDEO: Ny klassificering av diabetes i fem undergrupper


2018-04-09
Utvidgade terapiråd VGR


2018-04-09
Utvidgade terapiråd VGR:


2018-04-05

Metformin utsöndras enbart renalt och kan användas ned till ett GFR-värde på 30 ml/min, under förutsättning att dosen justeras efter aktuell njurfunktion.

Enligt nya rekommendationer ska metformin sättas ut inför undersökningar med jodkontrastmedel endast när GFR-värdet understiger 45 ml/min, dvs gränsen då risken för allvarlig kontrastmedelsnefropati anses öka.


2018-04-03


2018-03-22
Bilaga kap 32


2018-03-15

 
2018-03-14


2018-03-07


2018-03-02


2012-02-27


2018-02-22


2018-02-21


2018-02-15


2018-02-05


2018-01-31


Uppdaterat
2018-01-26


2018-01-25


2018-01-24

Diabetesportalen


2018-01-17


2018-01-15
Patientinfo att skriva ut. Bilaga till kap 20 utlandsresa:


2018-01-13


2018-02-07

Föredrag Henrik Borg. Dagens Diabetes


2018-01-07

Ulf Wallin. Dagens Diabetes


2017-12-20

Diabetesportalen


2017-12-18

Diabetesportalen.


2017-12-13

Dagens Medicin


Uppdaterat
2017-12-09


NYTT
2017-12-02

Kom gärna med synpunkter (kontakt)

2017-11-28


2017-11-17


2017-11-02

 • Prislistan: Sanofi har lanserat insulin LISPRO som är en biosimilar till Humalog med siginifikant lägre pris än andra direktverkande insuliner
 • Prislistan: Sanofi har också lanserat SULIQUA som är en kombination av  Lantus och Lyxumia i samma spruta. Nästan hälften av priset mot Xultophy. Dock finns inga direkta jämförande studier avseende effekt.


2017-10-31
NY: Bilaga till kap 8: Shoppingguiden Hillevi Sautter (dietist Alingsås lasarett).

2017-10-31

Läkartidningen


2017-10-18

Läkemedelsverkets expertgrupp


2017-10-05


2017-09-29


2017-09-21


2017-09-23


2017-09-23


2017-09-22


2017-09-19


2017-09-17


2017-09-15


2017-09-14


2017-09-13


2017-09-13


2017-09-13


2017-09-12


2017-09-12


2017-09-01

 • PRISLISTAN. Abasaglar sänker priset 5% på engångspennor om man skriver 10 istället för 5 pennor per uttag.


2017-08-24


2017-08-22


2017-08-10


2017-08-01


2017-07-28


2017-06-24


2017-06-21

 • Fiasp - Novonordiskt nya snabbare Novorapid (5-10 min) nu godkänt och prisförhandlat. Erhålls endast i engångspenna FlexTouch till samma pris som Humalog och Apidra. Prislistan uppdaterad. Pris ej klart för ampuller och flaska.


2017-06-18


Efter att under lång tid ha förhalat en önskvärd nationell samordning för användning av FGM kastar nu TLV in handduken.

2017-06-15


2017-06-13


2017-06-11


2017-06-08

Det råder konsensus från all diabetesprofession i världen om att avråda LCHF vid typ 1 diabetes. Alla som motsätter sig detta är antingen LCHF-förespråkande bloggare, läkare som är specialister inom annat eller på annat sätt involverad i LCHF.

2017-06-07


2017-06-012017-05-29


Endast mindre uppdateringar där man priroterat upp nya läkemedel av typen SGLT2-hämmare, GLP1-RA och DPP4-hämmare.

 • Jardiance och Victoza fått prio 3 i samband med hög risk för hjärt- kärlsjukdom. Alltså något man BÖR välja.
 • SGLT-2hämmare, GLP-1RA och DPP4-hämmare har fått prio 5 i tillägg till Metformin. Alltså fortsatt något lähgre än insulin och/eller SU/repaglinide.
 • Pioglitazone, SU, repaglinide, Akarbos och Insulin har ej värderats utan priorteringar kvarstår från 2015.

Avseende fetmakirurgi:
 • BMI > 40 kvarstår prio 4
 • BMI 35-40 sänkt prio från 6 till 5
 • BMI < 35 FoU. Bör inte erbjudas i rutinsjukvård
 

2017-05-16


2017-05-11


2017-05-10


2017-05-02


2017-04-25

Läkemedel (Orlistat), fysisk aktivitet, KBT, pulverdieter, olika koster, webapplikationer och appar samt kombinationer av olika metoder. Avgörande för framgång är att man intar mindre energimängd samt att patienten är följsam och uthållig (att metoden tilltalar patienten).

"Studien visar att det är nödvändigt att vården erbjuder behandling av fetma med metoder som är individuellt anpassade för att uppnå kalorirestrik­tion och följsamhet. Det krävs kompetens och kontinuitet i vården för att nå detta"

2017-04-24

HbA1c fortsätter att förbättras! Medelvärdet för HbA1c har de senaste fem åren sjunkit från 61,4 till 56,9 mmol/mol. samtidigt har antalet allvarliga hypoglykemier minskat från
2,8 procent till 2,1 procent. Troligen delvis pga bättre hjälpmedel med CGM och Pump.


2017-04-24

Endast små justeringar. DPP4 vid njursvikt.

2017-04-21


2017-04-13


Hjärt-kärlsjukdom och dödlighet har minskat kraftigt för personer med både typ 1- och typ 2-diabetes jämfört med den allmänna befolkningen under de senaste femton åren. När det gäller dödliga händelser är effekterna tydligast vid typ 1-diabetes. 

2017-04-11
Adherence of self-monitoring of blood


Conclusions: Less than 50% of patients in Sweden follow guidelines of SMBG ≥4 times per day, despite glucose meters and strips being generally available at no cost. This indicates a need for further support in performing SMBG and increased availability of other tools for glucose monitoring.

2017-04-10


2017-03-27


2017-03-21


2017-03-17

"Conclusions: FreeStyle Libre had a similar overall MARD as continuous blood glucose monitoring systems in earlier studies when studied in similar at-home conditions. The overall patient satisfaction was high."

2017-03-15


2017-03-05

Inte så stora förändringar. Metformin sjunkit i pris. Även tillagt kombinationsmedel innehållande Metformin och DPP4 respektive SGLT-2

2017-03-04


Jämför gärna med version 17.

Har fått mycket synpunkter på version 17. Allt från "jättebra" och enkelt till att det är för styrt och motverkar individualisering. Några alternativa förslag har dock inte inkommit ännu. Jag efterlyser MER SYNPUNKTER.

Synpunkter som kommit:

 • Att man inte bör lyfta fram en DPP4-hämmare som ensamt nummer 2
 • Att det är för många linjer. Motverkar individualisering
 • Att GLP-1RA bör komma in tidigare.
 • Att man inte bör skriva preparatnamn utan gruppamn (som i tidigare version).
 • Vissa behöver insulin direkt.
 • En del synpunkter på formuleringar
I version 18 har jag:
 • Valt att INTE lyfta fram DPP4 som alternativ 2 men hålla fast vid att man kan kombinera tabletter i större utsräckning innan man ger sig på injektionsbehandlng. Observera att det finns en tabell på sid 2 där fördelar och nackdelar med de olika preparaten framgår.
 • Främsta skälet är att det är ENKLARE och BILLIGARE med tabletter och tablettkombinationer.
 • Man bör överväga GLP-1RA innan man lägger till insulin.
 • Jag har valt att föreslå preparatnamn (efterfrågas av distriktsläkare) men lagt till grupptillhörighet.
 • Insulin direkt vid debut finns en mening om vilka som bör ha det. Men tanken är ju att det brukar kunna trappas ut insulin till förmån för annan behandling när man fått kontroll. Behöver ingen egen linje.
KONTAKTA MIG MED MER ÅSIKTER OCH GÄRNA ALTERNATIVA FÖRSLAG
 

2017-02-26


- Stockholm: 19-20 oktober
-
Göteborg: 9-10 november
- Malmö: 23-24 november


2017-02-22


2017-02-22


Första linjen.Metformin
Andra linjen: DPP-4
Tredje linjen: SGLT-2, Glitazone, SU
Fjärde linjen: GLP-1RA, Insulin (injektions-lm)

OBS detta är inte en officiell rekommendation från mig, någon kommitée eler annat utan endast ett diskussionsunderlag hur en mycket ENKEL agoritm skule kunna se ut. Läs begrunda och skicka GÄRNA synpunkter. Är detta användbart för en allmänläkare eller diabetessjuksköterska som inte har så stort diabetesintresse eller kunskap? Jag är medveten om att målsättningen att individualisera diabetesvården egentligen är oförenlig med en enkel algoritm av den typen jag skissat på. Förväntar mig synpunkter från läkare, sköterskor, läkemedelsindustrin m fl.

Tanken: DPP4 är enkelt och ofarligt, Kan kombineras med andra tabletter (lågrisk för hypo). Insulin ställer stora krav på mottagning, risk för hypo, ska titreras till målvärde med risk för hypo. GLP-1RA är väl dokumentereade men relTIVT dyra? Utöver algoritmen en tabell med hur man doserar, fördelar och nackdelar med de olika preparaten.


2017-02-21

Ulla Hellstrand Tang cyklar runt Sverige i sommar och har möten om diabetesfoten.

2017-02-17


E-hälsomyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att göra en förstudie om hur den nationella läkemedelslistan ska bli verklighet.

2017-02-16

Många diabetespatienter – men långt ifrån alla – som var fria från sjukdomen ett år efter fetmakirurgi var det också efter fem år. Andelen hade dock minskat ytterligare jämfört med tre år efter ingreppet, enligt en studie i NEJM.

2017-02-11


- 1.a linjen Metformin
- 2.a linjen övriga perorala
- 3.e linjen injektionsläkemedel

Läs begrunda och skicka GÄRNA synpunkter. Är detta användbart för en allmänläkare eller diabetessjuksköterska?


2017-02-10


2017-02-03


2017-01-25


Abstracts i JAMA:


En svensk studie av Marcus Lind och William Pollonsky m fl.  En cross over studie där patienterna var sin egen kontroll. Tiden med CGM resulterade i ett HbA1c i snitt 4,7 mmol/mol lägre.

En amerikansk randomiserad studie som visar på en minskning av HbA1c med 6,7 mmol/mol.

2017-01-27


2017-01-19


2017-01-17


Förslag till refensvärde för S-Testosteron. Skillnad föreligger mellan olika metoder internationellt vilket kräver vidare arbete för att implementera reusltaten av denna studie på 9000 patienter

2017-01-09


2017-01-08


- Individuellt blodocker- och HbA1c-mål
- Behandlingsalgoritm för farmakolgisk behandling - Fördelar och nackdelar med läkemedlen.
- Möjliga behandlingar vid olika grad av njursvikt
- Insättning av insulinbehandling (Basinsulin till
  natten, Måltidsinsulin, Mix eller basinsulin i
  endos eller tvådos)
- De olika insulinernas effektkurvor.


2017-01-08

Artikeln innehåller bl a ett förslag från ADA och EASD om hur hypoglykemier bör definieras och beskrivas i kliniska prövningar:

Nivå 1: “Glucose alert value” 3,9 mmol/l (70 mg/dl) eller lägre. Detta måste inte rapporteras i kliniska studier/prövningar.

Nivå 2: ”Serious, clinically important hypoglycemia” är 3,0 mmol/l (54 mg/dl) eller lägre. Ska rapporteras i kliniska prövningar.

Nivå 3: "Severe hypoglycemia” innebär allvarlig
kognitiv påverkan med behov av hjälp av annan person.


2016-12-05


2016-12-02


Den första vetenskapliga utvärderingen av diabeteshundars förmåga att upptäcka och varna för låga eller för höga blodsocker hos husse eller matte visar att precisionen är så där. I vart gäller det i jämförelse med vad en mätare för kontinuerlig blodsockermätning presterar och i vart fall för diabeteshundar utbildade i i USA, där utvärderingen har utförts.

2016-11-21


LDL-C is still viewed as the primary target for treatment in the prevention of cardiovascular disease1

2016-11-18


2016-11-14


2016-11-12


2016-11-12

2016-11-11


Av de som levt med typ 1 diabetes i mer än 50 år har nästan var tredje klarat sig utan allvarliga komplikationer. Och de har vissa gemensamma karaktäristiska: Lägre ålder, bättre blodsockerkontroll, lägre kroppsvikt och lägre nivåer av blodfettet triglycerider verkar vara skyddande mot komplikationer.

2016-11-10


2016-11-06


2016-11-05

Hälsoekenomisk analys som jämför de "nya" diabetesläkemedlen med SU och NPH-insulin (finns sammanfattning av abstract på svenska)

Lundqvist A, Andersson E and Steen Carlsson K. IHE-report 2016:9 (Institutet för Hälso och Sjukvårdseknomi, LUND)

2016-11-02


Data från Malmö-kost-cancer 17 års prospektiva data talar för att risken inte ökar vid rekommenderat sockerintag på 10% av energiintaget men om intaget ligger över 15% kan risken öka med 1/3. Data måste tolkas med stor försiktighet.

2016-10-31


2016-10-24


2016-10-24


2016-10-22


2016-10-18


2016-10-09


2016-10-01

De nya SGLT-2-hämmarna (Forxiga, Invokana och Jardiance) har inte bara viss diuretisk effekt utan de minskar även genomblödingen över gomeruli vilket gör att man bör tilfälligt pausa dom vid magsjuka eller undervätskning för att undvika risk för akut njursvikt, ketoacidos och laktatacidos.

2016-09-30

2016-09-22


2016-09-21


2016-09-20


2016-09-15

Studie med Medtronic 670G insulinpump som styr tillförseln av basinsuiln utifrån subkutan sensor men där man ger bolusdoser manuellt.  Enastående resultat under 3 månader i hemmiljö: HbA1c minskat med 5-6 mmol/mol utan några alvarliga hypoglyekmier eller ketoacidoser !!!

2016-09-14

EASD i Munchen. Rapport Anders Fridh i Dagens Diabetes

2016-09-16 dag 4

 • Behandling med semaglutid (veckorberedning av GLP-1) minskar den relativa risken för hjärinfarkt stroke eller kardiovaskulär död med 24 % på 2,1 år för en grupp med etablerad kärlsjukdom eller hög risk för kärlsjukdom. En smolk i bägaren är att behandlingsgruppen hade en ökad risk för tretinopati och blindhet, hur nu det ska tolkas.
 • Hypoteser kring SGLT-2 hämmarnas effekt på natriuresen och minskat glomerulärt tryck som orsak till effekter på njurprotektion och minskad kardiovaskulär mortalitet.
 • Nya snabbare insuliner


2016-09-15 dag 3

 • Gravida med typ 1 och samtidigt nefropati eller retinopati
 • Senaste nytt om GLP-1
 • Strålande resultat med sensorstyrt basinsulin i Medtronic 670G. 5-6 mmol/mol lägre HbA1c utan allvarliga hypos eller ketoacidos!


2016-09-14 dag 2

 • Nya bevis för värdet av tidig och aktiv intervention mot högt blodsocker
 • Liraglutid mot fetma
 • Värdet av rätt diagnos och individualiserad behandling
 • Gastric bypas


2016-09-13 dag 1

 • Claude de Bernard Lecture: Hur hitta nya vägar att förebygga komplikationer vid diabetes
 • Olivolja, vassleprotein och stenålderskost vid typ 2
 • Jämföresle av effekten mättat, omättat fett och kolhydrater på lipidvärderna.
 • Livskvalitet vid typ 1
 • Kostnader för diabetes
 • Nefropati


2016-09-12

Uppvärmning med företagssymposier

2016-09-12


2016-09-06


2016-08-22


2016-08-08


2016-08-01

Slutsats i artikeln: Om man utvecklar fetma uppstår permanenta omställningar i ämnesomsättningen och viktregleringen som motverkar varje försök till viktnedgång. Vill vi bekämpa fetman måste vi förhindra att människor blir feta. Har fetman väl etablerat sig blir den ofta permanent.

2016-07-25


2016-07-18

Behandling med rosuvastatin under 5,6 år av medelålders med måttligt förhöjd risk minskar risken för kardiovaskulär död, hjärtinfarkt eller stroke med 24%. Det motsvaar en absolut riskreduktion med ca 1%. NNT 91 under 5,6 år.

2016-07-07


2016-07-01


2016-06-29


2016-06-28


2016-06-14


2016-06-14

2016-06-13

In onset 1, after 26 weeks of randomised therapy, faster-acting insulin aspart showed statistically significantly greater HbA1c reduction versus NovoRapid® in adults with type 1 diabetes when dosed at mealtime ([95% confidence interval (CI)] -0.15 [-0.23; -0.07]). Faster-acting insulin aspart also showed comparable HbA1c reduction when dosed 20 minutes after starting a meal, compared with NovoRapid® dosed at mealtime ([95% CI] 0.04 [-0.04; 0.12])1.

2016-06-10


2016-05-27


2016-05-14


2016-05-02

 

2016-04-24

Behandling med lipidsänkande läkemedel minskade risken kardiovaskulär sjukdom och död med mellan 20-44% i åldersgruppen över 40 år utan tidigare känd hjärt kärlsjukdom.

2016-04-22

 • Tresiba sänker priset med 19% fr o m 1.e maj. Fortfarande 40% högre pris än billigaste glargin (Abasaglar) och mer än dubbelt så dyrt som NPH-insulin. Se Prislistan.


2016-04-12


2016-04-08


2016-04-08


2016-04-07


2016-04-07


2016-04-07

"Jag tror att vi är inne i ett skifte där det här inte går att stoppa. Om några år tror jag att alla patienter med typ 1-diabetes som vill, kommer att ha tillgång till kontinuerlig glukosmätning", säger Katarina Eeg-Olofsson, som är diabetesläkare på Sahlgrenska universitetssjukhuset och sitter med i Nationella programrådet för diabetes.

Ett förslag till nationellt vårdprogram öppnar för att ge många fler vuxna med typ 1-diabetes kontinuerlig glukosmätning. För landstingen innebär det dock en saftig nota.


2016-04-04


2016-04-04

Engelsk cohortstudie. Över 600 000 patientår. Visar på en liten riskökning för blåscancer med pioglitazone i storleksordningen 120/1 miljon jämfört med 90/1 milj för patienter med andra diabetesläkemedel. Dvs en absolut riskökning med 3/10 000 patientår. (0,03%). Samtidiga riskfaktorer var rökning, dos och duration.

2016-03-25


2016-03-24

 • Toujeo prisförhandlat och är 20% billigare än Lantus! Dock kan 10-18% högre dos krävas vilket gör att Abasaglar är den beredningsform med glargin som har lägst pris. Toujeo är samma substans som Lantus och Abasaglar (Glargin) men i koncentration 300 E/ml och har därför också en något längre duration.


2016-03-11

Lämpliga HbA1c-mål för patienter över 80 år ska individualiseras men föreslås:
HbA1c (IFCC): 58-75 mmol/mol
HbA1c (DCCT): 7,5 - 9 %
Medelblodsocker: 9,3 -12 mmol/l


2016-03-09


2016-03-07

 • Victoza har i LEADER-studien visat på signifikant lägre risk för kardiovaskulär död, hjärtinfarkt och stroke. Studien kommer att presenteras på ADA i juni 2016.


2016-03-07


2016-03-05

 • Diabetesförbundets tidning ALLT OM DIABETES i nytt format. Nr 1/2016 med tema om stress. Bli medlem och få tidningen i brevlådan.


2016-03-04


2016-02-29


2016-02-28


2016-02-27


2016-02-27


2016-02-25


2016-02-20

 • Lästips: Sonja Danielsson 89 år har skrivit en bok om sina erfarenheter som distriktsköterska i glesbygd 1947-88. "Vi Ville Hälsa". Ett stycke nutidshistoria och perspektiv på dagens sjukvård.


2016-02-17


2016-02-15


2016-02-09

Novo Nordisk. Tillsats av NIkotinamid (vit B3) och L-Arginin till insulin aspart (Novorapid) Troligen på marknaden tidigast 2018?

2016-02-09

Mycket läsvärd och bra sammanfattning av den nya tekniken. Från ATTD i Milano av Stig Attvall. Dagens Diabetes


2016-02-04

Lång tids behandling och behandling med olanzapin (Zyprexa) sticker ut som extra riskfaktorer.

2016-02-04


2016-01-31
Uppdaterad Version Vårdprogram Insulinpump-CGM, Nationellt Programråd Diabetes, SKL. Remiss-version till landstingen. Dagens Diabetes

2016-01-31
Nytt nr av Diabetolognytt on line. Framtiden är här 2016.

2016-01-21
Brist på kapacitet i vården kan göra diabetiker blinda. Dagens Medicin

Nollvisionen om att inga diabetiker ska bli blinda av sin sjukdom kan vara hotad. Färre och färre patienter gör regelbundna ögonbottenundersökningar, visar färsk statistik.

2016-01-20
Ett effektivare resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården. Betänkande från Göran Stiernstedt till Statsrådet Gabriel Byström. Hela rapporten för nedladdning.

Lyfter fram problem och förslag på lösningar rörande:

 • Splittrad styrning med ekonomiska incitament på detaljfrågor istället för strukturer.
 • Underdimensionerad primärvård.
 • Fokus på "industriell logik" med fokus på "flöden"
 • Bristande kontinuitet i patientkontakterna
 • Överbeläggningar/brist på vårdplatser innebär inte bara dålig patientsäkerhet och arbetsmiljö men innebär också ett ineffektivitetsproblem.
 • Verksamhetsstöden är dåliga (läs datorsystem)
 • Personalen avkrävs administrativt arbete som inte skapar mervärde i vården


2015-12-29
Metformin minskade inte HbA1c hos unga med typ 1. JAMA. Läkartidningen.

Metformin som tillägg till insulin minskade inte HbA1c hos överviktiga ungdomar med typ 1-diabetes. Däremot gav metformin minskad daglig dos insulin samt lägre BMI jämfört med placebo. Det visar en randomiserad studie presenterad i JAMA.

2015-12-07
Varningarna för ketoacidos och allvarliga urinvägsinfektioner vid behandling med SGLT2-hämmare bör tas på allvar. FDA. Dagens Diabetes.

2015-12-07.
Ny säkerehetsstudie: GLP-1-analogen Lixisenatide inte visat ökad risk för hjärtkärl-händelser. NEJM. Dagens Diabetes

2015-11-18
Forskning kring varför blodsockret momentant förbättras efter en gastric bypas? Diabetesportalen

2015-11-03
Diabetesdödligheten vid typ 2 diabetes lägre - och effektivare behandlingar på väg. Marcus Lindh Dagens Diabetes

2015-10-31
Uttalande från amerikanska endokrinologer rörande risk för ketoacidos vid användande av sk SGLT-2-antagonister (Forxiga, Invokana och Jardiance): Inga förändringar i nuvarande rekommendationer (Dagens Diabetes):

"The experts concluded that the prevalence of DKA is infrequent and the risk-benefit ratio
overwhelmingly favors continued use of SGLT-2 inhibitors with no changes in current
recommendations"


2015-10-29
Region Skåne storsatsar politiskt på typ 2 diabetes 2016. Dagens Diabetes.

2015-10-20
Hur göra med nya biosimilar Abasaglar (glargin). Svensk förening för Diabetologi. Dagens Diabetes

2015-10-16
Under vardagliga betingelser gav en helautomatisk insulinpump typ 1-diabetiker bättre blodsockerkontroll, jämfört med dagens mest avancerade system. Det visar en ny studie i New England Journal of Medicine. Dagens Medicin

2015-10-10
DiabetologNytt nr 5-6. Läs direkt på nätet

2015-09-30
Nationella Diabetes Registret. Ny hemsida (äntligen!)

2015-09-30
Sammanfatting. Rapport EASD Stockholm 2015. Internetmedicin.
Stig Attvall.

2015.0925
EASD. Powerpointbilder för nedladdning. Dagens Diabetes

2015-09-18
EASD dag 4
Anders Frid Dagens Diabetes

2015-09-17
EASD dag 3

 • EMPA REG Outcome
 • Trippebehandling vid debut?

Anders Frid Dagens Diabetes

2015-09-17
EMPA-Reg Outcome presenterades idag på EASD och visade en effekt på kardiovaskulär död och hjärtsvikt men inte stroke eller hjärtinfarkt i en högriskpopulation. Mekanismen oklar.

"Det här är en genombrottsstudie" Lars Rydén i Dagens Medicin

2015-09-16
EASD dag 2
Anders Frid Dagens Diabetes

2015-09-16
Inkretinläkemedel förorsakar inte pankreascancer enligt 7 år lång dansk fall/kontrollstudie.
EASD Medscape.

2015-09-15
Föredrag om betacellen och monogen diabetes (MODY). Andrew Hattersley. EASD Virtual meeting

2015-09-15
EASD dag 1:
Anders Frid. Dagens Diabetes

2015-09-14
EASD dag 0:
Nyheter från läkemedelsindustrin.
Anders Frid Dagens Diabetes

2015-08-28
SGLT-2-hämmaren Jardiance visat på färre hjärt-kärlkomplikationer jfrt placebo i 3 årsstudie. Dagens Diabetes

Resultaten ska presenteras på EASDs kongress på torsdag (17/9) och får betraktas som både glädjande och viktigt om fynden håller för granskning och kan upprepas. 

2015-08-19
Dödligheten i hjärt-kärlsjukdomar har minskat i Sverige. Diabetesportalen

"De förbättrade siffrorna beror till största delen på förändrade riskfaktorer i den friska befolkningen, och i mindre utsträckning på behandlingar och förändringar hos de som redan är sjuka. Det visar en studie vid Sahlgrenska akademin."

2015-07-28
Hur patienterna på Skaraborgs sjukhus (Skövde) sänkte andelen med HbA1c över 70 från 30% till 13%. Dagens medicin

2015-06-12
Sämre läkarkontinuitet och färre läkarbesök efter vårdvalet för patienter med diabetes i Skåne Läkartidningen

2015-06-02
Konstgjord pankreas ska testas kliniskt på 8 patienter. En implanterbar behållare med levande alfa och betaceller operas in under huden.

2015-05-20
Barn med hög risk att utveckla typ 1-diabetes verkar utveckla ett skyddande immunförsvar när de fått insulin via munnen. Dagens Medicin

2015-04-24
Ny Diamydstudie (diabetes"vaccin")
Är du mellan 18-30 år, nyligen fått typ 1 och bor i närheten av Linköping?

2015-04-20
Webbutbildning för vård av äldre med diabetes Riktar sig till omvårdnadspersonal i kommunen. Utgår från Vårdprogram äldre och diabetes. Nationella programrådet - diabetes - SKL

2015-04-13
Screening för typ 2-diabetes gav inte bättre överlevnad. Dagens Medicin Carl Magnus Hake

"Att masstesta friska personer för dold typ 2-diabetes kan bromsa sjukdomsförloppet men leder inte till bättre tioårsöverlevnad, enligt en ny stor forskningsöversikt som publiceras i tidskriften Annals of Internal Medicine"

2015-03-30
"Bra diabetesvård kan bli ännu bättre". Fredrik Löndahl, ordf patientorganisationen Svenska Diabetesförbundet.

2015-03-25
Ett smart insulin ska kunna läsa av blodsockret. Tord Ajanka Diabetesportalen

2015-03-19
SvT - Öppet Arkiv - 
Ronden:  50 år med insulin.
Sändes mars 1971

2015-03-18
Socialstyrelsen föreslår sänkta gränsvärden för graviditetsdiabetes. Läkartidningen.
Se Hela dokumentet (SoS)

2015-02-28
Diapedia (på engelska). En oberoende lärobok om diabetes som uppdateras regelbundet från EASD (European Association for the Study of Diabetes)

"Diapedia is an open-access, peer-reviewed, unbiased and up-to-date knowledge base about all aspects of diabetes mellitus."

2015-02-25
Tidiga tecken hos små barn förutspår typ 1 diabetes. Åke Lernmark. Diabetesportalen

2015-02-17
Bättre diabetesvård kan rädda liv. Nya Nationella Riktlinjer nu online. Socialstyrelsen

2015-02-11
Stor metaanalys stöder blodtrycksmålet <140/85 vid typ 2-diabetes. Skäl kan dock finnas för lägre blodtrycksmål hos yngre för att förebygga stroke, retinopati och njursjukdom. Dagens Medicin

2015-01-22
Data från prospektiv norsk studie visar att ökad hjärtrisk vid diabetes kan modifieras med hög fysisk aktivitet. Diabetologia

2015-01-08
Metformin är underförskrivet till patienter med mild till moderat nedsatt njurfunktion. Databasstudie publicerad i Medscape.

Studien stöder ADA/EASD uttalande 2015: "Many practitioners would continue to prescribe metformin even when the eGFR falls to less than 45 to 60 mL/min/1.73 m 2, perhaps with dose adjustments to account for reduced renal clearance of the compound. One criterion for stopping the drug is an eGFR of <30 mL/min/1.73 m2. Of course, any use in patients with [chronic kidney disease] mandates diligent follow-up of renal function."

2015-01-08
How to live until 90 – Factors predicting survival in 75-year-olds from the general population. Studie från Västerås publicerad i Healthy Aging Research.

Studien talar för att daglig fysisk aktivitet, som cykling och promenader, har mycket större betydelse för överlevnaden än man tidigare trott. Däremot hade etablerade riskfaktorer som diabetes, fetma och dåliga kolesterolvärden ingen eller liten inverkan på 15-årsöverlevnaden

2014-12-10
Jimmy fick insulinceller transplanterade. Diabetesportalen

2014-12-09
Hur gör man ett fotstatus? Instruktionsvideo bl a. distriktsläkare.com

2014-12-04
Socialstyrelsens öppna jämförelser 2013. Diabetes sid 88

2014-12-02
Anmäl dig till SFDs vårmöte i Örebro 7-8 maj 2015. Programmet kommer bl a att handla om:

 • Barn och föräldrar till barn med diabetes
 • Graviditetsdiabetes
 • Ny teknik med pumpar och kontinuerlig blodsockermätning
 • Konsekvenser av Socialstyrelsens nya nationella riktlinjer
 • Fördelar och nackdelar med fetmakirurgi
 • Hur bedöma risken för hjärt kärlsjukdom med hjälp av NDRs riskmotor.

2014-11-26


2014-11-13


2014-11-11


2014-11-05


2014-10-26


2014-10-22


2014-10-20


2014-10-19


2014-10-02


2014-09-16

 • Njursjukdom dödar i det tysta. Bättre blodtrycksbehandling har radikalt förbättrat prognosen för patienter med diabetes. Intervju med "legenden" Hans-Henrik Parving. Dagens Medicin


2014-09-16


2014-08-25


2014-06-24


2014-06-18


2014-06-17


2014-06-04


2014-05-08


2014-04-13


2014-04-01


2014-03-22


2014-03-21


2014-03-21


2014-03-20


2014-03-15


2014-02-21

 • Instruktionsfilmer om injektionsteknik på flera olika språk (för sjukvård och patienter på förskriven behandling):  www.medicininstruktioner.se
 2014-02-15


2014-02-08


2014-02-01


2014-01-24


2014-01-24

 • Internetmedicin finns nu som app till iPhone, Smartphone och surfplatta. Gå till Mac Appstore eller Google Play.


2014-01-22


2013-12-06


2013-12-03


2013-12-03


2013-11-22


2013-11-20


2013-11-11

ANDIS-projektet i Skåne syftar till att klassificera diabetes bättre och skräddarsy behandlingen. (Diabetesportalen)


2013-11-04


2013-10-28


2013-10-18


2013-10-09

 • Ordf i SFSD Britt-Marie Carlsson avliden efter kort tid sjukdom. Vi saknar henne!


2013-09-24


2013-09-23


2013-09-20


2013-09-12

2013-06-17


2013-05-08


2013-05-06


2013-04-23


2013-04-17


2013-03-19

 • Grupputbildning för typ 2-diabetes på vårdcentral. För att underlätta arbetet för dig som planerar och leder grupputbildningar har det regionla diabetesrådet i Västra Götaland tagit fram ett utbildningspaket. I paketet ingår, utöver trycksaker även bildspel, övningar, utvärderingsformulär och förslag på inbjudan.


2013-02-21

(3 artiklar i Diabetolognytt 1-2 2013)


2013-02-21

DIskussion: Hur sätta upp ett individuellt mål för HbA1c. Artikel av Lena Landstedt-Hallin, överläkare Danderyds Sjukhus.

(Diabetolognytt nr 1-2 2013


2013-02-17

 • Medelshavskost bäst vid typ 2-diabetes. Studie avseende viktnedgång och påverkan på LDL-kolesterol. Genomgång av studier och jämförelse med LCHF, GI och "proteinrik kost" (American Journal of Clinical Nutrition)


2013-01-11

 • Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s kommitté för läkemedelssäkerhet, PRAC (Pharmacovigilance Risk Assessment Committee), drar slutsatsen att riskerna överväger nyttan med läkemedlet Tredaptive vid behandling av förhöjda blodfetter. Pressrealese från Läkemedelsverket. Försäljningen upphör 18 januari


2012-09-10

 • Novonorm finns nu som generika (Repaglinide) och är inte dyrare än de billigaste SU-preparaten (Glimepiride)
 • Actos patent har gått ut. Förskriver vi generika (Pioglitazone) så är priset 3.10 per dag istället för 11,50 (30 mg).