2017-10-02
Skriv ut som pdf

38 Palliativ vård

UNDER ARBETE

Du som sökt dig hit. Vlken fråga letade du på svaret på ? Tanken är att göra det problemorienterat och användarvänlgt och besvara de frågor som finns.

Extern länk: Diabetes UK. End of life care 2013


KONTAKTA mig gärna