2018-08-30
Skriv ut som pdf

Förslag till subgruppering av diabetes som debuterar hos vuxna.

Genom att analysera data från studier av nyupptäckt diabetes hos vuxna avseende: ålder vid debut, förekomst av GADak, BMI, HbA1c samt indexering av betacellsfunktion och insulinresistens med HOMA har man genom avancerad statistik bearbetning vaskat fram 5 olika ”cluster” av patienter:

Man har sedan också tittat på vad som särskiljer de olika clustren avseende risk för komplikationer, insatt läkemedelsbehandling samt måluppfyllelse avseende blodsockerbehandling. Dessvärre saknas andra riskfaktorer som lipider, blodtryck, alkoholkonsumtion, rökning mm.
 
HOMA2-B speglar betacellsfunktion
HOMA2-IR speglar grad av insulinresistens


SAID (Severe Autoimmune Diabetes) 6,4 %


SIDD (Severe Insulin Dependent Diabetes) 17,5%


SIRD (Severe Insulin Resistent Diabetes) 15,3 %


MOD (Mild Obese Diabetes) 21,6 %


MARD (Mild Age Related Diabetes) 39,1 %