2017-03-21
skriv ut som pdf

PM Lipidbehandling typ 1

Alingsås lasarett

Evidensen för att behandla typ 1-diabetes är svag och ofullständig men risken för hjärt och
kärlsjukdom och därmed effekten av lipidsänkande behandling ökar med åldern och år med
diabetes: