2018-03-11

Alingsås, Essunga, Herrljunga, Lerum, Vårgårda (Mitten-Älvsborg)

Planer och PM

Protokoll LDR 2018-01-24

Beslutades att vi pausar "diabetesklubben" till förmån för
  • ett utvidgat diabetsråd med inbjudan till och representation från alla vct. 
  • att Peter och Victoria besöker vct en gång per år.
  • Nästa LDR 20 sep på lasarettet.

Aktuella lokala medicinska PM och behandlingsriktlinjer.  Dessa PM kan användas som underlag för generell ordination till diabetesjuksköterskan.

Detta Händer

2018-09-20
Inbjudan
Tema Lpidbehandling:

  • Kost
  • Farmaka
  • Familjär hyperlipidemi


2016-11-02
Inbjudan till diabetesklubben. Fedrik Spaak och Alkohol och diabetes samt måluppfyllelse i NDR.

2015-05-27
Inbjudan till Diabetesklubben. Tema Hypertoni (dr Anna-Klara Collén från Östra Sjukhuset). Dessutom nyheter rörande kontinuerlig blodsockermätning (CGM)

2015-05-07 - 2015-05-08
SFDs vårmöte i Örebro.

2015-02-05
Reklistan för 2015 publiceras

2015-01-28
Möte i Lokala Diabetesrådet

2015-01-22
Koordinatormöte (Gbg) Nationella Diabetes Registret.

2014-11-12
Höstens Diabetesklubb som kommer att avhandla vårt handlingsprogram och PM samt kvalitetsuppföljning med hjälp av Nationella Diabetes Registret (bl a hur använda knappen).

Länk till Inbjudan.

2014-10-14
Möte med Alingsås diabetesförening i Sparbankssalen Utbildningens Hus kl 18.30. Föreläsnong och diskussion kring diabetesjukvården i stort och i Alingsåsområdet.

Diabetesrådet (LDR)

Mitten-Älvsborg är en expanderande region nordost om Göteborg. Den består av kommunerna Alingsås, Essunga, Herrjunga, Lerum och Vårgårda. Alingsås lasaretts upptagingsområde (ca 100 000 invånare, 4000 med typ 2 och 400 vuxna med typ 1)

LDR består av diabetesansvariga läkare (DAL) och diabetes- sjuksköterskor (DAS) i primärvården och på lasarettet. Vi har ingen namngiven uppdragsgivare än oss själva, ingen ekonomi och egentligen ingen "makt". Sjukvården är idag splittrad och saknar en övergripande ledning för prioroiteringar, arbetsfördelning och samverkan mellan olika vårdgivare (sjukhus, primärvård, kommun).

Det som förenar oss i LDR är målet att sjukvården ska erbjuda en bra vård för patienterna i vår upptagningsomåde För detta krävs

  • att personalen ska ha hög kunskapsnivå avseende hur man tar hand om diabetespatienter oavsett vad de söker för i sjukvåden
  • att vi strävar efter kontinutitet.
  • att tillgängligheten ska vara hög när man får problem med sin sjukdom
  • att samverkan mellan olika vårdenheter ska flyta på så smidigt, effektivt och patientsäkert som möjligt så vi använder våra resurser på ett effektivt sätt till nytta för patienterna (oavsettt huvudman, ersättningsystem eller "producent").