2015-10-25
Skriv ut som pdf

PM Algoritm. Blodtrycksbehandling med Candesartan som förstahandsmedel

Lokalt Vårdprogram Mitten-Älvsborg
Underlag för generell ordination till sjuksköterskebaserad hypertonimottagning i primärvård
Bestäm individuellt mål som journalförs

Riktvärden:

Behanding: