2018-12-08
Skriv ut som pdf

14 Injektionsteknik och förvaring av insulin

Hantering och förvaring

 • Insulin som injiceras skall ha rumstemperatur och förvaras i rumstemperatur.
 • Insulinsprutor som ej används skall förvaras i kyl- eller svalskåp (+ 2-8 grader).
 • Insulin får absolut inte frysa (mister omedelbart all sin effekt)
 • Insulin skall aktas för direkt solljus och temperaturer över 25 grader C (tappar successivt effekt).
 • Blandinsulin (Novomix och Humalog Mix), medellångverkande insulin av NPH-typ (Humulin NPH, Insuman Basal, Insulatard) skall vändas eller rullas 10 ggr före användning

Val av injektionsställe och teknik

Insulinet skall injiceras i underhudsfettet där det mer eller mindre snabbt tas upp till blodbanan. Kommer det för ytligt hamnar det i huden och tas inte upp. Går injektionen för djupt hamnar den i muskulaturen som innehåller mer blodkärl och riskerar att tas upp för snabbt.

 

Insulin kan injiceras i buken (runt naveln), fram/utsidan av låren eller i den övre yttre delen av skinkorna. Dessa områden ligger långt från större nerver, leder och stora blodkärl.

 

 • De direktverkande analogerna (Apidra, Fiasp, Humalog, Insulin Lispro och Novorapid) absorberas troligen lika fort från de olika injektionsställena. Möjligtvis är effektdurationen något längre vid injektion i lår och skinkor jämfört med buken.
 • Avseende Lantus, Abasaglar och Toujeo är absorptionstiden och duration lika i buk, lår och skinka.
 • Avseende Levemir är absorptionstiden något längre i låren och troligen i skinkorna än i buken.
 • Avseende Tresiba spelar injektionsställe ingen roll.

 

Ovanstående kunskaper har lett fram till följande rekommendationer rörande injektionsställen:
 

 Insulin  Injektionsställe
 Måltidsinsulin  I buken
 Basinsulin av NPH-typ  I lår eller skinkor
 Lantus, Abasaglar,
 Toujeo, Levemir,
 Tresiba

 I första hand i lår eller skinkor för att variera injektionsställen maximalt.

 Kan ges även i buk eller överarm.

 Blandinsulin  I buken till frukost och i lår eller skinkor på kvällen.

Byt helst inte injektionsställe utan ett klart syfte!

 

Injektion i buk och lår

 • Spruta ut 1-2 E för att kolla att kanylen fungerar och för att tömma den på luft.
 • Lyft gärna upp ett hudveck med 2-3 vid om magert underhudsfett och håll kvar under hela injektionen.
 • Stick in kanylen rakt in i huden och injicera.
 • Vänta 10 sek innan kanylen dras ut.
 • Flytta injektionsstället några centimeter från gång till gång för att undvika lipohypertrofier (fettkuddar).
 • Injicera aldrig genom kläderna! Delvis har man svårare att se var injektionen hamnar, delvis kan kanylen skadas.
 • Låt inte kanylen sitta kvar mellan injektionerna.

Injektion i glutealregion (skinkor)

 • Spruta ut 1-2 E för att kolla att kanylen fungerar och för att tömma den på luft.
 • Stick rakt in i underhudsfettet och injicera (underhudsfettet är tjockt)!
 • Vänta 10 sek innan kanylen dras ut.
 • Flytta injektionsstället några centimeter från gång till gång för att undvika lipohypertrofier (fettkuddar).
 • Injicera aldrig genom kläderna! Delvis har man svårare att se var injektionen hamnar, delvis kan kanylen skadas.
 • Låt inte kanylen sitta kvar mellan injektionerna.

 www.medicininstruktioner.se (extern länk) Instruktionsfilmer om injektionsteknik (både för sjukvård och patienter):

Val av kanyllängd (4-6 mm)

Valet av kanyllängd styrs av tjockleken på underhudsfettet (känn efter hur mycket underhudsfett du får med i ett hudveck). Numera rekommenderar vi kanyllängd 4-5 mm för samtliga och 4 mm för gravida. 6 mm kan innebära en teoretisk risk för att injektionen går för djupt om man har ett tunt lager underhudsfett.

Lipohypertrofier (fettkuddar)

Insulinet stimulerar underhudsfettets tillväxt så att det kan bildas fettkuddar. Dessa känns som lätt förhårdnade svullnader i underhuden. Oftast är det lättare att känna dem än att se dem. Skall man se dom är det bäst att låta patienten stå upp med belysningen infallande från sidan.

 

Fettkuddar är vanligt och kan återfinnas hos 20-25% av patienterna.

 

Lipohypertrofier uppstår ofta om man injicera på samma ställe dag efter dag eller om man injicerar med trubbiga kanyler som skadar underhudsfettet och stimulerar bildandet av fett och ärrvävnad.

 

Fettkuddar är dåligt genomblödda och om man injicerar i dem leder det till ett långsammare, sämre och oregelbundet upptag av insulin vilket i sin tur leder till svängande blodsocker.

 

Åtgärder:

 • Var noga med att flytta injektionsstället minst 1-2 cm från gång till gång och variera sidor (hö-vä)
 • Byt kanyl vid varje injektion.
 • Har man fått fettkuddar skall man helt undvika att sticka i dem så försvinner de efter några månader.